V-NET คืออะไร


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


V-NET คืออะไร

        
V-NET ย่อมาจาก Vocational National Education Test หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา เป็นการทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ทีจะจบระดับชั้น ปวช.3 V-NET เทียบได้กับการทดสอบ O-NET ของนักเรียนสายสามัญที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ มัธยมปีที่ 6

ความสำคัญของการสอบ V-NET

        
การทดสอบ V-NET เป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ต้นสังกัด และสถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและ นักศึกษา ผลการทดสอบ V-NET สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครู อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นได้ รวมทั้งการนำผลการสอบ V-NET ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย

V-NET สอบวิชาใดบ้าง

         ตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย วิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต ฉะนั้นข้อสอบ V-NET ควรจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อสอบวิชาสามัญ (ประกอบด้วย 6 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และวิชาพละศึกษาและสุขศึกษา) ประมาณ ร้อยละ 20-25 และข้อสอบวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน ประมาณร้อยละ 75-80

         ลักษณะของข้อสอบวิชาสามัญ ควรเป็นข้อสอบในลักษณะวิชาสามัญที่บูรณาการกับวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเช่น นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ควรเป็นคณิตศาสตร์เกษตร ที่คำนวณเกี่ยวกับสูตรการผสมอาหารสัตว์ หรือคำนวณอัตราส่วนเมล็ดพันธุ์พืชต่อพื้นที่ปลูก เป็นต้น สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ควรเป็นคณิตศาสตร์ช่างที่คำนวณเกี่ยวกับนำหนัก แรง หรือกำลังการทำงานของเครื่องมือกลต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนข้อสอบวิชาชีพนั้น ในระยะแรก ควรจะเป็นข้อสอบแบบประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอาชีพที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำตามสาขาวิชาชีพ นั้น ๆ เพื่อลดภาระความยุ่งยากในการออกข้อสอบ และการจัดสอบ (ในปีการศึกษา 2552 หลักสูตรปวช. ที่เปิดทำการเรียนการสอนอยู่ทุกสถานศึกษา มีจำนวน 24 สาขาวิชา)

สอบ V-NET ใครรับผิดชอบ

         การทดสอบ V-NET ควรเป็นการดำเนินงานร่วมกันของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ให้ศึกษานิเทศก์ และ ครูที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาร่วมกันออก
ข้อสอบอยู่ภายใต้กรอบและการดำเนินการของ สทศ. ส่วนการจัดสอบนั้นดำเนินการผ่านทางเครือข่ายของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาประจำภาค และอาชีวศึกษาจังหวัด โดยอยู่ภายใต้การจัดการของ สทศ.

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ศูนย์เครือข่าย สมศ.
คุณ เจริญ บางเสน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้


แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว V-NET คืออะไร
เห็นด้วยกับบความคิดเห็นที่ 9และ 7
จากคุณ รูนี้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-01-24 08:21:47 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว V-NET คืออะไร
v - net สามารถใช้สมัครงานได้
ลองคิดดูมีคนไปสมัครงานพร้อมกับเรา
ถ้าคะแนน v-net เราดีกว่าเราก็เปนต่อ
จากคุณ คนบางคน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-18 17:24:03 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว V-NET คืออะไร
มีประโยชน์อย่างไรในการสอบเเ้ล้วช่วยอะไรได้บ้าง
จากคุณ นรินท์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-01 20:00:42 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว V-NET คืออะไร
มีประโยชน์อย่างไร
จากคุณ ้่กรรณิการ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-01 19:56:45 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว V-NET คืออะไร
วัดผลการสอนจากผู้สอนว่าวิธีสอนช่ายไร้ได้ต่อมหาลัย
จากคุณ ต้อ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-01 19:45:38 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว V-NET คืออะไร
สอบไปไม่มีผลต่อผู้เรีขนไม่ไปช่วยเรียนต่อมหาลัยวัด
ผลที่สอบได้ก้อพอควรวัดผลจากการสอนสิ
จากคุณ ต้อ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-01 19:42:22 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว V-NET คืออะไร
ถ้าไม่ได้สอบ จะเป็นไรไหมอะ อาจารส่งชื่อไม่ทันอะ
จากคุณ sumet เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-26 10:28:53 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว V-NET คืออะไร
แอดกลางไม่ได้ ง่ะ เซงมาก ครับ ตั้งใจสอบแทบตาย TT
จากคุณ Prince_LFC เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-22 00:59:45 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว V-NET คืออะไร
จากคุณ น้ำฝน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-26 17:25:45 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว V-NET คืออะไร
สอบไปก็แค่นั้นละ

ผมไม่ต้องการทำเพื่อชาติ ผมต้องการทำเพื่อครอบครัวและตัวเอง

V-net มันใช้ในการ สมัครสอบ ตามมหาลัยด้านวิชาชีพ ที่พวกผมเรียนกันมาไม่ได้

แล้วพวกผมจะสอบไปเพื่ออะไรครับ??? ขอเหตุผลดีๆหน่อย

เอะอะอะไรก็ทำเพื่อชาติ เพื่อชาติ กูขอเห็นแก่ตัวหน่อยเหอะ

ชีวิตกู ยังจะมายุ้งยากอะไรอีก ถ้าสอบแล้วนำไปใช้ประโยชน์

ในการสมัครสอบ มหาลัยอาชีพ แบบที่ว่ามาได้ กูจะตั้งใจสอบเลย


จากคุณ BLACKBLIND เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-08 11:24:20 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว V-NET คืออะไร
ผลการสอบV-netเมื่อไหร่จะออกอ่ะ
จากคุณ อินู๋นัท เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-20 15:28:48 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว V-NET คืออะไร
กลิ่นเน่าของรัฐบาลลอยมาแต่ไกล
จากคุณ ไรสาระ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-27 01:49:31 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว V-NET คืออะไร
เรียนแบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.
เช่นวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ

ปล.ทดสอบมาแล้วไม่ยากเลย แต่เวลาน้อยอ่ายโจทย์ไม่ค่อยทัน -*-
จากคุณ เรนโบว์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-26 21:46:24 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว V-NET คืออะไร
เรียนแบบบไหนค่ะถึงจะต้องสอบ v-net
จากคุณ น้องปอ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-20 08:20:45 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว V-NET คืออะไร
** สอบ
จากคุณ ฟูล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-22 22:13:00 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว V-NET คืออะไร
ผมอยากทราบว่า ถ้าเด็กช่าง ชอบ GAT PAT แล้วก็ v-net จะสามารถ แอดกลางได้เหมือนเด็ก ม.ปลายรึเปล่า ???
จากคุณ ฟูล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-22 22:11:58 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว V-NET คืออะไร
คือข้อสอบที่ ปวช.3 ทุกคนต้องสอบใช่ปะ
จากคุณ bf55 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-24 12:28:14 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว V-NET คืออะไร
จากคุณ 555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-24 12:26:35 ]