งานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มธ. ครบรอบ 20 ปีขอเชิญ ร่วมงาน วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มธ. ครบรอบ 20 ปี และพิธีมุทิตาจิต ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 

          ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมงาน วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มธ. ครบรอบ 20 ปี และพิธีมุทิตาจิต ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 ณ อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 2 ชั้น 2

  8.30 –   9.30 น.  พิธีสงฆ์ 
  9.30 – 10.00 น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.00 – 10.15 น.  ชมวีดิทัศน์ "แพทย์ธรรมศาสตร์ สองทศวรรษ แห่งการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง"
10.15 – 12.00 น.  ปาฐกถาพิเศษ "คณะแพทยศาสตร์ในทศวรรษหน้า"
                           โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อาวุธ ศรีศุกรี
                            เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

 ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 

13.00 – 13.10 น.  อาจารย์อาวุโสผู้มีอุปการคุณ เข้านั่งประจำที่ ณ บริเวณพิธี
13.10 – 13.30 น.  รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวรายงาน
                            คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
13.30 – 14.00 น.  แนะนำ ประวัติ และผลงานอาจารย์อาวุโสผู้มีอุปการคุณ
14.00 – 14.15 น.  การแสดง "รำเชิญพระขวัญ" 
                           โดย นักศึกษาแพทย์ปี 2
14.15 – 15.30 น.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวแสดงมุทิตาจิต
          - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษยานุศิษย์ นักศึกษาทุกชั้นปี แสดงมุทิตาจิต มอบพวงมาลัย ดอกไม้ แด่อาจารย์อาวุโส ตามลำดับ 
          - บรรเลงดนตรีไทย โดยนักศึกษาแพทย์ชมรมดนตรีไทย 
          - คณบดีมอบของที่ระลึกแด่อาจารย์อาวุโสผู้มีอุปการคุณ 
          - อาจารย์อาวุโสผู้มีอุปการคุณกล่าวให้โอวาท 
          - ร่วมร้องเพลงยูงทอง และเพลงสัญญามวลชน  
          - พิธีปิด
15.30 – 16.00น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มธ. ครบรอบ 20 ปี โพสต์เมื่อ 9 มีนาคม 2553 เวลา 16:42:53 233 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP