เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<
 
สตช. เปิดรับสมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สมัครสอบตํารวจ 2556 เปิดรับสมัครสอบตํารวจแล้ว ใครที่กำลังรอประกาศ สมัครสอบนายสิบตํารวจ 2556 เพื่อเข้าเป็นนายสิบตํารวจ ไปดูรายละเอียดการรับสมัครสอบตํารวจ 2556 ที่นำมาฝากกันเลย


กำหนดการเปิดรับ สมัครสอบนายสิบตํารวจ 2556 ดังนี้

            กำหนดการ             
                      รายละเอียด                  
 วันที่ 19 กรกฎาคม -13 สิงหาคม 2556
(ตลอด 24 ชั่วโมง)
ยกเว้น วันที่ 13 สิงหาคม 2556
จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น.
 รับสมัครทาง www.policeadmission.org/ 
และ www.rcm.edupol.org
 วันที่ 21 สิงหาคม 2556  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ/
ที่นั่งสอบทาง www.policeadmission.org/ 
และ www.rcm.edupol.org
 วันที่ 1 กันยายน 2556   
 สอบข้อเขียน
 วันที่ 7 กันยายน 2556
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
และเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รอบ 2)
ทาง www.policeadmission.org/
และ www.rcm.edupol.org
 วันที่ 17 ตุลาคม 2556  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง
ทาง www.policeadmission.org/
และ www.rcm.edupol.orgหน่วยที่เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556

             กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) รับสมัครให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) เขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) เขตพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) เขตพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) เขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานีบึงกาฬ คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) เขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) เขตพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) เขตพื้นที่ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) เขตพื้นที่ จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง พัทลุง คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เขตพื้นที่ทั่วประเทศ คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่


วิชาที่ใช้ในการ สมัครสอบตํารวจ 2556

          การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ

          1. การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีรายละเอียดวิชาที่สอบ ดังนี้

             1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 25 ข้อ

          ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจหรือ ทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว อุปมาอุปไมย การประยุกต์ วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา สัญลักษณ์ โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติข้อมูล กราฟ ตาราง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่าง ๆ

             1.2 ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ

          การใช้ถ้อยคำสำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย การใช้คำให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม การวิเคราะห์ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อความสั้น ๆ ประโยค กลุ่มคำ หรือคำ

             1.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ

          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่าง ๆ (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา(Conversation) เป็นต้น

             1.4 ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 ข้อ

          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

             1.5 จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ

          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคม และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

          2. การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

             2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้

                 (1) ว่ายน้ำ แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้

                    - ชาย ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า "ผ่าน"

                    - หญิง ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 50 วินาที ถือว่า "ผ่าน"

                 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

                 (2) วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้

                    - ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที ถือว่า "ผ่าน"

                    - หญิง ระยะทาง 800 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 5 นาที ถือว่า "ผ่าน"

                 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

             2.2 สอบสัมภาษณ์

       
          จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสมจึงจะถือว่า "ผ่าน" ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า "ไม่ผ่าน"

             2.3 การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ 

                 ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ หรือโรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งในดุลพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า "ผ่าน" ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ ถือว่า "ไม่ผ่าน" และผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด

             2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ

                 ประวัติและความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า "ผ่าน"

                 ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า "ไม่ผ่าน"

                 สำหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะพิจารณาจากข้อเท็จจริง และพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่รวมทั้งความน่ารังเกียจของสังคมและเกียรติของข้าราชการตำรวจ โดยจะนำผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและ/หรือในชั้นศาลที่มีคาพิพากษาคดีแล้ว มาเป็นหลักการที่สาคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามที่กำหนดจะได้คะแนน 50 คะแนน ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ 0 คะแนน


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติแอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 455 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ตามที่มีกระแสข่าวลือว่าจะมีการเปิดสอบบุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการและสนับสนุน จากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ซึ่งแพร่หลายในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในขณะนี้นั้น
admin page ข่าวสาร-เตรียมสอบข้าราชการ ขอทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่า หนังสือดังกล่าว เป็นหนังสือให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าในหน่วยงานนั้น ๆ ในตำแหน่งอำนวยการใดบ้างที่สมควรปรับปรุงแก้ไขคุณวุฒิต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม
ซึ่งไม่มีส่วนใดเลยที่จะเป็นการบอกว่าจะมีการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน โดยใช้วุฒิปริญญาตรี
จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ
จากคุณ ต้าร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-27 22:02:51 ]
ความคิดเห็นที่ 454 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ตอนนี้ผมอยุู่ ม.5เทอม2 แล้วสมัคได้เลยไหมครับ
จากคุณ ฟิล์ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-27 21:44:16 ]
ความคิดเห็นที่ 453 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ภาคแปดเปิดรับครั้งต่อไปตอนใหนค่ะ กำลังเรียนอยู่ ม.6 เทอม2 ค่ะ ทราบเกรด5ภาคเรียนแล้ว ยื่นสมัครได้เลยมั็ยค่ะหร์อค้องได้วุฒิ ม6 ก่อน
จากคุณ แพรวา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-26 18:08:39 ]
ความคิดเห็นที่ 452 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยากเป็นมากกกกกกคะ เห็นคนโดนโกงเยอะละ แม้กะทั้งตัวเองก็ยังโดน เป็นเมื่อไหร่ จะไล่จับ มันให้หมด!
จากคุณ มานิตา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-24 23:21:46 ]
ความคิดเห็นที่ 451 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ผู้หญิงเปิดสอบตอนไหนคะ
จากคุณ เเนน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-21 14:05:49 ]
ความคิดเห็นที่ 450 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สอบไม่ติดครับ
จากคุณ popeye เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-17 21:54:57 ]
ความคิดเห็นที่ 449 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยากเป็นมากกกกกเลยค่ะ ชอบมานานเเล้วด้วยแม้เป็นหญิงเเต่ก็อยากช่วยชาติ
จากคุณ นัส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-15 10:48:37 ]
ความคิดเห็นที่ 448 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ม6สายอำนวยการสุ้ๆ
จากคุณ ต้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-14 20:30:54 ]
ความคิดเห็นที่ 447 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
รอบปี 57 นี้ยังไม่ประกาศรับสมัครเลยครับ เขาจะรับ 5,000
อัตรา บุคคลภายนอก รอดูประกาศก่อนนะครับ
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-14 13:54:25 ]
ความคิดเห็นที่ 446 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ผมสมัคไม่ทันครับเสียดายมากครับ อยากทราบว่าจะเปิดรับอีกวันไหนครับ
จากคุณ ยุรทิตย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-12 20:30:15 ]
ความคิดเห็นที่ 445 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ขอถามหน่อยน้ะค้าบ ปี 57 เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นาราธิวาส รับ 5000 อัตราใช้ไหมค้าบ
จากคุณ บูม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-11 22:57:07 ]
ความคิดเห็นที่ 444 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
จากคุณ ป็อง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-10 14:13:43 ]
ความคิดเห็นที่ 443 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เช็งจังสมัครสอบตำรวจไม่ทัน
แล้วเข้าจะเปิดสอบอีกวันไหนน่ะคัยรู้
ตอบมาหน่อยละกันน่ะ คร๊
จากคุณ กอล์ฟ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-10 14:08:19 ]
ความคิดเห็นที่ 442 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ที่แน่ๆ สายอำนวยการรับวุฒิ ป.ตรี อยู่แล้ว ปี 57
จากคุณ นัด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-09 17:17:36 ]
ความคิดเห็นที่ 441 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ถ้าปี57อยู่ ม.6เทอมหนึ่งจะมีสิทธิ์สอบได้หรือเปล่าค่ะหรือว่าต้องรอให้จบ ม.6ก่อนค่ะ
จากคุณ kik เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-06 19:54:03 ]
ความคิดเห็นที่ 440 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
แล้วการสอบเป็น มีความสำคัญมากกว่าปฏิบัติไหมคะ แล้วเราต้องเตรียมยังไง มันเข้ายากไหมคะ
จากคุณ mook เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-05 19:11:24 ]
ความคิดเห็นที่ 439 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
จากคุณ nan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-05 11:59:21 ]
ความคิดเห็นที่ 438 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ปี 57 ถ้ารับบุคคลภายนอกก็คงจะเป็นวุฒิ ปวช.หรือก็ ม.6 แต่สายปราบปราบยังไม่แน่ใจว่าจะรับเท่าไหร่ ในจำนวน 5,000 อัตรานี้ อาจจะเป็นสายอำนวยการครึ่งหนึ่ง รับอายุ 18-35 ปี ถ้าหากระเบียบการไม่เปลี่ยนแปลง ก็คงเหมือเดิม
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-05 10:53:16 ]
ความคิดเห็นที่ 437 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
รบกวนนิดนึงนะคะ ปี57
รับสายอะไรบ้างคะ แล้วรับวุฒิอะไรบ้างคะ
อายุเท่าไรคะ
จากคุณ ริน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-04 16:54:07 ]
ความคิดเห็นที่ 436 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ปีหน้าเลยเหรอ....นึกว่าปลายปีนี้ซะอิก
แล้วสายปราบปรามล่ะ...
จากคุณ นิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-01 15:58:22 ]
ความคิดเห็นที่ 435 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ประมาณเดือน มี.ค.เม.ย 57 อ่านหนังสือรอไว้เลยรับจำนวน
5,000 อัตรา
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-30 13:00:13 ]
ความคิดเห็นที่ 434 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
แล้วเปิดสอบใหม่อีกเดือนใหนคะ
จากคุณ ไก่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-27 15:29:57 ]
ความคิดเห็นที่ 433 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ถ้าอยู่ม.3สอบได้ไหมค่ะ
จากคุณ แก้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-26 17:32:36 ]
ความคิดเห็นที่ 432 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สำหรับปี 2557 จะมีการรับสมัครตำรวจนายสิบ จำนวน 5,000 อัตรา น้องๆรอฟังข่าวนะครับ
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-26 15:30:54 ]
ความคิดเห็นที่ 431 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
มีสอบอีกไหมคับ
จากคุณ อาร์ท เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-23 20:08:12 ]
ความคิดเห็นที่ 430 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เสียดายหนูอยู่ม.1
จากคุณ ... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-23 16:59:57 ]
ความคิดเห็นที่ 429 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ผมไม่ทันแร้วคับ เสียใจมากๆๆๆๆๆ คัฟฟฟ
จากคุณ ราน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-23 15:24:39 ]
ความคิดเห็นที่ 428 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยากเป็น
จากคุณ ้auppachai เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-23 14:07:50 ]
ความคิดเห็นที่ 427 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สมัคร ไม่ทันแล้วอ่ะค่ะ จะมีอีกรอบไหมค่ะ
จากคุณ กนกวรรณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-22 22:50:52 ]
ความคิดเห็นที่ 426 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เปิดรับ อายุ 18-35 ปี ดีครับ จะได้คนที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถมีวุฒิภาวะ
จากคุณ เก๋ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-17 09:20:20 ]
ความคิดเห็นที่ 425 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยากให้รับวุฒิ ป.ตรี ครับ ทั้งสายปราบปรามและสายอำนวยการ จะได้มีตัวเลือกเยอะๆ เปิดโอกาสให้คนที่มีอายุ 18-35 ปี ที่มีใจรักในอาชีพตำรวจ และได้คนที่มีความรู้ความสามารถตรงกับสายงาน
จากคุณ โอ๋ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-17 09:14:40 ]
ความคิดเห็นที่ 424 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ปีหน้า ปี 57 มีการรับสายอำนวยการ อายุ 18-35 ปี
รับทั้งชายและหญิง ประมาณเดือน มีนาคม 2557
อ่านหนังสือรอไว้เลยครับน้องๆถ้ายากรับใช้ชาติ
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-16 08:59:17 ]
ความคิดเห็นที่ 423 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เมื่อไรจะเปิดรับสมัครบุคคลที่เคยเป็นทหารมาเป็นตำรวจอีกคับ...ปีหน้าจะมีอีกรอบไหมคับ
จากคุณ อนุชิต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-15 20:05:06 ]
ความคิดเห็นที่ 422 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ว่ายน้ำไม่เป็นสอบเข้าได้ป่าวคะ
จากคุณ มลฤดี ไชยกมล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-10 00:58:32 ]
ความคิดเห็นที่ 421 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ปี 2557 คงรับสายอำนวยการ ทั้งชายและหญิง เตรียมตัวอ่านหนังสือรอไว้เลย รับอายุ 18-35 ปี
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-09 08:37:14 ]
ความคิดเห็นที่ 420 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
น่าจะมีเปิดอี้กรอบนะ
จากคุณ แบง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-08 04:45:42 ]
ความคิดเห็นที่ 419 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
มีเปิดอีกรอบป่ค่
จากคุณ kamonchanok เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-06 09:55:18 ]
ความคิดเห็นที่ 418 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
พี่ค่ะหนูอยากสมัครสอบตำรวจหญิงมากเลยค่ะ ไม่ทราบว่าจะเปิดรับสมัครอีกทที่ตอนไหนค่ะ...และถ้าสมัครตอนนี้จะทันไม่ค่ะ รอบสองเปิดรับสมัครตอนไหนค่ะ
จากคุณ ระพีพรรณ เกื้อทาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-05 13:40:42 ]
ความคิดเห็นที่ 417 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ข่าวดีสำหรับผู้ที่จะสอบตำรวจวุฒิ ป.ตรี ปี 2557 รับสายอำนวยการ ทั้งชายและหญิง รอฟังข่าวประกาศนะครับ รับอายุตั้งแต่ 18-35 ปี
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-03 11:28:03 ]
ความคิดเห็นที่ 416 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชันย์
รู้รักสามัคคี ชีวิตที่มีค่า คือ ชีวิตที่มีคุณธรรม...................
จำจนขึ้นใจ..........
จากคุณ น้อง นิดา สาวแดนใต้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-02 22:01:28 ]
ความคิดเห็นที่ 415 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
นิดา ยุ ม.6 ปีนี้ อยากทำงาน ทำหน้าที่รับใช้สังคม ต้องเตรียมตัว ยังไงบ้างค่ะ
จากคุณ นิดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-02 21:58:54 ]
ความคิดเห็นที่ 414 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สมัครไม่ทันอ่ะ ยากสอบจัง มีเปิดรับสมัครอีกเมื่อไรครับ
จากคุณ อาร์ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-01 14:15:06 ]
ความคิดเห็นที่ 413 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยากสอบได้ครับ จะพยายามให้เติมที่
จากคุณ ป๊อบอาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-29 15:17:53 ]
ความคิดเห็นที่ 412 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สมัครสอบอีกก็คงจะเป็นปีหน้า ปี 2557 โน้นแหละน้อง
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-28 16:20:01 ]
ความคิดเห็นที่ 411 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สมัคสอบ รอบที่สองเดือนไหน ครับตอนนี้ผมอยู่ ม.6 อยู่เลย
จากคุณ Third เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-27 19:56:57 ]
ความคิดเห็นที่ 410 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ผมจะสมัคที่ไหนได้ครับผมสมัคไม่ทัน
จากคุณ Chitnarong เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-27 19:55:26 ]
ความคิดเห็นที่ 409 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
หนึ่ง กันยานี้ เราเจอกันแน่นอน...
จากคุณ kanyarat เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-27 12:55:56 ]
ความคิดเห็นที่ 408 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
จบม.6 สอบได้หรือครับ
จากคุณ วิทยารัตน์ ตีทอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-25 19:53:59 ]
ความคิดเห็นที่ 407 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
กำลังเรียนอยู่ ม.6 สอบได้ป่ะ
จากคุณ S TORRES เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-25 19:11:40 ]
ความคิดเห็นที่ 405 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สมัครสอบรอบสองตอนไหนครับ....
จากคุณ worawut เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-25 18:35:29 ]