รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. 57


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. 57

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดปฏิทินรับตรง 57 แล้วจ้า

          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์และการสื่อสาร, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการจัดการ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม และเทคโนโลยีการจัดการ

          เพื่อกระจายโอกาส ให้เยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงทำการเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษากองทุนสิรินธร ทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


คุณสมบัติของสมัคร

           1.1 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า

           1.2 ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 –5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.25

           หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 -5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.00 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 3.00 และวิทยาศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 3.00


กำหนดการรับสมัคร

 วัน/เดือน/ปี
 รายละเอียด  สถานที่
 วันที่ 1 สิงหาคม - 31 กันยายน 2556  สมัครด้วยตนเอง พร้อมส่งเอกสารการสมัครที่สถาบัน หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ และส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์  สมัครสอบ ผ่านเว็บไซต์ http://reg.siit.tu.ac.th
 วันที่ 4 ตุลาคม 2556  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ  เว็บไซต์ http://www.siit.tu.ac.th
 วันที่ 11 ตุลาคม 2556  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
 1. ศูนย์สอบภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
 สถานที่สอบ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 วันที่ 11 ตุลาคม 2556  2. ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
 สถานที่สอบ : โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
 วันที่ 11 ตุลาคม 2556  3. ศูนย์สอบภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี  สถานที่สอบ : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 วันที่ 11 ตุลาคม 2556  4. ศูนย์สอบภาคใต้ จ.ภูเก็ต  สถานที่สอบ : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 วันที่ 11 ตุลาคม 2556  5. ศูนย์สอบภาคใต้ จ.สงขลา
 สถานที่สอบ : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 วันที่ 25 ตุลาคม 2556  6. ศูนย์สอบกรุงเทพฯ
 สถานที่สอบ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556                                     
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
และผู้ได้รับทุนการศึกษา
พร้อมกันทุกศูนย์สอบ
 เว็บไซต์ http://www.siit.tu.ac.th
 วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2556  - รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557
- ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557          
 ฝ่ายรับเข้าศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 เดือนสิงหาคม 2557  เปิดภาคการศึกษา 1/2557  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร


คลิกดูรายละเอียด รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. 57 ได้ที่นี่ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก