โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

 โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

        
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างปิดภาคการศึกษา เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2553 ณ ห้องบรรยายและห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 8 อาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ (ทุกหลักสูตรเรียนที่บางรัก กรุงเทพฯ)

          เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ในการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะนิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยวิทยากรทุกหลักสูตรเป็นอาจารย์ประจำที่มีชื่อเสียงของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดในครั้งนี้ มี 10 หลักสูตร ดังนี้  

         Basic Design I   
ออกแบบผลงาน 2 มิติเพื่อสร้างงานออกแบบ   

         Basic Design II 
ออกแบบผลงาน 3 มิติ ทฤษฎีการจัดวางองค์ประกอบ   

         Drawing I 
การวาดลายเส้นและแรเงา    

         Drawing II 
การวาดภาพและกายวิภาคของคนและสัตว์  

         Computer Graphic Design I 
พื้นฐานงานศิลปะทางด้าน Computer Arts  

         Computer Graphic Design II
การประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ เบื้องต้น  

         Basic maya
พื้นฐานเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Maya  

         Character Design 
ออกแบบและเทคนิคในการสร้างตัวละคร  

         Basic C Language for Maya
ภาษาซี สำหรับนำไปใช้พัฒนางานต่างๆในโปรแกรม Maya 

         Basic Maya Dynamic Effect
วิธีการและเทคนิคในการสร้างเอฟเฟค 

          ผู้สนใจประสงค์จะเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัคร ที่คุณยุวดี มนทิรมาโนชญ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 8 อาคาร กสท.โทรคมนาคม จำกัด เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2233 4995-7

          รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียงหลักสูตรละ 25 คนเท่านั้น ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย โพสต์เมื่อ 19 มีนาคม 2553 เวลา 18:11:59 129 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP