ศูนย์รับตรง ไม่บีบใช้ GAT/PAT

สอบศูนย์รับตรง ไม่บีบใช้ GAT/PAT (ไทยโพสต์)

          "ชัยวุฒิ" เชิญชวนมหาวิทยาลัยเข้าระบบศูนย์รับตรง ยันไม่ยุ่งกติกาข้อสอบ ให้อิสระแต่ละแห่งออกกฎรับตรงได้เอง ไม่จำเป็นต้องอิงกับ GAT/PAT ก็ได้ ยันต้องการแค่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางรวบรวมข้อมูลมหาวิทยาลัยให้เด็กติดตามข้อมูลการสมัคร

          นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการตั้งศูนย์รับตรงที่ดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่า ขณะนี้คณะทำงานเพื่อจัดตั้งศูนย์กลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (รับตรง) ได้สอบถามความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และมีการกำหนดรูปแบบในการดำเนินการไปแล้วกว่า 80% ซึ่งตนได้เร่งรัดเพื่อให้ทันใช้ในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2554 นี้

          อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ออกมาระบุว่าขอดูรายละเอียดของระบบรับตรงดังกล่าวก่อนเพราะไม่มั่นใจข้อสอบว่าสามารถคัดเด็กได้ตรงตามความถนัดตามที่มหาวิทยาลัยต้องการหรือไม่นั้น ตนขอยืนยันว่าระบบนี้จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสอบตรงของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเฉพาะทาง อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ

         ซึ่งการที่ทั้งสองแห่งออกมาระบุเช่นนั้นอาจเพราะยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยตนอยากอธิบายว่าหน้าที่ของศูนย์รับตรงที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ คือการเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลการรับตรงของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงจะกระชับช่วงเวลาที่เปิดรับไม่ให้ห่างกันมาก เพราะที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเปิดรับตรงในช่วงเวลาที่ต่างกันเพื่อชิงเด็กเก่งเข้าเรียนทำให้เด็กต้องวิ่งตามข้อมูล และบางครั้งก็พลาดทำให้ไม่ได้เข้าเรียนในสาขาที่ต้องการ เป็นต้น ศูนย์รับตรงที่มี สกอ.เป็นศูนย์กลางจะทำหน้าที่ประสานขอให้มหาวิทยาลัยกำหนดเวลาเปิดรับตรงให้ใกล้กัน นอกจากนั้นยังต้องการแก้ปัญหาเด็กสละสิทธิ์รับตรงเพราะสมัครแอดมิชชั่นได้คณะที่ดีกว่า แต่มีปัญหาไม่สามารถสละสิทธิ์ได้เพราะไม่ได้สละสิทธิ์ตามกำหนด หรืออยากกลับไปใช้สิทธิ์รับตรงแต่มหาวิทยาลัยตัดชื่อไปแล้วเพราะนักศึกษาไม่ได้มายืนยันตามเวลาที่กำหนด และทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายเหมือนที่ผ่านมา

          ส่วนเรื่องการสอบนั้นก็ไม่ได้บังคับให้มหาวิทยาลัยต้องใช้คะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และการสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT เป็นองค์ประกอบ มหาวิทยาลัยยังมีสิทธิ์คัดเลือกเด็กได้เอง โดยคณะใดที่ต้องการสอบตรงก็ยังสามารถจัดสอบเองได้ ขณะที่จากการตรวจสอบพบว่ามหาวิทยาลัยกว่า 60% ที่รับเด็กโดยวิธีรับตรงเพราะไม่มั่นใจในสัดส่วนการแอดมิชชั่นที่ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) กำหนด ดังนั้นจึงไปกำหนดสัดส่วนในการรับตรงเอง แต่ส่วนใหญ่ยังคงใช้คะแนนสอบ GAT/PAT คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย หรือ GPAX และคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตเป็นองค์ประกอบ เพียงแต่ปรับสัดส่วนมากน้อยตามที่ต้องการ

          "อยากให้เข้าใจว่าศูนย์ฯ แห่งนี้ไม่ได้เข้ามาก้าวก่ายหรือมาจัดสอบหรือกำหนดสัดส่วนอะไร เราเพียงแต่อยากเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการสมัครของเด็กและส่งไปยังมหาวิทยาลัยที่เขาสมัครเป็นที่ที่เด็กจะสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกแห่งได้ ซึ่งลักษณะนี้เหมือนกับศูนย์ U-Cass ของต่างประเทศที่เราไปศึกษาตัวอย่างมา" นายชัยวัฒน์ กล่าว

          รมช.ศธ.กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามเบื้องต้นได้มีการชี้แจงเรื่องนี้ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ไปบ้างแล้ว ยังเหลือมหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐโดยจะมีการชี้แจงเร็ว ๆ นี้ เมื่อเตรียมการเรียบร้อยก็จะนำเรื่องดังกล่าวนี้ไปทำประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นอีกครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงให้เหมาะสม และจะพยายามเปิดศูนย์ฯ รับตรงให้ทันปี 2554 แม้การดำเนินการในปีแรกอาจจะต้องเจออุปสรรคบ้างแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด และอาจจะเริ่มรวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัยบางกลุ่มก่อน ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศูนย์รับตรง ไม่บีบใช้ GAT/PAT โพสต์เมื่อ 2 มีนาคม 2553 เวลา 08:10:51 194 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP