ม.มหิดลเลื่อนสอบระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก

เลื่อนการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ( รอบ 2 )

         
ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบ 2) ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

          เนื่องจากในช่วงวันเวลาดังกล่าว การเดินทาง / การจราจร อาจมีปัญหาและทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้เดินทางมาสอบ ณ สนามสอบ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศ เลื่อนการสอบ มาเป็น วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 สถานที่และเวลาสอบ ..(คงเดิม) 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 112-113ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.มหิดลเลื่อนสอบระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก โพสต์เมื่อ 10 มีนาคม 2553 เวลา 12:13:54 120 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP