x close

เซ็นทรัล มอบทุนปริญญาตรี เปิดรับสมัครถึง 30 มิ.ย. 58


เซ็นทรัล มอบทุนปริญญาตรี เปิดรับสมัครถึง 30 มิ.ย. 58

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มอบทุนปริญญาตรี เปิดรับสมัครถึง 30 มิ.ย. 58

           ทุนของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CRC) ซึ่งได้ทำการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี กว่า 500 ทุน ในโครงการ Young Professional Retailer หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และ 30 ทุน ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา
 
           โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนตามหลักสูตร และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
 
             - อายุไม่เกิน 25 ปี

             - สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช. และ ปวส.

             - เกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (วิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป)

             - มีความสนใจงานบริหารการขาย การตลาดหรือ ธุรกิจค้าปลีก

             - บุคลิกภาพดี รักงานบริการ (Service Mind) และสุขภาพแข็งแรง

* มหาวิทยาลัยบูรพา รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในสายวิทย์-คณิตและศิลป์-คำนวณเท่านั้น

 
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 
กรุงเทพและปริมณฑล
 
           1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
           2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)
           3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
           4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
           5. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
           6. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (กิ่งเพชร)
           7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
ต่างจังหวัด

           1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
           2. มหาวิทยาลัยบูรพา
           3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
           4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
           5. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา

           1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พระราม 7)
 
 
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่าง ๆ
 
             - ฟรีค่าเล่าเรียน เต็มจำนวนตลอดหลักสูตร

             - โอกาสในการฝึกงานพร้อมได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน วันละ 300 - 350 บาท ในบริษัทค้าปลีกที่มีชื่อเสียง เช่น ห้างสรรพสินค้า Central , Robinson , Supersports , B2S , ZEN ,Office Mate, Tops, Power Buy , Home Works , ไทวัสดุ และ Family Mart

             - มีงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษาทันที

             - โอกาสในการเป็นผู้จัดการระดับต้น (First Line Manager) ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก หรือผู้จัดการระดับต้น (First Line Manager) ในสายงานวิศวกรรมและการบำรุงรักษา

             - ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานที่บริษัทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เท่า ของระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา

             - ในกรณีที่ผู้รับทุนฯ ปฏิเสธการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องคืนทุนการศึกษาที่ได้รับไว้ทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยตามที่บริษัทกำหนด
  
* ตำแหน่งงานที่ได้รับเป็นไปตามความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตามความเหมาะสม
 
 
ช่องทางการสมัครขอรับทุนการศึกษา
 
           ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.centralsmartjobs.com หรือ Facebook : www.facebook.com/cgscholarship
 
           ช่องทางที่ 1 : สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ตามรายละเอียดข้างต้น

           ช่องทางที่ 2 : ยื่นใบสมัครกับบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ที่

           ไปรษณีย์ : ศูนย์บริการการศึกษา 306 อาคาร เซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

           Email : youngretailer@central.co.th

           Fax : 02-1018120

 
เปิดรับสมัคร

           รอบที่ 1 : วันที่ 1 กรกฎาคม - 10 ตุลาคม 2557

           รอบที่ 2 : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 - 27 กุมภาพันธ์ 2558

           รอบที่ 3 : วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2558
 
           ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 090-880-9604-5 ,02-101-8028-30  (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -18.00 น.), E-mail : youngretailer@central.co.th , Facebook : www.facebook.com/cgscholarship



ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เฟซบุ๊ก Young Professional Retailer



เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เซ็นทรัล มอบทุนปริญญาตรี เปิดรับสมัครถึง 30 มิ.ย. 58 อัปเดตล่าสุด 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 17:52:17 2,787 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP