วุฒิเสนอปรับระบบแอดมิชชั่นใหม่

แอดมิชชั่น

วุฒิเสนอปรับระบบแอดมิชชั่นใหม่
(เดลินิวส์)

          ปธ.กมธ.ศึกษา วุฒิ เสนอปรับระบบแอดมิชชั่นใหม่ หลังเห็นว่าระบบปิดกั้นโอกาสของเด็กในหลายด้าน

          วันนี้ (15 ก.พ.) ที่รัฐสภา นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ ส.ว.นครศรีธรรมราช ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา แถลงถึงกรณีปัญหาของระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือ แอดมิชชั่น ที่นายกรัฐมนตรีและตัวแทนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีความเห็นแตกต่างกันในหลายประเด็นนั้น เป็นเรื่องดีที่นายกฯได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะระบบแอดมิชชั่น เป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระดับประถม และมัธยมศึกษา

          การจัดการศึกษาถูกกำหนดจากความต้องการของสังคม ความต้องการทางนโยบายของรัฐบาล และตามจุดมุ่งหมายแห่งพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือจะต้องผลิตคนให้มีคุณภาพรอบด้านทั้งด้านจิต คือ คิดดี ทำดี (มีคุณธรรม) ทางด้านปัญญา คือ คิดเป็นทำเป็น (มีทักษะการคิด) และด้านวิชาการ แต่ระบบแอดมิชชั่น ที่วางเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนให้มีแต่เฉพาะด้านวิชาการอย่าง เดียว ส่งผลให้เด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมคิดดี ทำดี หรือคิดเป็น ทำเป็น แต่อาจจะไม่เด่นเรื่องวิชาการ ต้องเสียโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

          นายสิริวัฒน์กล่าวต่อว่า ปัญหาการเรียนพิเศษ กวดวิชา หรือ แก่งแย่งแข่งขันเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมดังที่มีสถิติสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้มากก็ตามมา เกิดปัญหาแป๊ะเจี๊ยะ เด็กฝาก และเกิดการทิ้งถิ่นฐานเพื่อเรียนในเมืองและเกิดปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กตามมา อย่างไม่มีทางแก้ปัญหาได้

          นอกจากนี้ระบบแอดมิชชั่น ยังปิดกั้นนักเรียนที่ครอบครัวยากจน ไม่มีเงินที่จะส่งลูกกวดวิชา และโอกาสของนักเรียนจากโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อม(ครู อุปกรณ์ ทางการเรียน การสอน ฯลฯ ) ซึ่งไม่ใช่ความผิดของนักเรียนเลย ระบบแอดมิชชั่นที่ไม่ส่งเสริมเด็กคิดดี ทำดี สังคมไทยก็ไม่มีวันที่จะได้คนที่เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต เข้ามาในองค์กรทางการเมือง องค์กรรัฐและเอกชน เพื่อลดการทุจริตคอรัปชั่นลงได้ ทั้งสังคมไทยก็ขาดโอกาสที่จะได้บุคลากรที่คิดเป็นทำเป็น มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มาช่วยสร้างเศรษฐกิจ สร้างงานให้ประเทศรุ่งเรืองได้

นายสิริวัฒน์ กล่าวว่า จึงมีข้อเสนอถึงรัฐบาลดังนี้

        1.ให้นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปรับรื้อระบบแอดมิชชั่น แต่มีข้อห่วงใยว่าถ้าจะปรับแก้เพียงประเด็นทางเทคนิคอย่างเดียว โดยไม่แตะประเด็นใหญ่ดังที่กล่าวมา ก็เสียเวลา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของรัฐบาล ที่เน้นคุณภาพคนไทย ก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จ รวมทั้งที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า จะจัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ ก็จะเป็นเพียงลมปาก

        2. ขอให้หารูปแบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสม เช่น นำรูปแบบนครปฐมโมเดลที่มีการคัดนักเรียนเข้าเรียนต่อ โดยนำคะแนนพฤติกรรมด้านคุณธรรม หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณะมาเป็นองค์ประกอบ มาพัฒนาปรับใช้สร้างเกณฑ์ที่มีสัดส่วนเหมาะสมระหว่างด้านความรู้ทางวิชาการ ทักษะการคิดและจิตสาธารณะในระบบแอดมิชชั่นทั้งประเทศต่อไปขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วุฒิเสนอปรับระบบแอดมิชชั่นใหม่ โพสต์เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 15:07:15 118 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP