รับตรงเกษตร 57 เปิดรับสมัครสอบตรงเกษตร57 วันที่ 7-27 พ.ย. นี้


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57 เปิดรับสมัคร 7-27 พฤศจิกายน 2556

          ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดยทำการเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาเขตต่าง ๆ ถึง 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,854 คน


คณะ/สาขาวิชา และจำนวนที่เปิดรับเข้าศึกษา

 ที่  คณะ/สาขาวิชา/วิทยาเขต  จำนวนรับ 
 วิทยาเขตบางเขน 
 1  คณะเกษตร 
 205
 2  คณะประมง  142
 3  คณะวนศาสตร์  60
 4  คณะวิทยาศาสตร์  360
 5  คณะวิศวกรรมศาสตร์  1,032
 6  คณะศึกษาศาสตร์  10
 7  คณะเศรษฐศาสตร์  180
 8  คณะสังคมศาสตร์  60
 9  คณะสัตวแพทยศาสตร์  30
 10  คณะอุตสาหกรรมศาสตร์  135
 11  คณะมนุษยศาสตร์  255
 12  คณะบริหารธุรกิจ  200
 13  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
 60
 14  คณะสิ่งแวดล้อม  20
   รวม  2,749
 วิทยาเขตกำแพงแสน 
 1  คณะเกษตร กำแพงแสน  80
 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  
 68
 3  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์  
 30
 4  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  137
 5  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  30
   รวม  345
 วิทยาเขตศรีราชา 
 1  คณะวิทยาการจัดการ  560
 2  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  80
 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  60
 4  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  40
 5  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  20
   รวม  760
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 1  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
 200
 2  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  510
 3  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  290
   รวม  1,000
   รวมทั้งสิ้น  4,854


ปฏิทินรับตรง ม.เกษตร 57

 ขั้นตอนการดำเนินงาน  วัน/เดือน/ปี  หมายเหตุ
 รับสมัคร Online/พิมพ์ใบชำระเงิน  7-27 พ.ย. 2556  https://admission.ku.ac.th/ 
 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร  8-28 พ.ย. 2556  https://admission.ku.ac.th/
 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
และสถานะการชำระเงินค่าสมัคร
 11-29 พ.ย. 2556  https://admission.ku.ac.th/
 สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557  1-27 ต.ค. 2556  http://www.niets.or.th/
 สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา  1-24 พ.ย. 2556  http://www.niets.or.th/
 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557  7-10 ธ.ค. 2556  ตามศูนย์สอบที่กำหนด
 สอบวิชาสามัญ 7 วิชา  4-5 ธ.ค. 2556  ตามศูนย์สอบที่กำหนด
 ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557  19 ม.ค. 2557  http://www.niets.or.th/
 ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชา  11 ก.พ. 2557  http://www.niets.or.th/
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์
ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์
 6 มี.ค. 2557  https://admission.ku.ac.th/
 ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์  18 มี.ค. 2557  คณะ/วิทยาเขต ที่ผ่านการคัดเลือก
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  24 มี.ค. 2557  https://admission.ku.ac.th/
 รายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษาผ่าน Website
และรับรหัสยืนยันตัวบุคคลทาง E-mail
 1-8 เม.ย. 2557  https://admission.ku.ac.th/
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
ในระบบรับตรงผ่าน Clearing-house ทาง Website
 29 พ.ค.-2 มิ.ย. 2557  http://www.cuas.or.th/
 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่าน
Clearing-house และตัดสิทธิ์การสมัคร Admissions
 5 มิ.ย. 2557  http://www.cuas.or.th/
 รับเอกสารสำหรับนิสิตใหม่  7 ก.ค. 2557  รายละเอียดอื่น ๆ
จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

** หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://admission.ku.ac.th/


ตารางเกณฑ์การพิจารณาการรับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57


คลิกดู ตารางเกณฑ์การพิจารณาการรับตรง ม.เกษตร 57 ขนาดใหญ่ ได้ที่นี่ 


            ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทรศัพท์ 02-942-8293-5, 02-942-8059-62 ต่อ 207


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว รับตรงเกษตร 57 เปิดรับสมัครสอบตรงเกษตร57 วันที่ 7-27 พ.ย. นี้
จากคุณ หนึ่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-04 11:43:13 ]