ฟุลไบรท์ให้ 9 ทุนปริญญาโทฟุลไบรท์ให้ 9 ทุนปริญญาโท

          มูลนิธิ การศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประกาศรับสมัครชิงทุน Open Competition Scholarship Program เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทยังสถาบันการศึกษาในสหรัฐ ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 9 ทุน
โดยเปิดรับสมัครทุกสาขา ยกเว้นแพทยศาสตร์ สาธารณสุข พยาบาล และสาขาที่เกี่ยวข้อง

          จาก จำนวนทุนการศึกษาทั้ง 9 ทุนดังกล่าว มูลนิธิฟุลไบรท์จะให้ทุนเต็มจำนวน 1 ทุนแก่ผู้สมัครซึ่งมาจากครอบครัวรายได้น้อยในเขตท้องถิ่น โดยมีระยะเวลาให้ทุน 1 ปี และอาจพิจารณาขยายระยะเวลาให้ทุนในกรณีเหมาะสม นอกจากนี้มูลนิธิฟุลไบรท์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ยังได้จัดสรรทุน Fulbright-SET จำนวน 2 ทุน แก่ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเด่นและประสงค์เข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรมการเงิน เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร และนิติศาสตร์

 คุณสมบัติผู้สมัคร

          1. มีสัญชาติไทย และมีสุขภาพแข็งแรง

          2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

          3. มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 หรือเทียบเท่า

          4. มีผลคะแนนสอบ TOEFL (iBT อย่างน้อย 80 คะแนน หรือ computer-based TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน หรือ paper-based TOEFL อย่างน้อย 550 คะแนน) สอบระหว่างเดือนมีนาคม 2551-กุมภาพันธ์ 2553
          5. พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ในประเทศไทย

          6. มีความประสงค์จะศึกษาต่อยังสหรัฐในภาคการศึกษา 2553 ทั้งนี้ ไม่รับสมัครนักศึกษาที่ปัจจุบันพำนักอยู่ในสหรัฐ

          เปิดรับสมัครถึงวันที่ 12 เมษายน 2553 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร.สอบถามได้ที่ 0-2285-0581-2 หรือที่ เว็บไซต์ fulbrightthai.org

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก fulbrightthai.org

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฟุลไบรท์ให้ 9 ทุนปริญญาโท โพสต์เมื่อ 16 มีนาคม 2553 เวลา 14:20:28 131 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP