ศูนย์มานุษฯสิรินธร ชวนเยาวชนร่วมโครงการ ทำสารคดีเล่าวัฒนธรรมกันเถอะศูนย์มานุษฯสิรินธร ชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "ทำสารคดีเล่าวัฒนธรรมกันเถอะ" (มติชนออนไลน์)

          ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน ร่วมกับมูลนิธิหนังไทย เชิญชวนเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการ "มาทำสารคดีเล่าวัฒนธรรมกันเถอะ" ตอน "ปิดเทอม เราทำได้มากกว่าที่คิด" ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2553

          กิจกรรมมาทำสารคดีเล่าวัฒนธรรมกันเถอะ เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำสารคดีเล่าวัฒนธรรม โดยยึดหัวข้อดังกล่าวเพื่อเล่าเรื่องราวการทำกิจกรรม การรวมกลุ่มของวัยรุ่นในช่วงปิดภาคเรียน โดยสารคดีที่จะทำการผลิตจะต้องมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมดังนี้

        1. เพื่ออธิบายและเล่าเรื่องกิจกรรมของกลุ่มวัยรุ่นในช่วงปิดเทอม โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องไม่ใช่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ยาเสพติด การรวมกลุ่มที่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น และการมั่วสุมโดยไร้ประโยชน์

        2. เพื่อตีแผ่ความคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรมที่แตกต่างของกลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่ม ให้คนทั่วไปได้เข้าใจ

        3. เพื่อส่งเสริมให้คนทั่วไป เข้าใจเหตุผลในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากตน

        4. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความรักในเพื่อนมนุษย์ รู้จักความแตกต่างระหว่างกัน และสามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุข

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

        1. เป็นนักเรียนที่ดำรงสถานะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรือเทียบเท่า

        2. เป็นผู้มีทักษะการเขียน มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเล่าเรื่อง และรักการทำงานสารคดี

        3. กล้าพูด กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจเอื้อเฟื้อ และสนใจใฝ่รู้เรื่องราวรอบตัว

        4. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยมีใบรับรองแพทย์

        5. สามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ คือ 21 วัน (มีวันหยุดเสาร์- อาทิตย์ และช่วงเวลาการทำงานโดยอิสระ)

        6. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร

การรับสมัครมีสองรูปแบบ

        1. สมัครเป็นกลุ่ม โดยรวบรวมกลุ่มเพื่อนให้ได้ 3-4 คน (พร้อมส่งโครงการผลิตสารคดี 1 กลุ่ม / 1 ชุด)

        2. สมัครเป็นรายบุคคล โดยทีมงานจะจัดกลุ่มให้ในวันกิจกรรม (พร้อมส่งโครงการผลิตสารคดี 1 คน/ 1ชุด)

การรับสมัคร

          ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2553 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sac.or.thขอขอบคุณข้อมูลจาก
  

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศูนย์มานุษฯสิรินธร ชวนเยาวชนร่วมโครงการ ทำสารคดีเล่าวัฒนธรรมกันเถอะ โพสต์เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16:23:10 108 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP