ม.เกษตร รับสมัคร ป.โท ปี 53 รอบสอง
          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2553 ภาคต้น รอบสอง (หลักสูตรภาคปกติ)

ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ)
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2553 รอบสอง


 
          - ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัคร และสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้จาก http://www.grad.ku.ac.th/ หรือซื้อใบสมัครและซีดีคู่มือการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคา 50.- บาท หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคา 70.- บาท 


การสมัคร

 สมัครด้วยตนเอง
(รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น) 

          14 มกราคม – 23 เมษายน 2553 
          (เว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่นๆ) 

 สมัครอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์ (ดูข้อมูลจากวิธีการสมัครเข้าศึกษาที่เมนูด้านซ้าย) 

          14 มกราคม – 19 เมษายน 2553 
 


            หลักฐานและเอกสารประกอบสมัคร Download ที่นี่ ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.เกษตร รับสมัคร ป.โท ปี 53 รอบสอง โพสต์เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 15:11:59 156 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP