ทุน ป.โท Hornby Educational TrustHornby Educational Trust MA Scholarships   

           The Hornby Trust ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำ ปี 2553-2554 จำนวน 1 ทุน สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ความสามารถมาพัฒนา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศนั้นๆ รวมทั้งยังจะได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการ Access English ของบริติช เคานซิลด้วย 

รายละเอียดทุน

         
Hornby Trust จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายใน การเรียนทั้งหมด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสอบ IELTS และค่าเดินทาง ซึ่งทางบริติช เคานซิลจะเป็นผู้รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

          -
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
          - มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ  ในฐานะครูหรือวิทยากร อย่างน้อย 5 ปี (ไม่รวมถึงประสบการณ์ด้านการบริหารต่างๆ)   
          - เคยมีส่วนร่วมในงานด้านการพัฒนาการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษต่างๆ  
          - มีคะแนนสอบ  IELTS อย่างน้อย 6.5 โดยในแต่ละทักษะได้คะแนนไม่น้อยกว่า 6 *

* ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์หากยังไม่มีคะแนนสอบ IELTS จะต้องทำการสอบภายในเดือนมีนาคม 2553

กำหนดปิดรับสมัครและส่งเอกสาร

          
บริติช เคานซิล  ประเทศไทย จะต้องได้รับเอกสารและใบสมัครของผู้สมัครภายในวัน ที่ 8 มีนาคม 2553 ทั้งนี้เอกสารและใบสมัครที่ได้รับหลังจากวันดัง กล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

          -
ใบสมัครที่กรอกอย่างสมบูรณ์
          - ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป
          - หลักฐานการศึกษา และประกาศนียบัตรต่างๆ
          - ผลการสอบ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
          - จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ต้องใช้กระดาษหัวจดหมาย)
          - ใบแสดงสถานะทางร่างกาย หรือ Health Declaration Form
          - ใบสมัครและใบแสดงสถานะทางร่างกาย

          ดาวน์โหลด ใบสมัคร และ ใบแสดงสถานะทางร่างกาย ได้ที่นี่

          ส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ  มาที่

               บริติช เคานซิล 
               254 จุฬาลงกรณ์ซอย 64 
               สยามสแควร์ ถนนพญาไท 
               วังใหม่ ปทุมวัน 
               กรุงเทพมหานคร 10330


           สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมได้ที่ บุษประภัทร์ ธาตวากร โทร. 0 2657 5645 หรือที่ budsaprapat.thatavakorn@britishcouncil.or.th
 
 
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุน ป.โท Hornby Educational Trust โพสต์เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 17:40:25 114 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP