รับตรง มหาวิทยาลัยทักษิณ 2557 มาแล้ว


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

รับตรง มหาวิทยาลัยทักษิณ 2557 มาแล้ว


กำหนดการรับตรง มหาวิทยาลัยทักษิณ 2557 มาแล้ว


          มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรงโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วิธีทั่วไป

          รับเฉพาะผู้ที่กำลังเรียน ม.6 สายสามัญ ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์


2. โครงการความสามารถทางด้านกีฬา


          สำเร็จการศึกษาหรือกำลังเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า และต้องเป็นนักกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งระดับตัวแทนภาคขึ้นไป คัดเลือกโดยทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาและสอบสัมภาษณ์


3. โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม (เข้าเรียนในคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน)

          สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ม.6 แผนวิทย์-คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์


4. โครงการรับนิสิตผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ

          รับผู้กำลังศึกษา ม. 6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง


5. โครงการเพชรศิลป์

          รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า และต้องมีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล หรือการแสดง ด้านใดด้านหนึ่ง คัดเลือกโดยสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์


6. โครงการเชิญเชิญ

          รับผู้กำลังเรียน ม.6 สายสามัญ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คัดเลือกโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย


7. โครงการรับนิสิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นคนดี

          รับผู้กำลังศึกษา ม.6 ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.25 คัดเลือกโดยคณะกรรมการจาก สพฐ


8. โครงการรับนิสิตโควต้าเขตพื้นที่การศึกษาต่างภูมิภาค

          รับผู้กำลังศึกษา ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 และกำลังศึกษาในโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ยกเว้นภาคใต้ คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณแอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....