ประกาศแนวปฏิบัติรับ นักเรียน-นักศึกษาอาชีวะ

ประกาศแนวปฏิบัติรับนักเรียน-นักศึกษาอาชีวะ (ไทยรัฐ)

          ตั้งเป้ารับนักเรียน - นศ. ปีการศึกษา 2553 ในสังกัด 415 แห่ง จำแนกเป็นระดับ ปวช.  ชั้นปีที่ 1 จำนวน 220,000 คน  ปวส.  ชั้นปีที่ 1 จำนวน 120,300 คน และ ปทส. ชั้นปีที่ 1 จำนวน  1,520  คน..

          นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนาม ในประกาศกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียนนักศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั่วประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ในสังกัด 415 แห่ง จำแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 220,000 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 120,300 คน และประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง  (ปทส.)  ชั้นปีที่  1  จำนวน  1,520  คน

          โดยระดับ ปวช.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มี.ค. สอบคัดเลือกวันที่ 21 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 24 มี.ค. มอบตัว วันที่ 4 เม.ย. การรับนักศึกษาระดับ ปวส.  ชั้นปีที่ 1 รับนักเรียนที่จบชั้น ปวช.  3  หรือ ม.6 และระดับ ปทส.  ชั้นปีที่ 1 รับนักศึกษาที่จบชั้น ปวส. 2 หรือ ม.6 นั้น ให้คณะกรรมการรับนักเรียน นักศึกษาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง กำหนดวัน เวลา การรับนักเรียนตามความเหมาะสม

          เลขาธิการ กอศ.กล่าวอีกว่า คณะกรรมการรับนักเรียน นักศึกษา จะทำหน้าที่กำหนดเป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติ วิธีการสอบคัดเลือก เพื่อให้การรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด

          ทั้งนี้ ให้ประสานความร่วมมือในการรับนักเรียน นักศึกษา ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่น สำหรับงบประมาณสนับสนุน โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2553 ระดับ ปวช. ทุกชั้นปี รวมเป็นเงิน 5,418.6192 ล้านบาท


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกาศแนวปฏิบัติรับ นักเรียน-นักศึกษาอาชีวะ โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11:05:15 115 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP