ร่วมประกวด รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 9เชิญร่วมประกวดผลงานเรื่องสั้นและบทกวีการเมืองชิงรางวัลพานแว่นฟ้า

         สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเรื่องสั้น และบทกวีการเมืองชิงรางวัล พานแว่นฟ้า เงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

         นางเพ็ญจันทร์ มหาชนก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เชิญผู้สนใจส่งผลงานเรื่องสั้นและบทกวีการเมืองตามโครงการประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัล พานแว่นฟ้า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2553 เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมือง โดยใช้ศิลปะถ่ายทอดความรู้สึกสะท้อนภาพการเมืองและสังคมในรูปแบบของเรื่องสั้นและบทกวี 

          คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ประชาชนทั่วไป รางวัลประเภทเรื่องสั้นการเมือ/ประเภทบทกวีการเมืองได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาทและรางวัลชมเชยประเภทละ10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

          ส่งผลงานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300 โทร. 0-2244-2515-8 วงเล็บมุมซอง (ประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัล "พานแว่นฟ้า") หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.parliament.go.th/


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
 และ
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ร่วมประกวด รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 9 โพสต์เมื่อ 12 มีนาคม 2553 เวลา 13:53:06 179 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP