เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<
 
สตช. เปิดรับสมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สมัครสอบตํารวจ 2556 เปิดรับสมัครสอบตํารวจแล้ว ใครที่กำลังรอประกาศ สมัครสอบนายสิบตํารวจ 2556 เพื่อเข้าเป็นนายสิบตํารวจ ไปดูรายละเอียดการรับสมัครสอบตํารวจ 2556 ที่นำมาฝากกันเลย


กำหนดการเปิดรับ สมัครสอบนายสิบตํารวจ 2556 ดังนี้

            กำหนดการ             
                      รายละเอียด                  
 วันที่ 19 กรกฎาคม -13 สิงหาคม 2556
(ตลอด 24 ชั่วโมง)
ยกเว้น วันที่ 13 สิงหาคม 2556
จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น.
 รับสมัครทาง www.policeadmission.org/ 
และ www.rcm.edupol.org
 วันที่ 21 สิงหาคม 2556  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ/
ที่นั่งสอบทาง www.policeadmission.org/ 
และ www.rcm.edupol.org
 วันที่ 1 กันยายน 2556   
 สอบข้อเขียน
 วันที่ 7 กันยายน 2556
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
และเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รอบ 2)
ทาง www.policeadmission.org/
และ www.rcm.edupol.org
 วันที่ 17 ตุลาคม 2556  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง
ทาง www.policeadmission.org/
และ www.rcm.edupol.orgหน่วยที่เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556

             กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) รับสมัครให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) เขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) เขตพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) เขตพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) เขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานีบึงกาฬ คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) เขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) เขตพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) เขตพื้นที่ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) เขตพื้นที่ จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง พัทลุง คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เขตพื้นที่ทั่วประเทศ คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่


วิชาที่ใช้ในการ สมัครสอบตํารวจ 2556

          การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ

          1. การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีรายละเอียดวิชาที่สอบ ดังนี้

             1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 25 ข้อ

          ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจหรือ ทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว อุปมาอุปไมย การประยุกต์ วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา สัญลักษณ์ โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติข้อมูล กราฟ ตาราง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่าง ๆ

             1.2 ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ

          การใช้ถ้อยคำสำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย การใช้คำให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม การวิเคราะห์ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อความสั้น ๆ ประโยค กลุ่มคำ หรือคำ

             1.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ

          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่าง ๆ (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา(Conversation) เป็นต้น

             1.4 ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 ข้อ

          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

             1.5 จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ

          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคม และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

          2. การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

             2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้

                 (1) ว่ายน้ำ แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้

                    - ชาย ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า "ผ่าน"

                    - หญิง ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 50 วินาที ถือว่า "ผ่าน"

                 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

                 (2) วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้

                    - ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที ถือว่า "ผ่าน"

                    - หญิง ระยะทาง 800 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 5 นาที ถือว่า "ผ่าน"

                 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

             2.2 สอบสัมภาษณ์

       
          จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสมจึงจะถือว่า "ผ่าน" ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า "ไม่ผ่าน"

             2.3 การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ 

                 ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ หรือโรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งในดุลพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า "ผ่าน" ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ ถือว่า "ไม่ผ่าน" และผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด

             2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ

                 ประวัติและความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า "ผ่าน"

                 ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า "ไม่ผ่าน"

                 สำหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะพิจารณาจากข้อเท็จจริง และพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่รวมทั้งความน่ารังเกียจของสังคมและเกียรติของข้าราชการตำรวจ โดยจะนำผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและ/หรือในชั้นศาลที่มีคาพิพากษาคดีแล้ว มาเป็นหลักการที่สาคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามที่กำหนดจะได้คะแนน 50 คะแนน ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ 0 คะแนน


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติแอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 404 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ใกล้จะปลดประจำการแล้วอยากทราบว่าเมื่อไรจะเปิดรับสมัครบุคคลที่เคยเป็นทหารมาเป็นตำรวจอีกครับ.....และครั้งหน้าจะมีอีกไหมคับตอบหน่อย
จากคุณ จากใจฅนชายแดน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-24 20:36:44 ]
ความคิดเห็นที่ 403 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
มีความเชื่อกับเด็กบ้านนอก
จากคุณ นาย ชัยณรงค์ อักษร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-22 20:23:35 ]
ความคิดเห็นที่ 401 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ปีนี้รับสมัครผู้หญิงไหมคะ
จากคุณ Banjaporn เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-17 12:30:01 ]
ความคิดเห็นที่ 400 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ใบสมัครหาได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ ดาวน์โหลดในเว็บได้ เสียค่าสมัคร สี่ร้อยห้าสิบบาท ครับ
จากคุณ kanyarat เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-16 22:27:02 ]
ความคิดเห็นที่ 399 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ไม่มีเปิดรับสมัคผู้หญิงหรอค๊ะ ปีนี้
จากคุณ น้องหน่อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-15 09:58:35 ]
ความคิดเห็นที่ 398 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ขอบคุนค่ายสำหรับ ข้อมูล
จากคุณ รักสิกา ราชแก้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-14 18:50:47 ]
ความคิดเห็นที่ 397 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
พี่เสก LOSO เคยบอกไว้ คนแน่แน่วเท่านั้นผู้ชนะ (คมคายมาก)
จากคุณ ขิกขุ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-13 21:00:01 ]
ความคิดเห็นที่ 396 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยากทราบว่าอันที่เปิดอย่างละ 10,000 อัตรา จะเปิดภายในปีนี้ หรือปีหน้าคับ ตอบหน่อยคร้าบบบบบ
จากคุณ ขิกขุ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-13 20:06:54 ]
ความคิดเห็นที่ 395 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
จากคุณ ตชดถ56 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-13 15:41:50 ]
ความคิดเห็นที่ 394 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ขอให้น้องๆ รีบสมัครนะครับวันนี้วันที่ 13 ส.ค.56 เป็นวันสมัครวันสุดท้ายแล้วถ้ายากเป็นตำรวจสายปราบปราม ก็ให้รีบๆสมัครกันได้แล้ว
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-13 11:25:37 ]
ความคิดเห็นที่ 393 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ความเชื่อเท่านั้น....BODYSLAM
จากคุณ ตูน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-11 19:52:10 ]
ความคิดเห็นที่ 392 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
กลัวไม่ได้ ว่ายน้ำก็ไม่เป็น ทำยังไง เดียวนี้อยู่ ม.5 สอบได้ไม่นิ ช่วยหน่อยนาาาาา
จากคุณ น้อง ออ ค่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-11 18:34:34 ]
ความคิดเห็นที่ 391 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
จากคุณ นายซันนูซี สะยะมิง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-11 10:49:18 ]
ความคิดเห็นที่ 390 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ติวสรุป 2 วันก่อนสอบ นายสิบตำรวจ พันห้าร้อยบาท และชุดวีซีดี (35แผ่น)พร้อมเอกสาร แนวข้อสอบ ติดต่อที่ FaceBook ค้นหา Tutor Kiat
จากคุณ @min p'kiat เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-10 12:08:12 ]
ความคิดเห็นที่ 389 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ขอสักครั้งหนึ่งในชีวต.....
จากคุณ ยอดชาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-09 21:16:24 ]
ความคิดเห็นที่ 388 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
คุณก็ดูรายละเอียดการรับสมัครข้างบนซิครับ คุณก็เข้าสมัครเลย
ไม่เห็นจะย๊ากเลย
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-09 13:14:40 ]
ความคิดเห็นที่ 387 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ช่วยทีหายากมากมันอยู่ไหนเหลือเวลาไม่มากแล้วนะ
จากคุณ นิด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-09 12:56:09 ]
ความคิดเห็นที่ 386 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ทำไมมันหาหน้าที่จะกรอกข้อมูลยากจัง
จากคุณ นิด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-09 12:54:13 ]
ความคิดเห็นที่ 385 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ผมสมัครแล้ว
จากคุณ อาร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-08 13:58:52 ]
ความคิดเห็นที่ 384 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เรียนไม่เก่ง แต่มีความรับผิดชอบอยากรับใช้ชาติและประชาชน พอที่จะเป็นตำรวจได้ไหมคับ....!!!
จากคุณ ยอดชาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-06 20:29:27 ]
ความคิดเห็นที่ 383 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
คุณจบ ป.ตรี แต่เขารับวุฒิ ม.6 ปวช.สายปราบปราบ เขารับแต่ผู้ชาย อายุ 18-27 ปี ตอบคุณหน่อย สำหรับ ป.ตรี ไม่ทราบว่าเขาจะรับหรือก็ยังไม่รู้
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-06 08:13:47 ]
ความคิดเห็นที่ 382 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
รับสมัครผู้หญิงด้วยป่ะค่ะ
จากคุณ ทักษพร กิตติพงษ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-05 23:21:26 ]
ความคิดเห็นที่ 381 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
พี่แล้วถ้าเรียน ป.ตรี อยู่ จะสมัครได้ไหม
จากคุณ ตอบหน่อยน่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-05 22:57:37 ]
ความคิดเห็นที่ 380 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556

ถ้าผมกำลังเรียน ม.6 อยู่สอบได้ไหมครับ
จากคุณ เด็กใหม่ในกรมตำรวจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-05 20:04:32 ]
ความคิดเห็นที่ 379 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ใกล้จะเปิดรับแล้วเพราะอัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการรับมือกับพวกรักประชามติหรือพวกก่อการกบฎ
จากคุณ ประชาธิปไตยเต็มใบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-04 19:49:29 ]
ความคิดเห็นที่ 378 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ผมจะสมัครสอบครับ
จากคุณ นาย ชัยพร แสงกล้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-04 15:10:43 ]
ความคิดเห็นที่ 377 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
พี่ๆที่สำนักงานตำรวจครับ ผมอยากทราบ ที่ลงประกาศรับสมัครบุคคลภาย วฺุฒิ ม.6 และวุฒิ ปวช. ประกาศลง รับ สาย อก.10,000 อัตรา และสายปราบปราม 10,000 อัตรา จริงหรือเปล่าครับ ถ้าจริงจะเปิดรับสมัครเดือนไหนครับ ช่วยตอบให้ทราบด้วยครับ เพราะว่าเห็นลงประกาศมานานแล้ว ขอบคุณครับ
จากคุณ น้องๆผู้รอการรับสมัคร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-04 10:51:36 ]
ความคิดเห็นที่ 376 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ตำรวจไทยเก่งมาก
จากคุณ ป๊อบอาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-03 22:51:54 ]
ความคิดเห็นที่ 375 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
คอยดูตอนต่อไปครับ หลังจากสอบสายปราบปราบเสร็จ
ก็คงจะเปิดรับ สายอำนวยการ และสายปราบปราบ แต่ยังไม่ทราบว่าจะรับบุคคลภายนอกหรือเปล่า หรืออาจจะเป็นข้าราชตำรวจวุฒิ ปวช.ม.6 ภายใน ครับ
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-02 09:55:53 ]
ความคิดเห็นที่ 374 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
แล้วที่บอกว่าจะเปิดรับ20000อัตราจริงหรือเปล่าครับ
จากคุณ อยากรู้จริงหรือเท็จ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-01 23:06:40 ]
ความคิดเห็นที่ 373 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
คุณไม่เปิดอ่านดูประกาศหรือคุณคนรั้ยค่า เขารับแต่ผู้ชาย สายปราบปราม สำหรับผู้หญิงยังไม่ประกาศรับ
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-31 10:47:49 ]
ความคิดเห็นที่ 372 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยากทราบว่าเขารับสมัดผู้หญิงรึป่าวค่ะ
จากคุณ คนรั้ยค่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-30 18:08:40 ]
ความคิดเห็นที่ 370 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ยากทราบยอดสมัครสอบแต่ละภาค เท่าไหร่แล้วครับ
ช่วยตอบลงในเฟสบุค สำนักงานตำรวจด้วยครับ
จากคุณ จากน้องๆผู้สมัครสอบครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-30 12:40:41 ]
ความคิดเห็นที่ 369 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เรียนอยู่ ม.6 สมัคสอบไดมั้ยคับ
จากคุณ กฤษณะ เพ็ชร์กุล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-30 10:27:48 ]
ความคิดเห็นที่ 368 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เขารับผุ้หญิงไหมอ่ะ
จากคุณ นุ๋นิ่ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-29 18:35:15 ]
ความคิดเห็นที่ 367 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
จากคุณ นฤมล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-29 11:35:50 ]
ความคิดเห็นที่ 366 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยาเป็นนายสิบตำรวจมาก อยากช่วยเหือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ย้าก
จากคุณ วิวัฒน์ นรมาตย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-29 10:41:30 ]
ความคิดเห็นที่ 365 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เมื่อไรจะเปิดรับสมัครผู้ที่เคยเป็นทหารอีกคับ
จากคุณ อนุชิต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-28 21:13:57 ]
ความคิดเห็นที่ 364 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยากให้ความฝันเป็นจริง สักทีนะ ถ้าวันนี้เราไม่ลงมือทำเเล้วเมื่อไหร่ อนาคตของเราจะสุขสบาย จะทำให้ได้ ฝันมานานเเล้ว
จากคุณ โอเล่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-28 10:29:40 ]
ความคิดเห็นที่ 363 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
น่าจะเปิดรับสัก10000ถึง20000คนน่ะค่อยน่าลุ่นหน่อย
จากคุณ อยากเป็นส่วนหนึ่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-27 23:31:25 ]
ความคิดเห็นที่ 362 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อายุ 17ปี สอบตำรวจนายสิบได้ไหมครับ เพราะว่าจบมอ.6 อายุ 17 เองครับจะมีสิทธิสอบไหมครับ (ช่วยตอบคำถามด้วยนะครับ)ขอบคุณครับ
จากคุณ พงศธร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-27 23:17:08 ]
ความคิดเห็นที่ 361 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ผู้หญิงสอบว่ายน้ำไหมค่ะ
จากคุณ มูนา เหมหมาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-27 19:23:43 ]
ความคิดเห็นที่ 360 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
1ครั้งในชีวิตอยากรับใช้ชาติ ครับผม
จากคุณ ทรรศนะ ไชยรัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-27 15:49:33 ]
ความคิดเห็นที่ 359 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยากเป็นตำรวจหญิงมากค่ะ
จากคุณ อนุสรา มั่นคง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-27 13:27:48 ]
ความคิดเห็นที่ 358 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ม.6สมัครได้มั้ยค่าบบ
จากคุณ ค.คม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-26 22:18:11 ]
ความคิดเห็นที่ 357 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สู้ครับ
จากคุณ ป๊อบอาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-26 21:35:07 ]
ความคิดเห็นที่ 356 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
รับสมัครตำรวจปีนี้ ได้ข่าวว่าชายอายุไม่เกิน 35 ปีหรือเปล่า
จากคุณ สุพัตรา จันทราภรณ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-26 15:03:47 ]
ความคิดเห็นที่ 355 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ที่ลงประกาศรับ 10,000 อัตรา ก็คงระรับทั้งผู้ชายและผู้หญิง สายอำนวยการ และ สายปราบปราม ก็คงจะเร็วๆนี้ละครับเพราะเห็นลงประกาศนานแล้วแต่ยังไม่ลงรายละเอียดอะไร
ก็ขอให้รอดูไปเรื่อยๆ นะครับ
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-26 09:21:21 ]
ความคิดเห็นที่ 354 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยากสมัค แต่เขาไม่เปิดรับ ผู้หญิง แล้วตกลง ผู้หญิง เขาจะเปิดรับ ไหมค่ะ ผู้รู้ ช่วยตอบที
จากคุณ นาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-25 16:37:14 ]
ความคิดเห็นที่ 353 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ผู้หญิง เขาไม่เปิดรอ หรอค่ะ
จากคุณ nee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-25 16:34:42 ]