x close

สทศ.ปรับรูปแบบข้อสอบสทศ.ปรับรูปแบบข้อสอบ (เดลินิวส์)

         
ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ชี้แจงถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ข้อสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และ ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ว่า ข้อสอบจะมี 4 รูปแบบ คือ 1.แบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยให้เลือกตัวเลือกที่ถูกที่สุด 1 ตัวเลือก 2. แบบปรนัยหลายตัวเลือก ให้เลือกคำตอบหลายคำตอบ 3. แบบเติมค่าเป็นตัวเลข เช่น วัดว่านักเรียนคิดเลขได้คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ และ 4.แบบอ่านบทความแล้วให้ตอบจากสิ่งที่อ่าน ซึ่งในการสอบแต่ละอย่างจะใช้รูปแบบข้อสอบอย่างน้อย 2 รูปแบบ ทั้งนี้ในการปรับรูปแบบข้อสอบจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือ ปรับเพียง 1 ใน 3 ของข้อสอบเท่านั้น

          ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวต่อไปว่า ในการสอบ GAT และ PAT ที่ผ่านมาได้นำรูปแบบข้อสอบนี้มาใช้แล้ว ซึ่งผลการประเมินเบื้องต้น พบว่า การเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบไม่ได้ทำให้ข้อสอบง่าย หรือ ยากกว่าเดิม แต่ลดการเดาของนักเรียนได้ ขณะที่ข้อสอบเดิมที่ใช้แบบปรนัย 4 ตัวเลือกและให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อ เป็นรูปแบบที่สามารถเดาถูกได้ถึงร้อยละ 25 ดังนั้นถ้ามีข้อสอบ 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน นักเรียนที่ได้ 25 คะแนน อาจมาจากการเดาถูกทั้งหมดก็ได้.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สทศ.ปรับรูปแบบข้อสอบ อัปเดตล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14:25:07 256 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP