เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<
 
สตช. เปิดรับสมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สมัครสอบตํารวจ 2556 เปิดรับสมัครสอบตํารวจแล้ว ใครที่กำลังรอประกาศ สมัครสอบนายสิบตํารวจ 2556 เพื่อเข้าเป็นนายสิบตํารวจ ไปดูรายละเอียดการรับสมัครสอบตํารวจ 2556 ที่นำมาฝากกันเลย


กำหนดการเปิดรับ สมัครสอบนายสิบตํารวจ 2556 ดังนี้

            กำหนดการ             
                      รายละเอียด                  
 วันที่ 19 กรกฎาคม -13 สิงหาคม 2556
(ตลอด 24 ชั่วโมง)
ยกเว้น วันที่ 13 สิงหาคม 2556
จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น.
 รับสมัครทาง www.policeadmission.org/ 
และ www.rcm.edupol.org
 วันที่ 21 สิงหาคม 2556  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ/
ที่นั่งสอบทาง www.policeadmission.org/ 
และ www.rcm.edupol.org
 วันที่ 1 กันยายน 2556   
 สอบข้อเขียน
 วันที่ 7 กันยายน 2556
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
และเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รอบ 2)
ทาง www.policeadmission.org/
และ www.rcm.edupol.org
 วันที่ 17 ตุลาคม 2556  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง
ทาง www.policeadmission.org/
และ www.rcm.edupol.orgหน่วยที่เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556

             กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) รับสมัครให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) เขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) เขตพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) เขตพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) เขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานีบึงกาฬ คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) เขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) เขตพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) เขตพื้นที่ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) เขตพื้นที่ จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง พัทลุง คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เขตพื้นที่ทั่วประเทศ คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่


วิชาที่ใช้ในการ สมัครสอบตํารวจ 2556

          การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ

          1. การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีรายละเอียดวิชาที่สอบ ดังนี้

             1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 25 ข้อ

          ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจหรือ ทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว อุปมาอุปไมย การประยุกต์ วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา สัญลักษณ์ โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติข้อมูล กราฟ ตาราง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่าง ๆ

             1.2 ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ

          การใช้ถ้อยคำสำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย การใช้คำให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม การวิเคราะห์ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อความสั้น ๆ ประโยค กลุ่มคำ หรือคำ

             1.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ

          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่าง ๆ (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา(Conversation) เป็นต้น

             1.4 ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 ข้อ

          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

             1.5 จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ

          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคม และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

          2. การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

             2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้

                 (1) ว่ายน้ำ แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้

                    - ชาย ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า "ผ่าน"

                    - หญิง ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 50 วินาที ถือว่า "ผ่าน"

                 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

                 (2) วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้

                    - ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที ถือว่า "ผ่าน"

                    - หญิง ระยะทาง 800 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 5 นาที ถือว่า "ผ่าน"

                 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

             2.2 สอบสัมภาษณ์

       
          จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสมจึงจะถือว่า "ผ่าน" ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า "ไม่ผ่าน"

             2.3 การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ 

                 ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ หรือโรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งในดุลพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า "ผ่าน" ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ ถือว่า "ไม่ผ่าน" และผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด

             2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ

                 ประวัติและความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า "ผ่าน"

                 ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า "ไม่ผ่าน"

                 สำหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะพิจารณาจากข้อเท็จจริง และพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่รวมทั้งความน่ารังเกียจของสังคมและเกียรติของข้าราชการตำรวจ โดยจะนำผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและ/หรือในชั้นศาลที่มีคาพิพากษาคดีแล้ว มาเป็นหลักการที่สาคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามที่กำหนดจะได้คะแนน 50 คะแนน ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ 0 คะแนน


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติแอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 48 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ไม่มั่วหรอกเพราะเตรียมการไม่ทันก็เท่านั้นเอง งานราชการก็อย่างนั้นแหละ เตรียมอะไรก็ไม่ค่อยทันการสักที แม้แต่เงินเดือนข้าราชกานก็ยังช้า ประเดี๋ยวปี 56-57อีกหน่อยก็เรื่อนไปเรื่อยๆ
จากคุณ แตงแมง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-03 12:08:11 ]
ความคิดเห็นที่ 47 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สรุปว่า มั่ว ใช่มั้ยนี้ พระยังไม่มีประกาศรับเลย
จากคุณ พะนะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-03 11:59:48 ]
ความคิดเห็นที่ 46 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
นี่ก็ต้นเดือน มิ.ย.56 แล้ว ยังไม่มีข่าวคราวการรับสมัครสอบตำรวจเลย
จากคุณ โตโต้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-03 10:49:08 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ไม่เห็นมีเลยค่ะ ทำให้หนูตกใจตลอดเลยค่ะ
จากคุณ ต้าร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-02 21:35:28 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ผมไปติดต่อบสอบถามมาแล้วครับ ยังไม่เปิดรับสมัครเลย
จากคุณ บอย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-02 17:47:16 ]
ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ยังไม่สมัครเลย จะหมดเขตได้ยังไง คุณแบงค์
จากคุณ อ๋อมแอ๋ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-02 11:59:04 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
หมดเขตยังคับ
จากคุณ ิแบงค์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-01 20:29:09 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
นี่ก็วันที่ 1 มิ.ย.56 แล้ว ยังมีมีวี่แววลงประกาศรับสมัครเลย
จากคุณ อ๋อมแอ๋ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-01 15:09:48 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เปิดรับสมัครเมื่อไรบอกหน่อย
จากคุณ กิตติ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-01 08:11:09 ]
ความคิดเห็นที่ 38 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
รอนาน
จากคุณ พลพล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-01 00:49:10 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สถานที่สอบมีที่ไหนบ้างครับ
จากคุณ ติ๊ก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-31 22:19:52 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
คือตกลงของบุคคลภายนอกสอบเข้าเป็นตำรวจชั้นประทวนยังไม่เปิดรับสมัครใช่ป่ะคับ (ขอชัวร์ๆ)
จากคุณ บอมมี่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-30 19:55:48 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ตกลงจะเปิดสอบเมื่อไรครับ ใครรุ้บ้าง
จากคุณ chao เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-30 15:22:40 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
จากคุณ chao เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-30 15:18:22 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ลิงค์ที่ทางเว็บแนบมา มันเป็นของชั้นประทวน สอบเลื่อนเป็นชั้นสัญญาบัตรค่ะ ... สำหรับของบุคคลภายนอกเค้ายังไม่เปิดรับสมัครเลยค่ะ ต้องรอกันต่อไป .. แนบลิ้งค์มามั่วมาก ทำให้ตื่นเต้นกันไป 555
จากคุณ รัตนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-30 13:53:13 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
รออีกไม่นานหรอกครับ คงจะเป็นเดือน มิถุนายน ไม่ต้นเดือน ก็ปลายเดือนนั่นแหลครับ รีบร้อนอยากสมัครไปทำไม ขอให้ทำข้อสอบให้ได้มันได้เถอะ เดี๋ยวจะได้แต่สมัครอย่างเดียวเท่านั้นไม่รู้ด้วยเด้อ
จากคุณ ชัยพล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-30 11:30:33 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
หาเว็บสมัครไม่ได้ ค่ะ
จากคุณ แอ๋ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-30 09:37:35 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
จะรับสมัครสอบอีกเมื่อไหร่ค่ะ
จากคุณ ก้อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-30 00:10:37 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
วันที่ 1มิย 56 นะคับ
จากคุณ บิ๊ก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-29 20:31:27 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ระบบราชการเอาแน่นอนไม่ได้เลย บ่องตงเริ่มเซ็งคับ
จากคุณ ไอย๊ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-29 19:13:37 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ตกลงรับมัครวันไหนคับ วันที่16มาดูยังไม่มีเลย
จากคุณ รอสอบตำรวจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-29 19:02:47 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เอาจิงวันไหนกันแน่ไม่เห็นมีรายละเอียดไรเลย
จากคุณ ยามเหงา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-29 13:54:48 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เมื่อไหร่จะประกาศรับสมัครสอบสักทีคะ???
จากคุณ ฺBelle เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-29 13:39:51 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เอาจริงๆสมัครสอบวันไหนกันแน่
จากคุณ เด็กใหม่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-29 12:41:43 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
รับจริงหรือเปล่าครับตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช. สาย อก.รับเท่าไหร่ สายปราบปรามรับเท่าไหร่ ทำไมยังไม่เห็นลงรายละเอียดอะไรเลย
จากคุณ แนนซี่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-28 14:29:19 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
Admin มั่วแล้ว
จากคุณ งงมาก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-28 13:24:51 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่สมัครวันที่16
จากคุณ นูรีซัม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-28 12:22:34 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ตอนนี้กำลังเรียน ม.6 อยู่ สมัครสอบได้ไหมคับ
จากคุณ ก้อง สายป่าลิเวอร์เรส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-28 11:03:54 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เข้าปัยสมัครยังไม่ด้ายเลยอะคับบ
จากคุณ ree เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-28 10:58:53 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ข้อมูลไม่ชัดเจนเลยยย
จากคุณ 11111 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-28 10:45:45 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
หาใบสมัครยังไม่เจอเลยใครทราบโปรดแนะนำด้วยค่ะ
จากคุณ แจม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-28 09:35:35 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
หาใบสมัครตำรวจไม่ได้เลย เข้าตรงไหนช่วยบอกทีนะ
จากคุณ แนนนี่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-27 21:55:49 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
กำหนดวันรับสมัคร วันที่16 พ.ค 2556 นี้ มีกำหนดแน่นอนหร์อปล่าวครับ เพราะขณะนี้กระผมไม่สามารถกรอกใบสมัครได้เลยครับเนื่องจากค้นหาไม่พบครับ
จากคุณ นายชำนาญ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-27 21:04:10 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ไม่มี วุด ม.6
จากคุณ นายะสี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-27 20:48:53 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เซงงงงงง
จากคุณ พชร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-27 20:42:37 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ปิดรับแล้วหรอ จะมีอีกไหม
จากคุณ ศรัณย์รัชต์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-27 18:00:08 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
รับวันที่ 16วันเดียวหรอ ยังไม่ได้สมัครเลยเสียดายจัง
จากคุณ ส้ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-27 14:59:54 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
จะประกาศรับตำรวจวันไหนครับ จะได้เตรียมตัวให้ทัน
จากคุณ แสตมป์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-27 14:53:54 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ไหน ไหน ไหน ที่รับสมัคร
จากคุณ rukchat เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-27 14:50:36 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ไม่รุ้จิง นายอย่ามาพูดดีกว่า เสียความรุ้สึก
จากคุณ bomza เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-26 12:37:56 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
คุณหลอกดาว
จากคุณ Mustang เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-23 14:19:49 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
มั่วและ เข้าไปยังเป็นชั้นประทวนสอบเลื่อนเป็นสัญญาบัตรต่างหาก
อ้างข้อมูลเท็จฟ้องร้องได้นะเนี่ย เสียเวลา ชิบ !!!
จากคุณ กระปุกมั่ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-23 08:06:47 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
จากคุณ โป้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-21 13:47:22 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ไหนยังไม่เห็นมี วุฒิ ม6 ชาย หญิง หรือเทียบเท่าเลย อะ
จากคุณ ท๊อป เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-20 15:27:12 ]