วิธีสมัครสอบ gat pat 58 ทำอย่างไรมาดูกัน


วิธีสมัครสอบ gat pat 58 ทำอย่างไรมาดูกัน
วิธีสมัครสอบ gat pat 58 ทำอย่างไรมาดูกัน


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          วิธีสมัครสอบ gat pat 58 มีขั้นตอนอย่างไร มาดูขั้นตอนการสมัคร gat pat ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 กันได้เลย

          เริ่มเปิดรับสมัครกันแล้ว สำหรับการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 ตุลาคม 2557 โดยมีกำหนดการจัดสอบระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2557 และสำหรับน้อง ๆ คนใดที่ยังสงสัยว่า วิธีสมัครสอบ gat pat 58 นั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง มาตามไปศึกษาขั้นตอนการสมัคร gat pat 58 พร้อมกันได้เลย

วิธีสมัครสอบ gat pat

ขั้นตอนที่ 1 การเข้าระบบ GAT/PAT

          ผู้สมัครเข้าระบบได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th เลือกหัวข้อ เข้าสู่ระบบสำหรับผู้สมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับเข้าระบบ GAT/PAT

          - สำหรับผู้สมัครสอบที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้เลือกเมนูลงทะเบียน (รายใหม่) จากนั้นเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวและกำหนดรหัสผ่านตามขั้นตอน จนได้รหัสผู้ใช้งาน 10 หลัก โดยมีข้อมูลที่ต้องกรอกใน 3 ส่วน คือ รายละเอียดผู้สมัคร, ข้อมูลการศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

          - สำหรับผู้สมัครสอบรายเก่าที่มีรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้วให้ใช้รหัสเดิมเข้าระบบ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ขั้นตอนที่ 3 การสมัครสอบ

          3.1 เลือกเมนูสมัครสอบ

          3.2 เลือก รายวิชา GAT/PAT ที่ต้องการสมัครสอบ

          เลือก GAT ซึ่งเป็นความถนัดทั่วไป และสมัครสอบเฉพาะรายวิชาของ PAT ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ ที่ผู้สมัครจะนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก ในการรับสมัครตรงและแอดมิชชั่น โดยมีรายวิชา PAT ดังนี้

          - PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

          - PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

          - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

          - PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

          - PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

          - PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

          - PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (ผู้สมัครเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ภาษาเท่านั้น)

                    PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

                    PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน

                    PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

                    PAT 7.4 ภาษาจีน

                    PAT 7.5 ภาษาอาหรับ

                    PAT 7.6 ภาษาบาลี

          3.3 เลือก อำเภอ/เขต ที่จะสอบ

          - ผู้สมัครสอบที่ต้องการจะสอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดปทุมธานี ให้เลือก เขต/อำเภอ และจังหวัด ที่ต้องการจะไปสอบ และเมื่อชำระเงินแล้ว ผู้สมัครต้องเข้ามาเลือก โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา ที่จัดเป็นสนามสอบเองอีกครั้ง

          - ผู้สมัครสอบที่ต้องการจะสอบในจังหวัดอื่น นอกจาก 3 จังหวัดข้างต้น ให้เลือก อำเภอและจังหวัด ที่ต้องการจะไปสอบ และเมื่อชำระเงินแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถเข้ามาเลือกสนามสอบได้เอง โดยทาง สทศ. จะเป็นผู้จัดโรงเรียนสนามสอบให้ตามอำเภอและจังหวัดที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ และในกรณีที่มีการยุบสนามสอบในบางอำเภอเนื่องจากมีผู้สมัครสอบจำนวนน้อย สทศ. จะจัดสนามสอบให้ในอำเภอใกล้เคียง

ขั้นตอนที่ 4 การพิมพ์ใบจ่ายเงิน

          - เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว ให้เข้าเมนูพิมพ์ใบจ่ายเงิน โดยมีค่าสมัครสอบ GAT/PAT วิชาละ 140 บาท

          - หลังจากชำระเงินแล้ว ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบเสร็จให้ถูกต้อง และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน หากสถานะการชำระเงินยังไม่เปลี่ยนภายใน 2 วัน ให้ผู้สมัครรีบติดต่อ สทศ. ทันที
ขั้นตอนที่ 5 การเลือกสนามสอบ (เฉพาะผู้สมัครที่ต้องการจะสอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดปทุมธานี)

          หลังการชำระเงินแล้ว ผู้สมัครที่ต้องการจะสอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดปทุมธานี จะต้องเข้ามาระบุโรงเรียนที่จัดเป็นสนามสอบอีกครั้ง และหากผู้สมัครสอบไม่ได้เข้ามาระบุสนามสอบไว้ สทศ. จะจัดสนามสอบให้ผู้สมัครสอบตาม เขต/อำเภอ ที่ระบุไว้ตอนสมัครสอบ หากสนามสอบตาม เขต/อำเภอ ที่เลือกไว้เต็ม สทศ. จะจัดสนามสอบให้ผู้สมัครสอบตาม เขต/อำเภอ ที่ใกล้เคียง

          ทั้งนี้การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอน และอยู่ในระยะเวลาที่ สทศ. กำหนด และหากผู้สมัครมีปัญหาในการดำเนินการใด ๆ ให้รีบติดต่อ สทศ. ทันที ซึ่ง สทศ. จะพิจารณาและดำเนินการแก้ไขให้เฉพาะผู้สมัครสอบที่ดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาและเป็นไปตามขั้นตอนเท่านั้น


         
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีสมัครสอบ gat pat 58 ทำอย่างไรมาดูกัน โพสต์เมื่อ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 02:16:09 3,025 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP