x close

มจธ. มอบทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี


มจธ. มอบทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มอบทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 แก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน

           เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับ "ทุนส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน" ภายใต้โครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 44 ทุน เป็นทุนให้เปล่า ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน มีค่าครองชีพรายเดือน และมีโอกาสรับทุนเจียระไนเพชร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

           พิจารณาจากการสมัครคัดเลือกตรงในการ Audition Day ด้านความสามารถพิเศษ 4 ด้าน ได้แก่

             - ด้านกีฬา
             - ด้านศิลปวัฒนธรรม
             - ด้านความเป็นผู้นำ
             - ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

           โดยผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งตามที่ระบุไว้ อาทิ

             - ด้านกีฬา จะต้องเป็นนักกีฬาหรือเยาวชนทีมชาติ หรือเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬานักเรียนแห่งประเทศไทย เป็นนักกีฬาไทยหรือนักกีฬานักเรียนอาเซียน อย่างใดอย่างหนึ่ง

             - ด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ อาทิ ดนตรีไทย, ดนตรีสากล, ดนตรีพื้นบ้าน, นักร้อง, นาฏศิลป์ และอื่น ๆ โดยจะต้องมีผลงานอยู่ในระดับเขต ประเทศ และนานาชาติ

             - ด้านความเป็นผู้นำ ผู้สมัครจะต้องมีความเป็นผู้นำหรือภาวะผู้นำ และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

             - ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือมีนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ 

เปิดรับสมัครขอรับทุน

           ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2558 


การสอบสัมภาษณ์

           วันที่ 18 เมษายน 2558

ประกาศผล

           ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://admission.kmutt.ac.th หรือ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 0-2470-8333ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มจธ. มอบทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี อัปเดตล่าสุด 0 543 เวลา 00:00:00 1,237 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP