x close

รัฐบาลอิตาลีให้ทุนแก่นักเรียนไทย
รัฐบาลอิตาลีให้ทุนแก่นักเรียนไทย

          อิตาลีจะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553/2554 ในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป รวมทั้งสำหรับหลักสูตรในเวลาจำกัด และการทำวิจัย เพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยของอิตาลีและสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่รัฐรับรอง โดยไม่จำกัดสาขา และเฉพาะอย่างยิ่งได้แก่ ภาษา วรรณคดี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมโยธาและอีเลคโทรนิคส์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การอนุรักษ์และเทคนิคการบูรณะ  ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร การสื่อสาร ไมโครและนาโนเทคโนโลยี อวกาศ  

          ระยะเวลาของทุนจะขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึง เดือนกันยายน 2554 ปกติแล้ว จำนวนสูงสุดไม่เกิน 9 เดือน เพื่อศึกษาในสถาบันที่ผู้สมัครเลือก  การสมัครขอต่ออายุทุนการศึกษาสามารถทำได้ในกรณีที่เป็นการเรียนเพื่อสำเร็จหลักสูตรระยะยาว 

          ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษารายเดือนๆละ 700 ยูโร (ประมาณ 35,000 บาท) โดยต้องรับผิดชอบในการดำเนินการและต่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและที่พักด้วยตนเอง รัฐบาลอิตาลีจะจัดการด้านประกันคุ้มครองสุขภาพให้   การคัดเลือกผู้สมัครจะทำโดยคณะกรรมการร่วมระหว่างไทยกับอิตาลี 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

          -มีความรู้ภาษาอิตาเลียนดี  โดยมีวุฒิบัตร หรือใบรับรองความรู้โดยการทดสอบการสนทนากับตัวแทนของสถานทูตอิตาลี  หรือ อาจารย์ชาวอิตาเลียนที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยในไทย 

          -มีหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาในสาขาตามที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครต้องการเรียนกำหนดไว้  

          -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นครูสอนภาษาอิตาเลียน (สำหรับหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียนสำหรับครู) หรือยกเว้นตามที่ระบุไว้ในสถาบันการศึกษานั้นๆ 

          ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่และระยะเวลาการเรียนจะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศของอิตาลี โดยผ่านทางสถานทูตอิตาลี กรุงเทพฯ ก่อน  

          ผู้สนใจต้องกรอกใบสมัครทุนทางอินเตอร์เนต ออนไลน์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 (โดยคลิกที่ “Study grant application” เวปไซต์
http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/default.htm?LANG=EN)

          ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ แผนกวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี เลขที่ 399 ถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ ยานนาวา ก.ท.ม. 10120   โทรศัพท์ 02 2854090-3 ต่อ 148 โทรสาร 02 2854791 หรือ อีเมล์ ambasciata.bangkok@esteri.it และ c.c.: ufficioculturale.bangkok@esteri.it.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.esteri.it/

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รัฐบาลอิตาลีให้ทุนแก่นักเรียนไทย อัปเดตล่าสุด 16 มีนาคม 2553 เวลา 15:04:40 171 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP