กระทรวงศึกษาธิการ ชวนวัยเรียนหารายได้ ทำงานช่วงปิดเทอมกระทรวงศึกษาธิการ  ชวนวัยเรียนหารายได้ ทำงานช่วงปิดเทอม (กระทรวงศึกษาธิการ )
 

          กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ หน่วยงานภาคเอกชน ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ร่วมสมัครเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียน ประจำปี 2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในส่วนกลางจัดงานภายใต้ชื่องาน "เรียนรู้งาน สรรค์สร้างคุณภาพชีวิต" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และมีโอกาสฝึกประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือครอบครัว ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน 

          ภายในงานมีการออกบูธรับสมัครงานจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน อีกทั้งยังมีกิจกรรมร้านค้าจำลองสถานการณ์จริงแสดงภาพลักษณ์การทำงาน การฝึกทักษะอาชีพที่เป็นรายได้เสริม นิทรรศการความรู้ในการทำงานอาชีพที่หลากหลาย กิจกรรมทดสอบความถนัดทางทักษะอาชีพ พร้อมทั้งกิจกรรมใหม่สำหรับผู้มีความสามารถทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ในงานศูนย์บริการรับค่าตอบแทนทันทีในส่วนภูมิภาคระดับอำเภอทั่วประเทศมีการรับสมัครงานจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนรวมทั้งหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน

          สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถเขียนใบสมัครพร้อมเตรียมเอกสารการสมัครงานประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1-2 นิ้ว สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเอกสารอื่นๆ มาสมัครได้ในวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2553 เวลา 09.00–16.30 น.

          ส่วนกลาง กทม. ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

          ส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทั่วประเทศ (ศูนย์ กศน.อำเภอ)

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.026286356-60 หรือโทรสายด่วน กระทรวงศึกษาธิการ 1579 (ในวันและเวลาราชการ) หรือดูรายละเอียดที่เว็บไวต์ http://www.learnandwork.net/ และศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่ง และสำนักงาน กศน. จังหวัดทั่วประเทศ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กระทรวงศึกษาธิการ ชวนวัยเรียนหารายได้ ทำงานช่วงปิดเทอม โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16:48:42 278 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP