เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<
 
สตช. เปิดรับสมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สมัครสอบตํารวจ 2556 เปิดรับสมัครสอบตํารวจแล้ว ใครที่กำลังรอประกาศ สมัครสอบนายสิบตํารวจ 2556 เพื่อเข้าเป็นนายสิบตํารวจ ไปดูรายละเอียดการรับสมัครสอบตํารวจ 2556 ที่นำมาฝากกันเลย


กำหนดการเปิดรับ สมัครสอบนายสิบตํารวจ 2556 ดังนี้

            กำหนดการ             
                      รายละเอียด                  
 วันที่ 19 กรกฎาคม -13 สิงหาคม 2556
(ตลอด 24 ชั่วโมง)
ยกเว้น วันที่ 13 สิงหาคม 2556
จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น.
 รับสมัครทาง www.policeadmission.org/ 
และ www.rcm.edupol.org
 วันที่ 21 สิงหาคม 2556  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ/
ที่นั่งสอบทาง www.policeadmission.org/ 
และ www.rcm.edupol.org
 วันที่ 1 กันยายน 2556   
 สอบข้อเขียน
 วันที่ 7 กันยายน 2556
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
และเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รอบ 2)
ทาง www.policeadmission.org/
และ www.rcm.edupol.org
 วันที่ 17 ตุลาคม 2556  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง
ทาง www.policeadmission.org/
และ www.rcm.edupol.org



หน่วยที่เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556

             กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) รับสมัครให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) เขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) เขตพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) เขตพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) เขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานีบึงกาฬ คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) เขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) เขตพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) เขตพื้นที่ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) เขตพื้นที่ จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง พัทลุง คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เขตพื้นที่ทั่วประเทศ คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่


วิชาที่ใช้ในการ สมัครสอบตํารวจ 2556

          การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ

          1. การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีรายละเอียดวิชาที่สอบ ดังนี้

             1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 25 ข้อ

          ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจหรือ ทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว อุปมาอุปไมย การประยุกต์ วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา สัญลักษณ์ โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติข้อมูล กราฟ ตาราง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่าง ๆ

             1.2 ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ

          การใช้ถ้อยคำสำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย การใช้คำให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม การวิเคราะห์ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อความสั้น ๆ ประโยค กลุ่มคำ หรือคำ

             1.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ

          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่าง ๆ (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา(Conversation) เป็นต้น

             1.4 ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 ข้อ

          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

             1.5 จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ

          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคม และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

          2. การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

             2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้

                 (1) ว่ายน้ำ แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้

                    - ชาย ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า "ผ่าน"

                    - หญิง ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 50 วินาที ถือว่า "ผ่าน"

                 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

                 (2) วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้

                    - ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที ถือว่า "ผ่าน"

                    - หญิง ระยะทาง 800 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 5 นาที ถือว่า "ผ่าน"

                 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

             2.2 สอบสัมภาษณ์

       
          จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสมจึงจะถือว่า "ผ่าน" ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า "ไม่ผ่าน"

             2.3 การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ 

                 ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ หรือโรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งในดุลพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า "ผ่าน" ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ ถือว่า "ไม่ผ่าน" และผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด

             2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ

                 ประวัติและความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า "ผ่าน"

                 ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า "ไม่ผ่าน"

                 สำหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะพิจารณาจากข้อเท็จจริง และพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่รวมทั้งความน่ารังเกียจของสังคมและเกียรติของข้าราชการตำรวจ โดยจะนำผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและ/หรือในชั้นศาลที่มีคาพิพากษาคดีแล้ว มาเป็นหลักการที่สาคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามที่กำหนดจะได้คะแนน 50 คะแนน ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ 0 คะแนน


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ







แอพแรกที่คุณเลือก



           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 301 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ที่ลงข่าว ว่าจะรับสมัครสอบตำรวจ สายอำนวยการ 10,000 อัตรา และสายปราบปราบ 10,000 อัตรา จริงหรือเปล่าครับ
อยากทราบรายละเอียดจังเลย
จากคุณ น้องๆ ที่รอสมัครสอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-15 10:29:17 ]
ความคิดเห็นที่ 300 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ไม่มั่วหรอกเพราะเขาบอกว่ารับสมัครบุคคลภายนอก สายปราบปราม 1,593 อัตรา จะเริ่มสมัครวันที่ 19 ก.ค.56 นี้
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-15 09:13:19 ]
ความคิดเห็นที่ 299 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
นายมั่วมากตอนนี้เขารับภายใน เกี่ยวรัยกับคนภานนอกวุฒิมอหก
จากคุณ แจ๋ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-14 21:28:24 ]
ความคิดเห็นที่ 297 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เจ๋งเป้ง มีความหวังแล้ว แต่อยากรู้กฎต้องห้ามมีอะไรบ้าง อิอิอิ
จากคุณ ป๊อบอาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-13 18:44:53 ]
ความคิดเห็นที่ 296 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ขอเว็ปสมัครตำรวจหน่อยคัฟ
จากคุณ new เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-13 18:41:03 ]
ความคิดเห็นที่ 295 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สอบที่ไหน
จากคุณ ฟาง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-13 16:03:21 ]
ความคิดเห็นที่ 294 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อายุ17ย่าง18รับไม แต่ยังเรียนยุม.6ค่ะ
จากคุณ ฟาง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-13 15:47:49 ]
ความคิดเห็นที่ 293 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
นครบาล 85 ยังรอต้อนรับน้องๆๆทุกคนอยู่นะครับ ตั้งใจอ่านหนังสือสอบนะคร๊าบบบบบ
จากคุณ นสต.ระทม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-13 01:33:54 ]
ความคิดเห็นที่ 292 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สมัครได้ยังคัฟ
จากคุณ เจม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-12 20:03:46 ]
ความคิดเห็นที่ 291 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ตกลงรับผู้หญิงไหมค่ะ
จากคุณ สุภาพร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-12 19:36:03 ]
ความคิดเห็นที่ 290 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เข้าไปตรง งานราชการเลย แล้วเปิดดู ที่ลงประกาศรับสมัครตำรวจ รับจำนวน 1,593 อัตรา แต่ก็มีสำรองไว้ ภาคละ 70 กว่าและ 100 กว่าๆ
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-12 13:43:32 ]
ความคิดเห็นที่ 289 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ขอลิ้งหน่อยครับ
จากคุณ สมพง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-12 12:42:40 ]
ความคิดเห็นที่ 288 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เขาลงประกาศแล้ว รับ 1,593 อัตรา เข้าไปดูในเวฟ เลย
รายละเอียดยังลงไม่ครบ เพราะยังไม่ถึงวันรับสมัคร วันที่ 19 ก.ค. 2556-13 ส.ค.2556
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-12 10:13:30 ]
ความคิดเห็นที่ 287 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ไหนบอกว่าประกาศวันที่12กค ไม่เห็นมีเลย ยอมรับเลยสำนักงานตำรวจเเห่งชาติไม่เคยมีอะไรชัดเจนเลย กำกวมตลอด
จากคุณ ก้าวไปสู่พัฒนาเเล้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-12 08:13:39 ]
ความคิดเห็นที่ 286 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ผมอยากสายคับ(ผมอยากรับราชการ,อยากเป็นตำรวจ)
มีภาคใน,ที่ใด ในตอนนี้ที่ยังเปิด อยู่บ้างคับ อยากรู้ จะไปสมัครสอบหมดทุกภาค ใครรู้รบกวนบอกรายละเอียดหน่อยคับ ไม่อยากพลาดโอกาส(ผมอายุใกล้จะเกินแล้ว) ขอบคุณมากๆคับ
จากคุณ ิพิเชษฐ์ ศรีสุธรรม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-12 07:40:12 ]
ความคิดเห็นที่ 285 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ตกลงรับผู้หญิงมั้ยค่ะเนี้ย......
จากคุณ sora เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-12 01:15:02 ]
ความคิดเห็นที่ 284 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยากสมัครสอบแต่ไม่รู้วัน กลัวว่าจะพลาดช้ำอีก ใครรู้บ้างช่วยบอกที
จากคุณ บอล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 21:30:59 ]
ความคิดเห็นที่ 283 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เค้าสอบกันที่ไหน อ่ะ ครับ ผมไม่ทราบจริงๆอ่ะ
จากคุณ กัญญารัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 20:52:45 ]
ความคิดเห็นที่ 281 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
วุฒิ ม.6 สายปราบปรามเพศชายล้วนๆ รอบนี้ไม่มีผู้หญิง ไม่มีสายอำนวยการ
รับ 1,593 ตำแหน่ง ทั่วประเทศ
รับสมัคร 19 ก.ด -13 ส.ค
21 ส.ค ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
1 ก.ย สอบข้อเขียน
7 ก.ย ประกาศผู้ผ่านข้อเขียน
12-15 ก.ย รายงานตัว ยื่นเอกสาร สอบ วิ่ง วายน้ำ
จากคุณ NoTeam เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 16:23:02 ]
ความคิดเห็นที่ 280 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ประกาศ 12กค. เปิดรับ 19กค.-13สค. ขอบคุณครับ
จากคุณ seng เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 14:27:19 ]
ความคิดเห็นที่ 279 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สอบตำรวจ นี่ วัน ใหนอ่ะ ครั บ
จากคุณ jame เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 14:22:39 ]
ความคิดเห็นที่ 278 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ยากเข้า ตำรวจ อ่ะครับ
จากคุณ ธนภัทร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 14:18:13 ]
ความคิดเห็นที่ 277 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เพราะครั้งที่แล้ว ไม่ผ้านต้อนสุดท้าย เรื่องส่งหลักฐาน เลยอยากถามให้แน่ใจนะครับว่าเปิดรับวันไหนกันครับ ช่วยผมที..
จากคุณ seng เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 14:05:28 ]
ความคิดเห็นที่ 276 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ตกลงเปิดรับสมัครรึยัง
จากคุณ seng เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 13:58:55 ]
ความคิดเห็นที่ 275 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ถ้ามีเด็กเส้นจริงๆ คงจะช่วยตอนสอบสัมภาษณ์ ซึ่งต้องผ่านข้อเขียนก่อน
สำหรับผมเมื่อปีที่แล้ว สอบจนถึงวิ่งก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติ น่าจะผิดปกติช่วงตรวจร่างกายกับสัมภาษณ์ เพราะได้ข่าวจากวงใน
จากคุณ NoTeam เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 13:42:03 ]
ความคิดเห็นที่ 274 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ที่สอบ 1 กันยายน นี้ คือ อันใหม่ ครับผม แล้ว ที่โพส นี้ไม่ใช่นะ ครับ อย่า เขาใจผิด รับสมัคร น่าจะประมาณวันที่ 12 เดือนนี้ นะ ครับ ปีนี้ รับ 1,593 อัตรา รับแต่ผู้ชาย นะ ครับ สาย ปราบปราม แต่ดูไปก่อน อาจจะมีรับผู้หญิง ด้วย
จากคุณ moszabboy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 13:41:54 ]
ความคิดเห็นที่ 273 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ขอโทษนะค่ะ พอดีสงสัย แล้วที่จะเปิดวันที่ 1 กันยายน 2556 วุฒิ ม.6 นี้ตัวเดียวกันใช่ไหมคะ ขอบคถณค่ะ
จากคุณ วิลาวัลย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 12:55:17 ]
ความคิดเห็นที่ 272 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ปีนี้รับทั้งหมดกี่อัตราคะ อยากทารบจริงๆค่ะ
จากคุณ noonam เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 11:01:44 ]
ความคิดเห็นที่ 271 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ได้ข่าวจากวงในมาว่าปีนี้เด็กเส้นเยอะมาก ก็ต้องทำใจหน่อยสำหรับน้องๆที่จะทำการสอบเเข่งขัน
จากคุณ บชศ. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 09:25:13 ]
ความคิดเห็นที่ 270 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ขณะนี้กำลังจัดสรรอัตรากำลังลงแต่ละภาค 1-9 ยังไม่ลงตัว
แต่ละภาคจะรับจำนวนเท่าไหร่ ถ้าลงตัวแล้ว จึงจะรับสมัครต่อไปครับ สมัครทางอินเตอร์เน็ตครับ ตั้งแต่ วันที่ 19 ก.ค.-13 ส.ค.56 ครับ รออีกสักนิดครับ
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 08:18:41 ]
ความคิดเห็นที่ 269 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
มีแผลเป็นที่หน้า ตรงเคราข้างขวา เป็นอะไรไหมคับ
จากคุณ สันติ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 08:12:37 ]
ความคิดเห็นที่ 268 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
คิดว่ารอบนี้จริงๆแน่ๆครับรอบหน้าเชื่อถือมากครับหลายแหล่งข่าวก็ออกแบบเดียวกันนะครับ วันที่19/07/13-13/08/13 ครับ 100%
จากคุณ ป๊อบอาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 23:34:53 ]
ความคิดเห็นที่ 267 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สายปราบปรามรับผู้หญิงไหมค่ะ
จากคุณ โบว์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 21:32:32 ]
ความคิดเห็นที่ 266 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
แล้วเปิดรับวันที่เท่ารัยคับ
จากคุณ yaaek เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 21:28:42 ]
ความคิดเห็นที่ 265 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
หรือ ค้นหาได้ใน กูเกิ้ล ว่า
กองการสอบ ADMISSION DIVISION
จากคุณ NoTeam เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 18:00:23 ]
ความคิดเห็นที่ 264 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
๒.๓ ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร (เพศชาย/หญิง) และรอบอก
ไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร (เฉพาะ นสต.๑ , บช.น.๕ , ตชด.๖)
๒.๔ มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศ
นี้
๒.๕ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา
จากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร
จากคุณ NoTeam เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 17:57:18 ]
ความคิดเห็นที่ 263 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ตามนี้ครับ ระเบียบของปีที่แล้วครับ
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๒.๑ เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย (นสต.๑,บช.น.๕,ตชด.๖) หรือ เพศหญิง (นสต.๒)
มีสถานภาพโสด
๒.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
บริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปี
บริบูรณ์ นับถึง
วันปิดรับสมัคร
จากคุณ NoTeam เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 17:56:49 ]
ความคิดเห็นที่ 262 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สุง162 หนัก42 สมัครได้มั้ย
จากคุณ นันทนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 12:33:21 ]
ความคิดเห็นที่ 261 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
รบกวนถามหน่อยค่ะ..... การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ.2556 จำนวน 1,593 อัตรา สอบวันที่ 1 กันยายน 2556..... แล้วสมัครวันไหน และเว็บไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ
จากคุณ ฝนค่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 12:16:46 ]
ความคิดเห็นที่ 260 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
รบกวนหน่อยน๊ะค่ะ แล้วตกลงเปิดสอบวันไหนกัแน่ค่ะ และสามารถสามารสมัครได้จากเว็บไหนค่ะ รบกวนขอข้อมูลหน่อยน๊ะคะ
จากคุณ ฝนค่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 12:11:40 ]
ความคิดเห็นที่ 259 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ.2556 จำนวน 1,593 อัตรา สอบวันที่ 1 กันยายน 2556
จากคุณ Noteam เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 12:08:47 ]
ความคิดเห็นที่ 258 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ข่าว ที่แน่นอน วันสอบ สมัครยังไม่ทราบ
จากคุณ NoTeam เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 12:07:31 ]
ความคิดเห็นที่ 257 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
แล้วเว็บสมัครสอบอยู่ตรงไหนค่ะ
จากคุณ ฝนค่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 12:06:48 ]
ความคิดเห็นที่ 256 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
พี่ๆ คะ แล้วคนอายุ 33 สมัครได้มั้ย เป็นพี่ชายหนูเองค่ะ หนูจะให้พี่ชายไปสมัครตำรวจค่ะ แท่ดีค่ะ หนูชอบ
จากคุณ ญาญ่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 11:58:22 ]
ความคิดเห็นที่ 255 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
100% ใช่ไม๊คะที่บอกว่าเริ่มรับสมัครวันที่19 กรกฏาคม56 ถึง 13 สิงหาคม 2556 (ดีใจจังเลยค่ะ รอมาตั้งนาน)
จากคุณ หนึ่งฤทัย จันทองอ่อน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 11:14:28 ]
ความคิดเห็นที่ 254 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
พี่ๆๆครับ ผมขอสอบถามอะไรหน่อยนะครับ คือ ผมเป็นทหารอยู่ ปลดประจำการตุลาคมนี้ จะสามารถสมัครสอบได้ไหมครับ
จากคุณ ทหารชายแดนใต้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 09:30:18 ]
ความคิดเห็นที่ 253 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ใครที่รู้ว่าเว็บที่สมัครอะไรกรุณาส่งเว็บที่เข้าไปสมัครให้หน่อยได้ไหมค่ะ(ขอบคุณค่ะ)
จากคุณ น้อยหนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 07:43:55 ]
ความคิดเห็นที่ 252 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ดีๆเลยครับต้องเตรียมพร้อมแล้วแหละ
จากคุณ ป๊อบอาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-09 20:28:32 ]
ความคิดเห็นที่ 251 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สมัคร วันที่19ก.ค ถึง 13 สค สอบ วันที่ 1 ก.ย. ประกาศผู้ผ่านการสอบ วันที่ 12 ก.ย. ส่งฝึกวันที่ 1 พ.ย. ประมาณนี้ใช้ไหมคับ
จากคุณ เลมอนทัยย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-09 18:30:58 ]
ความคิดเห็นที่ 250 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
(ขอบคุณคะพี่)จริงใช่ไหมคะพี่คงจะไม่เปลี่ยนแปลงวันสอบอีกนะคะ
จากคุณ เมย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-09 17:50:52 ]