x close

Fulbright เปิดรับสมัครทุน ป.โท 2016


Fulbright เปิดรับสมัครทุน ป.โท 2016

Fulbright เปิดรับสมัครทุนระดับปริญญาโท ประจำปี 2016

            มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2016 (2016 Fulbright Open Competition Scholarship Program) ให้กับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อปริญญาโทในสหรัฐอเมริกาสาขาใดก็ได้ยกเว้นแพทยศาสตร์และพยาบาล รวมถึงสาขาด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่ต้องเข้าคลินิก จำนวน 7 ทุน

            โดยมีการแบ่งทุนการศึกษา เป็น 4 ทุน สำหรับนักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จำนวน ภาคละ 1 ทุน ส่วนอีก 3 ทุน ที่เหลือนั้น เป็นของนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยแบบไม่จำกัดภาค

กำหนดการรับสมัครทุน Fulbright

 กิจกรรม 
 วัน/เดือน/ปี 
 เปิดรับสมัคร 
 ตั้งแต่วันนี้ - 9 เมษายน 2558 
 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 
 กลางเดือนมิถุนายน 2558
 สอบสัมภาษณ์  13 - 14 กรกฎาคม 2558
 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก  ปลายเดือนกรกฎาคม 2558
 สมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย  เดือนสิงหาคม 2558 - เดือนเมษายน 2559 
 เริ่มเดือนทางไปเรียนต่อปริญญาโท  เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2559
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครทุน Fulbright

            1. ใบสมัครจำนวน 4 หน้าที่กรอกเรียบร้อยแล้ว ดาวน์โหลดที่นี่ และสำเนาใบสมัครอีก 4 ชุด (รวมเป็น 5 ชุด)
            2. ทรานสคริปต์ระดับปริญญาตรีตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนาอีก 4 ฉบับ (รวมเป็น 5 ฉบับ)
            3. สำเนาของผลสอบ TOEFL จำนวน 5 ชุด (ไม่รับใบคะแนนที่พิมพ์จากเว็บไซต์เอง)
            4. CV ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ จำนวน 5 ชุด
            5. จดหมายแนะนำ 2 ฉบับตามแบบฟอร์มของฟุลไบรท์และใส่ซองปิดผนึก

วิธีการสมัครทุน Fulbright

            ส่งเอกสารทั้งหมดด้วยตัวเอง หรือส่งไปรษณีย์ EMS มาที่

            Thailand - United States Educational Foundation (TUSEF/Fulbright Thailand)
            Thai Wah Tower 1, 3rd floor, 21/5 South Sathorn Road, Bangkok 10120

หมายเหตุ : ถ้ามาด้วยตัวเอง มูลนิธิจะเปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
              ถ้าส่งไปรษณีย์ วันที่ประทับตราต้องไม่เกินวันสิ้นสุดการรับสมัคร คือ วันที่ 9 เมษายน 2558
 
มูลค่าทุน Fulbright

            - ค่าเล่าเรียนปริญญาโทปีแรกเต็มจำนวน (ไม่เกิน $35,000) สำหรับปีถัดไปสามารถขอได้แล้วแต่กรณีแต่ไม่เกิน $17,500
            - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในปีการศึกษาแรก
            - ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาในปีการศึกษาแรก
            - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในปีการศึกษาแรก
            - ประกันสุขภาพในปีการศึกษาแรก
            - ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
fulbrightthai.org


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
Fulbright เปิดรับสมัครทุน ป.โท 2016 อัปเดตล่าสุด 0 543 เวลา 00:00:00 1,646 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP