x close

ทุน กพ บุคคลทั่วไป ปี 2558


 ทุน กพ บุคคลทั่วไป ปี 2558


ทุน ก.พ. บุคคลทั่วไปปี 2558 เปิดรับสมัครถึง 25 พฤศจิกายน 2557


          ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 5-25 พฤศจิกายน 2557 โดยมีรายละเอียดทุน 5 ประเภท ดังนี้


1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 74 ทุน

           คุณสมบัติ : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้าย หรือจบปริญญาตรีแล้ว เกรด 2.75 หรือ 3.00 ขึ้นไปแล้วแต่สาขา

           การใช้ทุน : จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ก.พ.กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ไม่เช่นนั้น จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้ว และต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนทุนเป็นเบี้ยปรับด้วย


2. ทุนไทยพัฒน์ จำนวน 8 ทุน

           คุณสมบัติ : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้าย หรือจบปริญญาตรีแล้ว เกรด 2.75 หรือ 3.00 ขึ้นไปแล้วแต่สาขา

           การใช้ทุน : จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ ก.พ.กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ไม่เช่นนั้น จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้ว และต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนทุนเป็นเบี้ยปรับด้วย


3. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 107 ทุน

           คุณสมบัติ : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้าย หรือจบปริญญาตรีแล้ว เกรด 2.75 หรือ 3.00 ขึ้นไปแล้วแต่สาขา

           การใช้ทุน : จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ไม่เช่นนั้น จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้ว และต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนทุนเป็นเบี้ยปรับด้วย

4. ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) จำนวน 3 ทุน

           คุณสมบัติ : จบแพทยศาสตรบัณฑิต เกรด 2.75 ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 40 ปี

           การใช้ทุน : จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ก.พ.กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ไม่เช่นนั้น จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้ว และต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนทุนเป็นเบี้ยปรับด้วย

5. ทุนสายออกบัตรธนาคาร ของธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ทุน

           คุณสมบัติ : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้าย หรือจบปริญญาตรีแล้ว เกรด 3.00 ขึ้นไป

           การใช้ทุน : จะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ไม่เช่นนั้น จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้ว และต้องชดใช้เบี้ยปรับด้วย


 การรับสมัครสอบ

          1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ scholar.ocsc.go.th พร้อมทั้ง สามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบจากเว็บไซต์ดังกล่าว

          2. กำหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร

              - ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-25 พฤศจิกายน 2557 ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

          ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้ไม่เกิน 2 ประเภททุน และในแต่ละประเภททุนผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้ประเภททุนละ 1 หน่วยทุนขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุน กพ บุคคลทั่วไป ปี 2558 อัปเดตล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:37:52 1,659 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP