ธนาคารแห่งประเทศไทย แจกทุนสำหรับฝึกงานปริญญาตรี-เอกธนาคารแห่งประเทศไทย แจกทุนสำหรับฝึกงานปริญญาตรี-เอก


ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาสำหรับฝึกงานปริญญาตรี-เอก


         ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาสำหรับฝึกงานในระดับปริญญาตรี-เอก ส่วนเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงานของธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนั้น ลองไปดูกัน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอเข้าฝึกงาน

            - ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 2-ปี 3คะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3.00

            - ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาโทคะแนนเฉลี่ยสะสม1 ภาคการศึกษาขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3.3

            - ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

สาขาวิชาที่เปิดรับฝึกงาน

            - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
            - สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
            - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
            - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
            - สาขาวิชาการบัญชี
            - สาขาวิชาสถิติ
            - สาขาวิชาคณิตศาสตร์
            - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
            - สาขาวิชานิติศาสตร์
            - สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
            - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
            - สาขาวิชาวารสารศาสตร์
            - สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร

         เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2557

         กระบวนการทดสอบและคัดเลือก : เดือนพฤศจิกายน 2557

         ประกาศผลการพิจารณา : เดือนมกราคม 2558

เวลาการฝึกงาน

            - สาขาวิชานักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ : วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2558

            - สาขาวิชานักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศรวมโปรแกรมภาษาอังกฤษ : ประมาณ 2-3 เดือน (ขึ้นอยู่กับการปิดภาคของแต่ละสถานศึกษา) โดยมีระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำหนดเวลาฝึกงาน โดยจะได้รับค่าตอบแทน วันละ 300 บาท (เฉพาะวันที่มาทำงาน)

สถานที่ฝึกงาน

         ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

วิธีการสมัคร

         1. กรอกข้อมูลใบสมัครขอเข้าฝึกงาน

         2. จัดส่งเอกสารแนบ โดย scan ไฟล์แนบ ประกอบด้วย รูปถ่าย และ Transcript (ขนาดไม่เกิน 2 MB) และส่งอีเมล์มาที่ : Recruit2@bot.or.th

        ระบุว่า "โครงการนักศึกษาฝึกงาน : ส่งผลการเรียนของ..ชื่อ-นามสกุล" (ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ)
โดยส่งอีเมล์ถึง : Recruit2@bot.or.th


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ธนาคารแห่งประเทศไทย แจกทุนสำหรับฝึกงานปริญญาตรี-เอก โพสต์เมื่อ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 23:01:55 740 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP