x close

University of Bristol มอบทุน ป.ตรี และ ป.โท


University of Bristol มอบทุน ป.ตรี และ ป.โท

University of Bristol มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปีการศึกษา 2558


           University of Bristol มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 จำนวน 10 ทุน

           โดยมีรายละเอียดทุนการศึกษา ดังนี้

               ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ทุน ทุนละ 8,500 ปอนด์

               ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน ทุนละ 8,500 ปอนด์

University of Bristol มอบทุน ป.ตรี และ ป.โท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุน

            - เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มิได้อยู่ในสหราชอาณาจักร
            - ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยให้เข้าศึกษาต่อเรียบร้อยแล้ว
            - สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาใดก็ได้
            - นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ อยู่แล้วไม่มีสิทธิรับทุนนี้
            - นักศึกษาปัจจุบันไม่มีสิทธิได้รับทุนนี้


วิธีการสมัคร

            - การสมัครรับทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ คลิกที่นี่

           ผู้สมัครทุกคนจะต้องเขียนบรรยายหัวข้อ ดังต่อไปนี้ (ความยาวไม่เกิน 350 คำ)

           "Why do you think it is important for a university to have students from around the world?"


เปิดรับสมัคร

           ตั้งแต่วันนี้ - 12 มิถุนายน 2558


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
University of Bristolเรื่องที่คุณอาจสนใจ
University of Bristol มอบทุน ป.ตรี และ ป.โท โพสต์เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12:24:40 1,804 อ่าน
TOP