ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557 ตรวจรายชื่อที่นี่


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
แฟ้มภาพ

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สอบบรรจุครู 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557 สพฐ. ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วยแล้ว ตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557 ที่นี่

          ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557 แล้ว ลองไปเช็กกันเลยว่า มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557 หรือไม่


สอบบรรจุครู 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557

 ลำดับ 
 เขตพื้นที่การศึกษา 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557 
 
สปพ.
 
 1  กรุงเทพมหานคร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 2  นนทบุรี เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 3  นนทบุรี เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 4  ปทุมธานี เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 5  ปทุมธานี เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 6  สมุทรสาคร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 7  นราธิวาส เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 8  ปัตตานี เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
9
 ชุมพร เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
10
 ชุมพร เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 11  นครศรีธรรมราช เขต 2  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 12  สุราษฎร์ธานี เขต 1   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 13  สุราษฎร์ธานี เขต 2   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 14  สุราษฎร์ธานี เขต 3   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 15  กระบี่   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 16  ตรัง เขต 2   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 17  พังงา   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 18  ภูเก็ต  
 19  ระนอง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 20  กาญจนบุรี เขต 1  
 21  กาญจนบุรี เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 22  กาญจนบุรี เขต 3   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 23  กาญจนบุรี เขต 4   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 24  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 25  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2    
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 26  ราชบุรี เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 27  ราชบุรี เขต 2  
 28  สมุทรสงคราม  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 29  สุพรรณบุรี เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 30  สุพรรณบุรี เขต 3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 31  พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 32  พระนครศรีอยุธยา เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 33  ลพบุรี เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 34  สระบุรี เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 35  อุทัยธานี เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 36  กำแพงเพชร เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 37  กำแพงเพชร เขต 2   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 38  ตาก เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 39  นครสวรรค์ เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 40  เพชรบูรณ์ เขต 3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 41  อุตรดิตถ์ เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 42  เชียงใหม่ เขต 3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 43  น่าน เขต 2   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 44  แม่ฮ่องสอน เขต 1   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 45  แม่ฮ่องสอน เขต 2   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 46  สกลนคร เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 47  บึงกาฬ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 48  อุบลราชธานี เขต 3   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 49  นครราชสีมา เขต 4   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 50  นครราชสีมา เขต 5   
 
 51  นครราชสีมา เขต 6  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 52  จันทบุรี เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 53  จันทบุรี เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 54  ชลบุรี เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 55  ชลบุรี เขต 3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 56  ตราด   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 57  ระยอง เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 58  ระยอง เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 59  สระแก้ว เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 60  สระแก้ว เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 
สพม.

 61  สพม.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 62  สพม.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 63  สพม.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 64  สพม.4  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 65  สพม.5  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 66  สพม.6  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 67  สพม.7  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 68  สพม.8  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 69  สพม.9  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 70  สพม.10  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 71  สพม.11  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 72  สพม.13  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 73  สพม.14  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 74  สพม.15  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 75  สพม.16  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 76  สพม.17  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 77  สพม.18  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 78  สพม.19  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 79  สพม.20  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 80  สพม.25  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 81  สพม.26  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 82  สพม.29  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 83  สพม.30  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 84  สพม.32  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 85  สพม.34  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 86  สพม.36  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 87  สพม.38  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 88  สพม.41  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 89  สพม.42  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 
สศศ. 

 90  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557

แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....