ม.รัฐชื่อดังลังเล เข้าร่วมศูนย์รับตรง
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
ม.รัฐชื่อดังลังเลเข้าร่วมศูนย์รับตรง (ไทยรัฐ)

          ม.รัฐชื่อดังลังเลเข้าร่วมศูนย์รับตรงมั่นใจออกข้อสอบเองวัดคัดได้ผล หลัง สกอ. ตั้งศูนย์กำหนดรูปแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ระบบรับตรง ขณะที่ อักษรศาสตร์ จุฬาฯรับแอดมิชชั่นกลางเพิ่ม...

         
จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินการจัดตั้งศูนย์กำหนดรูปแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงนั้น นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สกอ.จัดระบบการรับตรงใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะเข้าร่วมในระบบรับตรง เพราะขณะนี้คณะที่เปิดรับตรง 100% กำลังประสบปัญหา อาทิ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบปัญหาเด็กสละสิทธิ์กว่า 100 คน ทำให้ต้องรีบทำเรื่องถึง สกอ. ขอเปิดรับแอดมิชชั่นกลาง เพื่อคัดเลือกเด็กได้เต็มตามเป้าหมาย 

          นายกิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล.รับสมัครนักศึกษาส่วนใหญ่ผ่านระบบรับตรง ส่วนระบบแอดมิชชั่นกลาง รับ 48% หาก สกอ.จะตั้งศูนย์รับตรงขึ้นมานั้นถือเป็นเรื่องดี แต่ สจล.จะเข้าร่วมหรือไม่คงต้องขอดูรายละเอียดอีกครั้ง เพราะหากรวมศูนย์รับตรงได้และทุกมหาวิทยาลัยยอมรับ ก็เท่ากับว่ากลับมารวมศูนย์รับนักศึกษาระบบกลางเหมือนเดิม และไม่แน่ใจว่าข้อสอบที่จะใช้สามารถคัดเด็กที่มีความสามารถตรงตามที่มหาวิทยาลัยต้องการได้หรือไม่ เพราะ สจล.เป็นหนึ่งใน 3 มหาวิทยาลัยที่ ไม่ใช้คะแนนแบบวัดความถนัดทั่วไปหรือ GATและแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT ในการรับตรง เพราะทุกวันนี้ สจล.รับตรงเอง และมั่นใจว่าข้อสอบสามารถคัดเลือกเด็กได้ตรง  ตามความสามารถจริง ไม่เกิดปัญหาออกกลางคัน 

          นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า การตั้งศูนย์รับตรงเพื่อไม่ให้เด็กต้องวิ่งสอบในแต่ละแห่งและใช้คะแนนสอบ GAT/PAT นั้น เป็นเรื่องที่ มจธ.เห็นด้วย  ก็พยายามควบคุมไม่ให้รับตรงเกิน 70% แต่เท่าที่ดูข้อสอบ GAT/PAT ยังเน้นวัดความรู้ตามรายวิชา ไม่ใช่การวัดศักยภาพผู้เรียนว่าจะเรียนได้หรือไม่ ส่วนระบบรับตรงนั้นมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถกำหนดวิธีการและออกข้อสอบได้เอง ทำให้สามารถคัดเลือกเด็กได้ตรงตามศักยภาพ  และศูนย์รับตรงอาจจะไม่ตรงกับธรรมชาติของมหาวิทยาลัยที่ต้องการคัดเด็กให้ตรงตามความถนัด  ส่วน มจธ.จะเข้าร่วมในศูนย์หรือไม่นั้น ยังไม่สามารถตอบได้.


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.รัฐชื่อดังลังเล เข้าร่วมศูนย์รับตรง โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12:03:09 88 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP