เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<
 
สตช. เปิดรับสมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สมัครสอบตํารวจ 2556 เปิดรับสมัครสอบตํารวจแล้ว ใครที่กำลังรอประกาศ สมัครสอบนายสิบตํารวจ 2556 เพื่อเข้าเป็นนายสิบตํารวจ ไปดูรายละเอียดการรับสมัครสอบตํารวจ 2556 ที่นำมาฝากกันเลย


กำหนดการเปิดรับ สมัครสอบนายสิบตํารวจ 2556 ดังนี้

            กำหนดการ             
                      รายละเอียด                  
 วันที่ 19 กรกฎาคม -13 สิงหาคม 2556
(ตลอด 24 ชั่วโมง)
ยกเว้น วันที่ 13 สิงหาคม 2556
จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น.
 รับสมัครทาง www.policeadmission.org/ 
และ www.rcm.edupol.org
 วันที่ 21 สิงหาคม 2556  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ/
ที่นั่งสอบทาง www.policeadmission.org/ 
และ www.rcm.edupol.org
 วันที่ 1 กันยายน 2556   
 สอบข้อเขียน
 วันที่ 7 กันยายน 2556
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
และเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รอบ 2)
ทาง www.policeadmission.org/
และ www.rcm.edupol.org
 วันที่ 17 ตุลาคม 2556  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง
ทาง www.policeadmission.org/
และ www.rcm.edupol.orgหน่วยที่เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556

             กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) รับสมัครให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) เขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) เขตพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) เขตพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) เขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานีบึงกาฬ คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) เขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) เขตพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) เขตพื้นที่ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) เขตพื้นที่ จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง พัทลุง คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เขตพื้นที่ทั่วประเทศ คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่


วิชาที่ใช้ในการ สมัครสอบตํารวจ 2556

          การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ

          1. การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีรายละเอียดวิชาที่สอบ ดังนี้

             1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 25 ข้อ

          ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจหรือ ทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว อุปมาอุปไมย การประยุกต์ วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา สัญลักษณ์ โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติข้อมูล กราฟ ตาราง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่าง ๆ

             1.2 ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ

          การใช้ถ้อยคำสำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย การใช้คำให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม การวิเคราะห์ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อความสั้น ๆ ประโยค กลุ่มคำ หรือคำ

             1.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ

          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่าง ๆ (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา(Conversation) เป็นต้น

             1.4 ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 ข้อ

          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

             1.5 จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ

          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคม และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

          2. การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

             2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้

                 (1) ว่ายน้ำ แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้

                    - ชาย ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า "ผ่าน"

                    - หญิง ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 50 วินาที ถือว่า "ผ่าน"

                 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

                 (2) วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้

                    - ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที ถือว่า "ผ่าน"

                    - หญิง ระยะทาง 800 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 5 นาที ถือว่า "ผ่าน"

                 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

             2.2 สอบสัมภาษณ์

       
          จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสมจึงจะถือว่า "ผ่าน" ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า "ไม่ผ่าน"

             2.3 การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ 

                 ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ หรือโรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งในดุลพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า "ผ่าน" ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ ถือว่า "ไม่ผ่าน" และผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด

             2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ

                 ประวัติและความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า "ผ่าน"

                 ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า "ไม่ผ่าน"

                 สำหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะพิจารณาจากข้อเท็จจริง และพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่รวมทั้งความน่ารังเกียจของสังคมและเกียรติของข้าราชการตำรวจ โดยจะนำผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและ/หรือในชั้นศาลที่มีคาพิพากษาคดีแล้ว มาเป็นหลักการที่สาคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามที่กำหนดจะได้คะแนน 50 คะแนน ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ 0 คะแนน


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติแอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 199 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
คงประมาณ เดือน กรกฎาคม 2556 นั่นแหละครับถึงจะลงรับสมัครได้ ขณะนี่้กำลังลงระบบการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตอยู่
จึงทำให้ล่าช้า ก็ต้องขออภัยด้วย ขอให้น้องๆพี่ๆ รออีกสักหน่อยนะครับ เดี๋ยวก็ได้สมัครแล้ว อ่านหนังสือรอไว้เลย
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-01 14:21:59 ]
ความคิดเห็นที่ 198 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ดีๆวันไหน
จากคุณ tem เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-30 23:05:01 ]
ความคิดเห็นที่ 197 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เปิดสอบวันไหน โพสบอกด้วยนะครับ อยากไปภาคใต้รับใช้ชาติครับ ถ้าตายก็ขอให้ตายในหน้าที่ครับ
จากคุณ กฤษฎา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-30 19:35:24 ]
ความคิดเห็นที่ 196 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สมัครถึงวันไหน?? ค่ะ ไม่เห็นมีกำหนดเลย
จากคุณ จ๊ะเอ๋ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-30 16:38:47 ]
ความคิดเห็นที่ 195 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ตกลงรับถึงวันไหนคับงงเลย
จากคุณ นัท เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-30 16:07:49 ]
ความคิดเห็นที่ 194 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
มันก็ผ่านมานานแล้วนะไม่เห็นจะเปิดเลย.....
จากคุณ pop เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-30 15:15:17 ]
ความคิดเห็นที่ 193 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ถ้าเป็นวุฒิ ป.ตรี รับคณะวิทยาศาสรบัณฑิต สาขาฟิสิก เคมี
จุลฟิสิก สมัครด้วยตนเอง ที่สำนังานพิสูตรหลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่ง รับจำนวน 100 อัตรา เริ่มสมัครตั้งแต่ 2-16 กรกฎาคม 2556
จากคุณ พี่ๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-30 11:46:50 ]
ความคิดเห็นที่ 192 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
วุฒิ ป.ตรีรับมั้ยค่ะ/และรับอายุเท่าไหร่
จากคุณ หนิง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-29 23:12:42 ]
ความคิดเห็นที่ 191 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เเสดงว่าเขายังไม่รับสมัครใช่ไหมค่ะ
จากคุณ ppp เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-29 18:41:23 ]
ความคิดเห็นที่ 190 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ไกล้จะรับสมัครตำรวจแล้ว ตอนนี้กำลังจัดสรรให้แต่ละภาค จะรับจำนวนเท่าไหร่ และจะลงอินเตอร์เน็ด ให้รับสมัครเร็วๆนี้
เตรียมสมัครได้เลย จะลงภาคใหนก็สมัครได้เลยครับ
จากคุณ พี่พี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-29 10:53:12 ]
ความคิดเห็นที่ 189 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สมัครสอบวันไหนกันแน่คับ บอกหน่อยคับ....รอนานแร้ว
จากคุณ smile เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-29 10:04:44 ]
ความคิดเห็นที่ 188 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ทำมัยผมเข้าสมัครสอบที่เว็บไซต์ไม่ได้ครับหรือว่าหมดเขตรับสมัครแล้วจะต้องทำยังไงครับ
จากคุณ ปิยวิทย์ กฤษเนตร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-29 07:54:47 ]
ความคิดเห็นที่ 187 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ยังว่ายน้ำไม่เป็นเลยค่ะ
จากคุณ หนิง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-28 23:16:17 ]
ความคิดเห็นที่ 186 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
นานเท่าไรก็ได้แต่อย่าเกินปีนี้ครับ รอมานานแล้วครับ
จากคุณ ป๊อบอาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-28 22:13:50 ]
ความคิดเห็นที่ 185 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ที่บอกว่า เปิดสมัครวันที่ 16 พ.ค นี้ - วันไหนค่ะ แล้วไปลงสมัครที่ไหนละค่ะ ช่วยตอบหน่อย!!!!!
จากคุณ guitar เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-28 13:55:32 ]
ความคิดเห็นที่ 184 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยากสอบตำรวจแต่ไม่รุว่าจะสมัครสอบยังไง งง รอมานานมากแล้วนะค่ะ
จากคุณ กีตาร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-28 13:47:24 ]
ความคิดเห็นที่ 183 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เปิดสอบวันไหนแจ้งด้วยนะคะ
ขอบคุณคะ
จากคุณ kookkik เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-28 13:40:55 ]
ความคิดเห็นที่ 182 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ทำมัยสอบคร้งต่อกี่ครั่งทำมัยมัยด้าย จ้ราหรือว่า
จากคุณ จากขุนน่านทีแสนไกล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-28 13:31:44 ]
ความคิดเห็นที่ 181 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ตกลงรับสมัครวันไหนค่ะแจ้งด้วยนะ
จากคุณ B&T เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-28 11:50:22 ]
ความคิดเห็นที่ 180 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ผมจะรอให้ถึงวันนั้น อย่าลืมแจ้ง ว/ด/ป/ที่รับสมัครนะครับ
จากคุณ เอ็ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-28 08:01:05 ]
ความคิดเห็นที่ 179 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
จากคุณ ปิรันญ่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-27 20:25:31 ]
ความคิดเห็นที่ 178 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เมื่อ ไหร่จะเปิดสักที่รอนาน แล้วนะ
จากคุณ ปิรันญ่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-27 20:24:21 ]
ความคิดเห็นที่ 177 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
จากวันนันจนถึงวันนี้น้องก็จะรอ รอสอบจร้า
จากคุณ จากจังหวัดน่าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-27 19:41:08 ]
ความคิดเห็นที่ 176 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ไม่ว่าจะนานเท่าไรผมก็รอได้คราฟ อ่านหนังสือรอเลยครับทุกๆคนออกกำลังกายด้วยเด้อ อิอิอิ...
จากคุณ ป๊อบอาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-27 18:49:34 ]
ความคิดเห็นที่ 175 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ทำไมชาวบ้านหรือพลเรือนธรรมดาที่เขาเรียนเก่งแต่ฐานะยากจนถึงสอบทหารตำรวจไม่ได้สักทีทั้งที่ข้อสอบเขาก็คิดว่ามันผ่าน
จากคุณ พลฯบรรเลง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-27 12:13:00 ]
ความคิดเห็นที่ 174 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
รับสมัครสอบตํารวจปราบปรามบอกด้วยเพราะทหารเกณฑ์อยากเป็นเหมือนกัน
จากคุณ พลฯบรรเลง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-27 12:05:55 ]
ความคิดเห็นที่ 173 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เปิดช้าก็ดีนะคะ..อย่างที่มีความเห็นหนึ่งที่บอกว่า--การรอคอยเเละการติดตามก็คืออีก 1 บททดสอบ-- เปิดสอบช้ายิ่งมีเวลาเตรียมตัวอ่านหนังสือ--เฮอๆๆๆเเต่ส่วนใหญ่--ชอบทิ้งเวลาเเล้วอ่านตอนใกล้สอบ--ดดยเฉพาะเรา--
จากคุณ ThanYa เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-27 10:29:07 ]
ความคิดเห็นที่ 172 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เปิดสอบตำรวจวันไหนหรอครับ ผมอยากลองสู้อีกสักตั้งครั้งที่แล้วพลาดครับเสียใจมาก
จากคุณ กฤษฎา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-26 21:29:16 ]
ความคิดเห็นที่ 171 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
วันที่ 2-26 กรกฎาคม 2556 รับสมัครสอบตรวจบุคคลภายนอก วุฒิ ป.ตรี จบ วิทยาศาตรบัณฑิต สาขา ฟิสิก เคมี
สำรับผู้ที่ จบ สาขาที่บอกไว้นี้สามารสมัครได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานกองพิสุตรหลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จากคุณ จากเว็บสมัครงาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-26 16:12:52 ]
ความคิดเห็นที่ 170 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
นานเท่ารัยก็รอ อยากทราบวันและเดีอน ขอบคุณครับพีๆๆผมให้กำลังใจครับ
จากคุณ อนันต์ ขุนน่าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-26 14:49:19 ]
ความคิดเห็นที่ 169 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ขอความกระจ่างเรื่องวันเปิดสมัครสอบด้วยน่ะค่ะ
จากคุณ นู้น้ำตาล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-26 14:18:09 ]
ความคิดเห็นที่ 168 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
:e5_ รอนะครับ
จากคุณ เบค เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-26 13:37:34 ]
ความคิดเห็นที่ 167 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เปิดสมัคเมือรัยก็สวย ประกาศออกทีวีด้วยนะครับขอบคุณครับ
จากคุณ อนันต์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-26 12:58:03 ]
ความคิดเห็นที่ 166 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
นายสิบตำรวจเปิดวันไหนแน่คัพทำไมในเว็บบอกเปิดสมัครแร้วเปิดตั้งแต่ 16พ.ค 56
จากคุณ พีรพงศ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-26 12:53:07 ]
ความคิดเห็นที่ 165 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สมัคตอนนี้ทันมัยครับ
จากคุณ อนันต์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-26 12:45:07 ]
ความคิดเห็นที่ 164 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ตอนนี้สำนักงานตำรวจ เริ่มเคลื่อนไหว ลงจำนวนอัตรารับสมัคร
สาย อก.10,000 อัตรา สายปราบปราม 10,000 อัตรา
แต่ยังแบ่งไม่ลงตัว ว่าภาคใหนจะรับเท่าไหร่ ก็รอดูอีกสักหน่อยนะครับ
จากคุณ อาดำ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-26 11:57:19 ]
ความคิดเห็นที่ 163 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ตอนนี้เรียนครู อยู่ปี 2 แล้วคะ แต่ใจชอบ ตร. มากกว่า อ่านหนังสือพอสมควร แต่ไม่ได้ ซักที สอบมาทุกสนามเท่าที่อายุถึง และจะทำไปเรื่อยๆ จนกว่า เค้าจะไม่ให้สมัคร ปล.ชอบสายปราบปรามคะ
จากคุณ กู๊ซดรีม ดรีมนี่แหละ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-26 00:21:01 ]
ความคิดเห็นที่ 162 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เปิดรับสมัครสอบตอนไหนบ้างค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะค่ะ
จากคุณ Ammee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-25 21:48:35 ]
ความคิดเห็นที่ 161 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เปิดรับสมัครวันไหนครับท่าน
จากคุณ ถนอม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-25 15:23:49 ]
ความคิดเห็นที่ 160 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ขอให้เป็น กรกฎาคม นี้จริงนะครับ
จากคุณ ป๊อบอาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-25 14:42:49 ]
ความคิดเห็นที่ 159 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สมัครสอบตำรวจเริ่มวันไหนคร้า
จากคุณ สุพรรษา เราตะพงษ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-25 14:10:30 ]
ความคิดเห็นที่ 158 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ผมอยากจ่ะทำงานในด้านนี้มากคับ
จากคุณ ชินวัฒน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-24 22:49:13 ]
ความคิดเห็นที่ 157 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ลงจำนวนอัตราที่เปิดรับสมัครแล้ว เข้าไปดูในเว็บงานราชการได้เลย ตั้งแต บช.ศ ภาค 1-8 ศชต. บช.น บช.ตชด.
สตม. รับรวมแล้วประมาณ 10,000 อัตรา แต่ยังเข้าสมัครไม่ได้เพราะยังไม่พร้อมที่จะรับสมัครก็คงเป็นต้นเดือน กรกฎาคม นั่นแหล
จากคุณ น้องๆ รอสอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-24 15:38:42 ]
ความคิดเห็นที่ 156 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
มีสิทธิ์จะได้เป็นตำรวจไหม พ่อก็เป็นตำรวจ มีสิทสอบติดไหมคร้
จากคุณ น้องอิง คนไร้เหตุผล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-24 13:58:09 ]
ความคิดเห็นที่ 155 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยากให้ทาง กองการสอบเปิดรับ เยาะ ๆ
จากคุณ montree เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-23 10:34:17 ]
ความคิดเห็นที่ 154 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ประมาณต้นเดือน กรกฎาคม จริงหรือเปล่าครับ ชั่วหรือว่ามั่วนิ่ม
กลัว ว่าไม่จริง เดี๋ยวก็เลื่อนไปอีกหรอก
จากคุณ น้องๆ รอสอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-23 08:03:13 ]
ความคิดเห็นที่ 153 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ไม่ชัดเจน จะเปิดรับสมัครหรือไม่รับก็ไม่บอกเป็นทางการ ปล่อยให้เด็กๆ มันคิดเอาเองกันแบบไม่รู้จบ "สงสารประเทศไทยจัง"
จากคุณ ท ทหารอดทน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-22 23:31:54 ]
ความคิดเห็นที่ 152 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
แต่ต้องรอให้พวกผมสอบเสร็จก่อนนะคัฟเพราะพวกผมต้องไปช่วยคุมสอบ จาก นสต.รุ่น3 ศฝร.ภ.4
จากคุณ freeman เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-22 08:39:08 ]
ความคิดเห็นที่ 151 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ได้ข่าวนะคัฟว่าจะประกาศรับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมนะ คับสำหรับ นสต.รุ่น4
จากคุณ freeman เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-22 08:35:54 ]
ความคิดเห็นที่ 150 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ขอบใจ Kapook มากครับ
จากคุณ ป๊อบอาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-21 16:50:02 ]