สอบตรง ม.บูรพา เปิดปฏิทินรับตรง ม.บูรพา 57


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


รับตรงทั่วประเทศ ม.บูรพา 2557

          มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าศึกษา มีดังนี้

 ปฏิทินรับตรง ม.บูรพา

รับตรงทั่วประเทศ ม.บูรพา 2557


คณะที่เปิดรับสมัคร

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
          คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
          คณะวิทยาศาสตร์
          คณะวิทยาการสารสนเทศ
          คณะวิศวกรรมศาสตร์
          คณะสาธารณสุขศาสตร์
          คณะศึกษาศาสตร์
          คณะโลจิสติกส์
          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
          คณะสหเวชศาสตร์
          วิทยาลัยนานาชาติ
          คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
          คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
          คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
          คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
          โครงการจัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว

เกณฑ์การพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ

ภาคปกติ

          1. คะแนน GPAX (5 ภาคเรียน) สัดส่วน 20%
          2. คะแนน GAT/PAT และ/หรือ คะแนนวิชาสามัญไม่เกิน 4 รายวิชา สัดส่วน 80%
          3. สัมภาษณ์ เกณฑ์: ผ่าน/ไม่ผ่าน

ภาคพิเศษ

          1. คะแนน GPAX (6 ภาคเรียน) สัดส่วน 20%
          2. คะแนน GPA กลุ่มสาระ และ/หรือ คะแนน O-NET สัดส่วน 80%
          3. สัมภาษณ์ เกณฑ์: ผ่าน/ไม่ผ่าน

         ทั้งนี้ น้อง ๆ ที่สนใจสามารถดูระเบียบการรับสมัคร ตลอดจนหลักเกณฑ์การสอบตรง ม.บูรพา ได้ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th/

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก