ประกาศผลสอบ กสพท 58 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต


ประกาศผลสอบ กสพท 58 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประกาศผลสอบ กสพท 58 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก กสพท

          ประกาศผลสอบ กสพท 58 เช็กขั้นตอนการประกาศคะแนน กสพท 58 การกำหนดการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

          จากการที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เรียบร้อยแล้วนั้น ขณะนี้ กสพท ได้ประกาศผลการสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนที่รับ คณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามประกาศรับตรง กสพท 58ประกาศผลสอบ กสพท 58ขั้นตอนการประกาศคะแนน กสพท 58

          1. ผู้สมัครสามารถเข้าดูผลการสอบได้ที่ website ของคณะ/วิทยาลัยทั้ง 20 สถาบัน หรือที่ www9.si.mahidol.ac.th

          2. ผู้สมัครต้องใช้เลขบัตรประจำตัวตัวประชาชน 13 หลัก ในการตรวจสอบผลคะแนน

          3. คะแนนของนักเรียนที่ปรากฏ จะนำไปรวมกับคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ที่จัดสอบโดย สทศ. ในวันที่ 17-18 มกราคม 2558 โดยปรับให้อยู่ในสัดส่วน วิชาเฉพาะ 30% และวิชาสามัญ 7 วิชา 70%

          4. กรณีที่การสมัครสอบไม่สมบูรณ์หรือผู้เข้าสอบฝ่าฝืนระเบียบข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) จะไม่พิจารณาคะแนนสอบให้

          5. หากผู้สมัครมีปัญหาในการเข้าดูผลการสอบ กรุณาโทรติดต่อที่เบอร์ 02-4196463 และ 02-4196446 เวลา 09:00 – 16:00 น.ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

          6. หากผู้สมัครมีข้อสงสัย ขอให้ทำเอกสารคำร้อง โดย download แบบฟอร์มคำร้อง และส่งโทรสารมาที่เบอร์ 02-4114142 ได้ทุกวัน โดยระบุชื่อ นามสกุล รหัสประจาตัวผู้สมัครสอบ และให้ผู้ปกครองลงนามรับรองทุกฉบับ

          7. กสพท จะรับคำร้องนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลจนถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:00 น.

          8. กสพท จะแจ้งยืนยันผลการตรวจสอบทาง e-mail ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ในกรณีผู้เข้าสอบ
         
การกำหนดการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กสพท 58
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกาศผลสอบ กสพท 58 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โพสต์เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:38:13 3,708 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP