มจพ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย
          ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2553 (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาเอก
- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

ระดับปริญญาโท
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ณ มจพ. ปราจีนบุรี)

ระเบียบการสมัคร
1. Download ใบสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้จาก http://www.grad.kmutnb.ac.th/  (การรับสมัครนักศึกษาใหม่)
2. ซื้อระเบียบการสมัคร ราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2553 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)   วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.30 น. วันเสาร์ 09.00-15.00 น.
3. สั่งซื้อระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 130 บาท (รวมค่าส่ง) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดจะไม่พิจารณา) โดยส่งธนาณัติ เท่านั้น   สั่งจ่ายปลายทาง ปณ.พระจอมเกล้า ในนาม  “นางสุชาดา  จิราสุคนธ์” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตู้ ปณ. 4  ไปรษณีย์พระจอมเกล้า บางซื่อ กทม. 10802 วงเล็บมุมซองด้านล่าง (ซื้อระเบียบการรับสมัคร)

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2553
2. สมัครทางไปรษณีย์ และทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย  โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2406-2417, 0-2913-2578  หรือ http://www.grad.kmutnb.ac.th/ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


 
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มจพ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย โพสต์เมื่อ 10 มีนาคม 2553 เวลา 13:38:22 122 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP