ทุนแลกเปลี่ยน ป.ตรี ที่ SMU
ทุนแลกเปลี่ยน Temasek Foundation-SMU LEARN Scholarship

          Singapore Management University (SMU)  มีความประสงค์จะมอบทุนแลกเปลี่ยน Temasek Foundation (TF)- Singapore Management University (SMU) Leadership Enrichment and Regional Networking (LEaRN) Awards ประจำปีการศึกษา 2010

          ทุนนี้จะให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นคู่สัญญา จำนวน 20 ทุน เพื่อไปศึกษาที่ SMU เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (สิงหาคม - ธันวาคม 2553) ทุนที่จะได้รับมีมูลค่ารวม 6,250 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 146,000 บาท) เพื่อใช้เป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 คุณสมบัติผู้สมัคร

     * เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
     * มีผลการเรียนในระดับที่ดี (เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.20 หรือเทียบเท่า)
     * มีรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม
     * มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้

 เอกสารประกอบการสมัคร

     * ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนจุฬาฯ
     * ใบสมัครของ SMU
     * ใบแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ (transcript)
     * ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
     * เอกสารรับรองอื่นๆ (ถ้ามี)

          สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบริการทุนการศึกษา หรือวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยที่เป็นคู่สัญญากับ Singapore Management University (SMU) ได้แก่

     * จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     * มหาวิทยาลัยมหิดล
     * มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


        หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที smu.edu.sg
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนแลกเปลี่ยน ป.ตรี ที่ SMU โพสต์เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16:24:19 153 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP