การแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
การแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 (RDC 2010)

          การแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 (RDC 2010) เพื่อคัดเลือกเยาวชนระดับนักศึกษาเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติในงาน International Design Contest 2010 (IDC 2010) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

           จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ สถาบันเทคโนโลยีฯ และวิทยาลัยอาชีวะอื่นๆ เป็นต้น

          เปิดรับสมัครและคัดเลือกนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2553 อ่านรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2564 6500 ต่อ 4679-4680 และ www.mtec.or.th/RDC2010


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
การแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 โพสต์เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12:10:20 109 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP