รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ทุน ป.เอกรัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ทุน ป.เอก

          ทุนรัฐบาล : New Zealand International Doctoral Research Scholarships (NZIDRS) รัฐบาลนิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักวิจัยต่างชาติ ชิงทุนระดับปริญญาเอกโดยศึกษาในรูปแบบการวิจัย ณ ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 10 ทุน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2553

        
นางสาวเกวลิน เลิศรัศมีวงศ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย การศึกษานิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2553 รัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยการศึกษานิวซีแลนด์ ได้จัดสรรทุนวิจัยระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (New Zealand International Doctoral Research Scholarships: NZIDRS) จำนวนทั้งสิ้น 10 ทุนเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกมีโอกาสเข้าศึกษา และ ทำวิจัยในมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ ทุนดังกล่าวจะสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนเป็นเวลา 3 ปี

มูลค่าทุนการศึกษา

         1.ค่าใช้จ่ายรายเดือน (20,500 เหรียญนิวซีแลนด์/ปี) 
         2.ค่าเดินทาง (2,000 เหรียญนิวซีแลนด์)
         3.ค่าประกันสุขภาพ (600 เหรียญนิวซีแลนด์) 
         4.ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการศึกษา (800 เหรียญนิวซีแลนด์)         
         5.และค่ารับรองการเดินทางเมื่อเดินทางถึง ประเทศนิวซีแลนด์ (500 เหรียญนิวซีแลนด์)

         ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยใดก็ได้ในประเทศนิวซีแลนด์ แต่ต้องผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด โดยนักศึกษาสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ เพื่อประสานงานไปทางมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาแล้วผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ จึงนำหลักฐานมายื่นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติจะได้รับ ทุนอีกทีหนึ่ง

         ทุน NZIDRS สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของรัฐบาล นิวซีแลนด์ในการกระชับความสัมพันธ์ทาง การศึกษากับประเทศต่างๆ ในหลายภูมิภาค ทั้งนี้ ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์มุ่งให้ความรู้และทักษะแก่นักศึกษาเพื่อบรรลุผล แห่งความเป็นเลิศทางการศึกษาในระดับโลก ดังนั้น การให้ทุนการศึกษาดังกล่าวจึงเป็นการส่งผ่านความเป็นเลิศไปสู่ภูมิภาคอื่น และอีกทางหนึ่งก็เป็นการนำสุดยอดองค์ความรู้จากประเทศอื่นมาแลกเปลี่ยนกัน กับนิวซีแลนด์”

         สำหรับทุน NZIDRS ผู้สมัครต้องมีเป็นผู้ที่มีผลการ เรียนเฉลี่ยระดับ “A” หรือเทียบเท่านับถึงวันที่ สมัคร มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อในฐานะนักศึกษาทุนวิจัย ระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยที่ตนเลือกศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ สามารถแสดงหลักฐานการติดต่อกับภาควิชาที่เกี่ยวข้องของสถาบันที่ตนสนใจเข้า ศึกษาต่อและหลักฐานเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยที่เสนอ ประเด็นที่สนใจ และผู้ให้คำปรึกษาระหว่างทำวิจัย

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนวิจัย NZIDRS ได้ที่ผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ 20 แห่ง ทั่วประเทศไทย อ่านรายชื่อและรายละเอียดติดต่อผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ที่ www.newzealandeducated.com/nzsat หรืออ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.newzealandeducated.com/scholarships หมดเขตรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2553


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ทุน ป.เอก โพสต์เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 17:27:56 168 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP