รับตรงมหิดล 57 เปิดกำหนดสอบตรงมหิดลปี57


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


รับตรง 57 เปิดกำหนดการรับตรง ม.มหิดล 2557


เปิดกำหนดการรับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557

        มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบมหิดลรับตรง และ ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ระบบมหิดลรับตรง

1. โครงการวิทยาเขต จำนวน 36 หลักสูตร รับ 488 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

       - รับนักเรียนที่ศึกษาชั้น ม. 4-6 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

              1) กลุ่มกาญจนบุรี ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี (ยกเว้นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)

              2) กลุ่มนครสวรรค์ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กําแพงเพชร และเพชรบูรณ์

              3) กลุ่มอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด

              4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม


2. โครงการพื้นที่ จำนวน 14 หลักสูตร รับ 165 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

       - รับนักเรียนที่ศึกษาชั้น ม.4 – 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่บางคณะกําหนด


3. โครงการพิเศษ จำนวน 25 หลักสูตร รับ 240 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

       - รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 โดยเป็นโครงการพิเศษของบางหลักสูตรที่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่โครงการกําหนด


4. โครงการโอลิมปิกวิชาการ จำนวน 2 หลักสูตร รับ 40 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

       - รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 ซึ่งมีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการที่เป็นเลิศจากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยผู้สมัครไม่ต้องสอบข้อเขียน


5. โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ จำนวน 32 หลักสูตร รับ 1,176 คน

คุณสมบัติเฉพาะ


       - เป็นโครงการที่ส่งเสริมและขยายโอกาสให้แก่นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรียนทั่วประเทศที่มีความมุ่งมั่น และสนใจที่จะเข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัยที่เลือกสมัครอย่างแท้จริง ทั้งนี้จะต้องมีศักยภาพในสาขานั้นเพื่อจะได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มที่


กำหนดการ

รับตรง 57 เปิดกำหนดการรับตรง ม.มหิดล 2557ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

       1. โครงการวิทยาเขต (รับเขตจังหวัดหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล)

       2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น (ด้านกีฬา และศิลปะ)

       3. โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ สตูล ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส


2. หลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันแพทยศาสตร์

       1. โครงการวิทยาเขต (รับเขตจังหวัดหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล)

       2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น (ด้านวิชาการ ด้านกีฬา และศิลปะ)

       3. โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (รับเฉพาะนักเรียนที่ศึกษา ม.4-6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด อำนาจเจิรญ กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช)


3. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล คลิก ดูรายละเอียด เพิ่มเติมที่นี่


กำหนดการ

รับตรง 57 เปิดกำหนดการรับตรง ม.มหิดล 2557

คลิกอ่านรายละเอีัยด รับตรง 57 เปิดกำหนดการรับตรง ม.มหิดล 2557 ที่นี่ ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว รับตรงมหิดล 57 เปิดกำหนดสอบตรงมหิดลปี57
อยากสมัคร....
แต่สมัครไม่ทัน ทำไงดีค่ะ ช่วยหน่อย
จากคุณ พิมพกานต์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-05 16:12:53 ]