แจกฟรีหนังสือ เด็กม.ปลาย ยังต้องลุ้น


การศึกษา


แจกฟรีหนังสือ เด็กม.ปลาย ยังต้องลุ้น (ไทยโพสต์)

          แจกฟรีหนังสือเรียนเด็ก ม.ปลาย ยังต้องลุ้น ทุกหน่วยที่มีนักเรียนในสังกัดต้องของบฯ เพิ่ม หากไม่ผ่านการอนุมัติอาจต้องเลื่อนไปแจกในปีหน้า เฉพาะ สพฐ.ขอเพิ่มงบฯ อีก 400 ล้าน "ชินภัทร" เตรียมหารือ "ชินวรณ์" เร็ว ๆ นี้

          ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำรายละเอียดการของบประมาณเพิ่มเติม ในการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือใช้ครบ 100% ทุกคน แทนการยืมเรียนตามนโยบายของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ว่า เนื่องจากในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วตามนโยบายเดิม ซึ่งต้องจัดซื้อหนังสือเรียนในระดับชั้น ม.4 ตามหลักสูตรใหม่ 100% ส่วน ม.5 จัดซื้อเพียง 30% และ ม.6 จัดซื้อ 30% แต่เมื่อมีนโยบายให้นักเรียนมีหนังสือเรียนครบ 100% แทน และจะเริ่มแจกในภาคเรียนที่ 1/2553 จึงต้องมีการจัดสรรงบจากส่วนอื่นมาเพิ่มเติม ดังนั้น สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) จึงได้จัดทำรายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณปี 2553 เพิ่มเติม ในการซื้อหนังสือเรียน ม.ปลาย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เพื่อเสนอของบประมาณการจัดซื้อต่อนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ต่อไป

          สำหรับงบประมาณที่จะขอเพิ่มเติมแบ่งเป็นการซื้อหนังสือสำหรับชั้น ม.4 นักเรียนจำนวน 384,245 คน ใช้งบประมาณ 557,539,495 บาท ม.5 จำนวน 374,161 คน ใช้งบ 301,573,766 บาท และชั้น ม.6 จำนวน 355,894 คน ใช้งบ 271,547,122 บาท รวมจำนวนนักเรียนชั้น ม.ปลายทั่วประเทศที่จะได้รับแจกหนังสือเรียนจำนวน 1,114,300 คน คิดเป็นงบประมาณทั้งหมดจำนวน 1,130,660,383 บาท เท่ากับว่าต้องของบเพิ่มเติมอีกจำนวนเงิน 401,804,255 บาท" ดร.ชินภัทร กล่าว

          ดร.ชินภัทร กล่าวต่อว่า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือในภาคเรียนที่ 1/2554 สพฐ.จึงได้ประสานกับสำนักงบประมาณในการจัดทำคำของบประมาณปี 2554 เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียนในระดับชั้น ม.ปลายให้ครบ 100% โดย สพฐ.เป็นแกนหลักในการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณของ 3 หน่วยงานในสังกัด ศธ. โดยขณะนี้ สพฐ.ได้จัดทำแผนดังกล่าวเสร็จแล้วและส่งคำของบเบื้องต้นให้สำนักงบประมาณพิจารณา

          โดยแบ่งเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอเพิ่มงบประมาณเพิ่มค่าซื้อหนังสือเรียนทั้งสิ้น 7,180,800 บาท ชั้น ม.4 จำนวนนักเรียน 4,805 คน ม.5 จำนวน 4,505 คน และ ม.6 จำนวน 4,306 คน รวม 13,616 คน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ขอเพิ่มงบฯ 69,828,100 บาท แบ่งเป็น ม.4 จำนวน 49,155 คน ม.5 จำนวน 42,561 คน และ ม.6 จำนวน 37,263 คน รวม 128,979 คน ส่วน สพฐ. ขอเพิ่มงบฯ 589,557,000 บาท แบ่งเป็น ม.4 จำนวน 380,184 คน ม.5 จำนวน 360,597 คน และ ม.6 จำนวน 380,692 คน รวม 1,121,473 คน ทั้งนี้งบประมาณที่ต้องขอเพิ่มเติมการจัดซื้อหนังสือในปี 2554 จาก 3 หน่วยงาน รวมเป็นเงิน 666,565,900 บาท

          "อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่เสนอทั้งหมดจะต้องนำไปหารือกับ รมว.ศธ.ก่อนว่าจะสามารถจัดหางบประมาณเพิ่มเติมในจำนวน 401,804,255 บาท เพื่อมาจัดซื้อหนังสือในการแจกภาคเรียนที่ 1/2553 ได้หรือไม่ แต่หากไม่สามารถหางบจำนวนดังกล่าวได้ ก็คงต้องมีการเลื่อนการแจกหนังสือเรียนชั้น ม.ปลาย ไปเป็นภาคเรียนที่ 1/2554 แทน ส่วนความคืบหน้าในการจัดทำประชาพิจารณ์สำรวจความเห็นเกี่ยวกับการแจกหนังสือแทนการยืมเรียนของชั้น ม.ปลาย และระดับอาชีวศึกษานั้น ขณะนี้ สพฐ.ได้จัดทำคู่มือและรายละเอียดการประชาพิจารณ์ โดยจะเสนอต่อที่ประชุมองค์กรหลักให้พิจารณา ซึ่งหากที่ประชุมเห็นชอบก็จะดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ได้ทันที อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน เม.ย.นี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดซื้อหนังสือเรียน" เลขาฯ กพฐ.กล่าว


ขอขอบคุณข้อมูลจาก


 
 


 
 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แจกฟรีหนังสือ เด็กม.ปลาย ยังต้องลุ้น โพสต์เมื่อ 1 มีนาคม 2553 เวลา 10:12:17 164 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP