เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<
 
สตช. เปิดรับสมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สมัครสอบตํารวจ 2556 เปิดรับสมัครสอบตํารวจแล้ว ใครที่กำลังรอประกาศ สมัครสอบนายสิบตํารวจ 2556 เพื่อเข้าเป็นนายสิบตํารวจ ไปดูรายละเอียดการรับสมัครสอบตํารวจ 2556 ที่นำมาฝากกันเลย


กำหนดการเปิดรับ สมัครสอบนายสิบตํารวจ 2556 ดังนี้

            กำหนดการ             
                      รายละเอียด                  
 วันที่ 19 กรกฎาคม -13 สิงหาคม 2556
(ตลอด 24 ชั่วโมง)
ยกเว้น วันที่ 13 สิงหาคม 2556
จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น.
 รับสมัครทาง www.policeadmission.org/ 
และ www.rcm.edupol.org
 วันที่ 21 สิงหาคม 2556  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ/
ที่นั่งสอบทาง www.policeadmission.org/ 
และ www.rcm.edupol.org
 วันที่ 1 กันยายน 2556   
 สอบข้อเขียน
 วันที่ 7 กันยายน 2556
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
และเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รอบ 2)
ทาง www.policeadmission.org/
และ www.rcm.edupol.org
 วันที่ 17 ตุลาคม 2556  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง
ทาง www.policeadmission.org/
และ www.rcm.edupol.orgหน่วยที่เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556

             กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) รับสมัครให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) เขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) เขตพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) เขตพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) เขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานีบึงกาฬ คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) เขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) เขตพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) เขตพื้นที่ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) เขตพื้นที่ จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง พัทลุง คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่

            กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เขตพื้นที่ทั่วประเทศ คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่


วิชาที่ใช้ในการ สมัครสอบตํารวจ 2556

          การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ

          1. การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีรายละเอียดวิชาที่สอบ ดังนี้

             1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 25 ข้อ

          ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจหรือ ทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว อุปมาอุปไมย การประยุกต์ วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา สัญลักษณ์ โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติข้อมูล กราฟ ตาราง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่าง ๆ

             1.2 ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ

          การใช้ถ้อยคำสำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย การใช้คำให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม การวิเคราะห์ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อความสั้น ๆ ประโยค กลุ่มคำ หรือคำ

             1.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ

          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่าง ๆ (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา(Conversation) เป็นต้น

             1.4 ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 ข้อ

          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

             1.5 จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ

          ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคม และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

          2. การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

             2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้

                 (1) ว่ายน้ำ แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้

                    - ชาย ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า "ผ่าน"

                    - หญิง ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 50 วินาที ถือว่า "ผ่าน"

                 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

                 (2) วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้

                    - ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที ถือว่า "ผ่าน"

                    - หญิง ระยะทาง 800 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 5 นาที ถือว่า "ผ่าน"

                 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

             2.2 สอบสัมภาษณ์

       
          จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสมจึงจะถือว่า "ผ่าน" ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า "ไม่ผ่าน"

             2.3 การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ 

                 ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ หรือโรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งในดุลพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า "ผ่าน" ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ ถือว่า "ไม่ผ่าน" และผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด

             2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ

                 ประวัติและความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า "ผ่าน"

                 ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า "ไม่ผ่าน"

                 สำหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะพิจารณาจากข้อเท็จจริง และพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่รวมทั้งความน่ารังเกียจของสังคมและเกียรติของข้าราชการตำรวจ โดยจะนำผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและ/หรือในชั้นศาลที่มีคาพิพากษาคดีแล้ว มาเป็นหลักการที่สาคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามที่กำหนดจะได้คะแนน 50 คะแนน ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ 0 คะแนน


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติแอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 505 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ทำไมเงียบไป 7,000 อัตรา ประกาศรับเมื่อไหร่ครับ ร้บอายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวช.ม.6 พร้อมสายครูฝึก 100 อัตรา
ประกาศรับสมัครเมื่อไหร่ครับ รออยู่นะครับ
จากคุณ น้องรอสมัครอยู่นะครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-04-24 14:26:21 ]
ความคิดเห็นที่ 504 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ทำไมไม่สมัครสอบไปพร้อมๆกันจึงจะไม่ได้เสียงบประมาณหลวงมากกว่านี้ครับ 7,000 อัตรา อายุ 18-35 ปี
จากคุณ น้อง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-02-11 13:37:11 ]
ความคิดเห็นที่ 503 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
รับสมัครเดือนไหนครับ 7,000 อัตรา อายุ 18-35 ปี
ผมรอสมัครอยู่นะครับ
จากคุณ ผมอายุ 27 ปี 2 เดือน 15 วัน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-02-09 15:28:01 ]
ความคิดเห็นที่ 502 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
จะรับสมัครสอบสายธุรการเพิ่มเติมอีก วันไหน เดือนไหนครับ
วุฒิ ม.6 ปวช.รับอายุ 18-35 ปี เห็นลงประกาศในเว็บไซต์
สมัครสอบนายสิบ ช่วยตอบผมที่ผมยากทราบ เพราะว่ารอบนี้ผมอายุเกิน ขอให้เปิดเร็วด้วยเถอะครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ น้องๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-02-05 15:18:15 ]
ความคิดเห็นที่ 501 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สายธุรการ 7,000 อัตรา รับอายุ 18-35 ปี วุฒฺิ ม.6 ปวช.และ
สายครูฝึก 100 อัตรา จะประกาศรับสมัครเมื่อไหร่ครับ เพราะที่ประกาศออกมานี้ ผมสมัครไม่ได้เพราะอายุเกิน 1 เดือน กับ 11 วัน
ผมจะรอสมัครที่รับอายุ 18-35 ปีครับ ขอให้ประกาศเร็วๆด้วยผมจะได้ สมัครอีกครั้ง ขอบคุณครับ
จากคุณ น้องๆผู้พลาดครั้งที่แล้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-02-04 17:59:07 ]
ความคิดเห็นที่ 500 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ขอให้รับอายุ 18-35 ปี ด้วยเถอะผมจะได้สมัครสอบอีกครั้ง
จากคุณ รอสมัครสอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-02-02 16:19:34 ]
ความคิดเห็นที่ 499 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
รับสมัครรอบ 2 น่าจะรับอายุ 18-30 นะครับผมจะได้สมัครสอบอีกครั้ง เดี๋ยวนี้ผมอายุ 27 ปี 2 เดือนกับอีก 8 วัน ขอให้เปลี่ยนแปลงอายุรับถึง 30 ปี ด้วยเถอะครับ
จากคุณ น้องๆ ผู้รอสมัครสอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-02-01 13:47:12 ]
ความคิดเห็นที่ 498 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เห็นประกาศอย่างไม่เป็นทางการ จะรับสมัครสอบตำรวจรอบ 2
วันที่ 5-19 ก.พ.58 แต่จะรับอายุ 18-27หรือ 18-30 ปี
รอลุ้นอยู่นะครับ
จากคุณ พี ๆครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-01-30 14:28:12 ]
ความคิดเห็นที่ 497 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
มันยากจังสอบนสตมันโหดหรือ ป

จากคุณ คเนชัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-15 14:03:59 ]
ความคิดเห็นที่ 496 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
จากคุณ เรนีีรนีีน้ั้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-06-26 16:51:10 ]
ความคิดเห็นที่ 495 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
รับสมัครเร็วๆๆน๊าครับ
จากคุณ natee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-30 11:03:17 ]
ความคิดเห็นที่ 494 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ถ้าพี่ๆคนไหนรุ้วันสมัครสอบนายสิบตำรวจ ช่วยบอกกันด้วยนะครับ
จากคุณ natee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-02 12:24:53 ]
ความคิดเห็นที่ 493 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ในบันทึกเขาก็บอกอยู่ว่า และจะมีการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกประมาณ 7000อัตรา จะไม่เก่ียวได้ไงครับคุณพี่ ส่วนวันสอบต้องดูหลังสอบนายร้อยบุคคลภายในประมาณ มิถุนายนครับ ไปดูบันทึกที่ f.เตรียมสอบตำรวจ ม.6ได้ครับ ส่วนเปิดสายใดบ้างต้องดูประกาศอีกที ที่ถามกันมากๆๆๆว่าเปิดวันไหนบอกเลยตอนนี้ไม่มีใครรู้จริงๆๆครับ
จากคุณ ผู้หวังดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-27 12:50:24 ]
ความคิดเห็นที่ 492 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ในหนังสือบันทึกข้อความเห็นบอกว่ารับสมัครข้าราชการตำรวจ ที่เป็นนายสิบ วุฒิ ม.6จำนวน 7,000อัตรา คงไม่ใช่บุคคลภายนอกที่เข้าใจกัน ตามที่อ่านดูในหนังสือที่ลงไว้
ยังไงก็ต้องรอดูประกาศอีกทีนะครับ
จากคุณ พี ๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-26 14:36:53 ]
ความคิดเห็นที่ 491 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ลงของ 2557 รับสมัครวันที่เท่าไหร่ เดิอนไหน ขอลงให้ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ natee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-26 14:10:04 ]
ความคิดเห็นที่ 490 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
วันรับสมัครสอบนายสิบตำรวจ ภาค 5 วันที่เท่าไหร่ครับ ช่วยลงให้ทราบหน่อยครับ ขอขอบพระคุณอย่างสูง _/_
จากคุณ natee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-26 14:07:38 ]
ความคิดเห็นที่ 489 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อ.ก ประมาณ 800 อัตราครับเตรียมตัวเลยครับ
จากคุณ ผู้หวังดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-23 18:14:39 ]
ความคิดเห็นที่ 488 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ประมาณเดือน กรกฎาคม 2557 รับบุคคลภายนอกทั่วประเทศ
7,000 อัตรา รอดูประกาศอีกทีนะครับ
จากคุณ พี่ๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-23 09:35:29 ]
ความคิดเห็นที่ 487 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
57 จะรับผู้หญิงไม ค่ะ สาย อำนวยค่ะ
จากคุณ หนูนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-20 10:19:40 ]
ความคิดเห็นที่ 486 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
มีสายอำนวยการใหมครับ คุณพี่ๆครับช่วยดูให้หน่อย
จากคุณ ตาต้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-19 19:28:26 ]
ความคิดเห็นที่ 485 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สอบนายสิบตำรวจหญิง 57ช่วงไหนค่ะ
จากคุณ nanay เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-11 19:41:45 ]
ความคิดเห็นที่ 484 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สอบนายร้อยตำรวจบุคคลภายในช่วงเดือนไหนคับ
จากคุณ นปพ.๑๓ ปัตตานี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-06 21:29:41 ]
ความคิดเห็นที่ 483 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ขอให้เปิดรับสมัครก่อน 13พ.ค.ทีเถิดหลัง13อายุผมเกินแล้วคับจะเสียใจมาก
จากคุณ หมวด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-25 10:13:28 ]
ความคิดเห็นที่ 482 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ตำรวจจะประกาศเปิดสอบประมาณเดือน พฤษภาคม 2557
สอบประมาณเดือน กรกฎาคม 2557 รับวุฒิ ม.6 ปวช.
สายปราบปราบ 5,000 อัตรา เร็วๆนี้ ขอให้น้องๆเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับ
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-24 10:08:30 ]
ความคิดเห็นที่ 481 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เปิดรับสมัครเร็วๆนะครับปีสุดท้ายแล้ว
จากคุณ ก้อนแก้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-17 09:45:01 ]
ความคิดเห็นที่ 480 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ม .3 สมัครได้ไหมครับ แต่เป็นทหารเกณ์อยู่ 2 ปี คือผมอยากเป็นตำรวจมากๆครับ จะได้ไหม
จากคุณ ธีรยุทธ จันทสิทธิ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-09 21:42:25 ]
ความคิดเห็นที่ 479 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
จะเริ่มรับสมัครสอบตำรวจบุคคลภายนอกแล้ว เพียงแต่ลงประกาศไว้ แต่ยังไม่เป็นทาง ก็คงประมาณ มี.ค.หรือ ก็ เม.ย 57 ขอให้น้องๆ เตรียมตัวไว้นะครับ
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-21 15:55:51 ]
ความคิดเห็นที่ 478 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ผมจบปริญญาตรีจาก มอ.ปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์แต่ว่า ผมต้องการเป็นตำรวจ อย่าถามว่า เปิดรับสมัครนายสิบตำรวจเดือนไหนครับ ช่วยบอกด้วย
จากคุณ อิสมาแอ สามะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-18 09:15:31 ]
ความคิดเห็นที่ 477 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สายปราบปราม 5,000 อัตรา จะเปิดรับสมัครเดือนไหนครับ
ช่วยลงให้น้องๆทราบด้วย ขอบคุณครับ
จากคุณ น้องๆ ที่รอสมัครสอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-09 15:18:27 ]
ความคิดเห็นที่ 476 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ผู้ติดเชื้อ hiv สามารถสอบได้ไหมครับ แต่ตอนนี้กินยาต้านร่างกายแข็งแรงดี
จากคุณ อาร์ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-30 09:59:55 ]
ความคิดเห็นที่ 475 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อย่ากเป็นจังจะไปภาคใต้
จากคุณ บุญช่วย แสนสุด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-28 20:40:14 ]
ความคิดเห็นที่ 474 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
พี่ๆช่วยตอบผมหน่อยปี57รับทหารกองหนุนไหมคับ
จากคุณ ชาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-26 09:55:51 ]
ความคิดเห็นที่ 473 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ปี57ผมต้องเป็นตำรวจให้ได้จะตั้งใจที่สุด
จากคุณ ณัฐพงศ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-26 09:53:10 ]
ความคิดเห็นที่ 472 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สูง160 เซนสมัครสอบได้ไหมคับ
จากคุณ วีระชาติ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-26 09:51:47 ]
ความคิดเห็นที่ 471 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยากเปนตำรวจมาอ่ะคือความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็ก
จากคุณ ponsawan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-24 12:56:55 ]
ความคิดเห็นที่ 470 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ผมอยากทราบว่าคนที่เจาะหูและมีรอยสัก แต่ไม่มากจะสามารถสอบตำรวจได้มั๊ยครับบบบบบบบ
จากคุณ อนุพงษ์ ราสระคู เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-22 19:36:26 ]
ความคิดเห็นที่ 469 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สายอำนวยการก็ยังเป็น ม.6 ปวช ครับยืนยันจากพี่ที่บชศ.
จากคุณ ต้าร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-22 10:41:42 ]
ความคิดเห็นที่ 468 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
โทรไปถามที่ บชศ.แล้วยังเป็น ม.6 ปวช เหมือนเดิม
จากคุณ ต้าร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-22 10:31:09 ]
ความคิดเห็นที่ 467 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ทำยังไงหนูถึงจะได้รับข้าราชการตำรวจหญิงกับคนอื้่นเขาบ้าง
จากคุณ บีบี้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-21 10:59:07 ]
ความคิดเห็นที่ 466 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยากเป็นตำรวจมากค่ะ เพราะจะได้ทำรายความชั่วทั้งหลายให้ประเทศไทยได้สงบสุข
จากคุณ บีบี้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-21 10:56:03 ]
ความคิดเห็นที่ 465 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
มีรับสมัครคนที่เคยเป็นทหารกองหนุนอีกไหมคับ อยากให้มีจัง
จากคุณ แป้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-20 11:39:32 ]
ความคิดเห็นที่ 464 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
จะมีรับสมัครคนที่เคยเป็นทหารกองหนุนอีกไหมคับรบกวนพี่ด้วย
จากคุณ แป้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-20 11:34:51 ]
ความคิดเห็นที่ 463 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ตอบคุณความคิดเห็นที่ 462 ถ้ายากสอบให้ได้ต้องผ่าน
ข้อเขียน พละ วิ่ง ว่ายน้ำ ถ้าไม่ยากไม่เหนื่อยก็คือไม่ต้องสอบนอนอยู่บ้านเฉยๆ ก็ไม่เหนื่อยครับ
จากคุณ พี่ๆ ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-18 14:47:26 ]
ความคิดเห็นที่ 462 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยากสอบให้ได้ครับแต่ก็กลัวพละไม่ผ่านผมเหนื่อยง่ายครับใครมีวิธีการให้วิ่ง ว่ายน้ำแล้วไม่เหนื่อยบอกด้วยครับ
จากคุณ อัศวิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-17 11:50:27 ]
ความคิดเห็นที่ 461 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ผมเรียนคณะการบินครับ แต่ไม่ค่อบชอบ ชอบอาชีพตำรวจมากกว่า ว่าจะซิ่วมาสอบ ปี57 มีข่าวอะรัยเกี่ยวกับการสอบ ก็บอกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ (เน้นสายอำนวยการครับ)
จากคุณ ตามหาฝัน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-15 15:44:43 ]
ความคิดเห็นที่ 460 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
สายอำนวยการ ได้สอบร่างกาย ว่ายน้ำ-วิ่งป่าวครับ
จากคุณ แค๊บซ่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-15 15:34:49 ]
ความคิดเห็นที่ 459 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยากเป็นตำรวจมากฮะ แต่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลย
จากคุณ โอริโอ้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-13 10:12:56 ]
ความคิดเห็นที่ 458 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
เมื่อไหร่จะประกาศรับบุคคลภายนอกสายปราบปราม และสายอำนวยการ จำนวน 5,000 อัตรา จะเปิดรับเมื่อไหร่ครับ
ช่วยตอบให้ทราบด้วยครับ
จากคุณ น้องๆ ที่รอสมัครสอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-12 12:07:27 ]
ความคิดเห็นที่ 457 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
อยากเป็นตำรวจมากค่ะ
จากคุณ ฟ้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-31 19:45:28 ]
ความคิดเห็นที่ 456 หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 2556
ปี 2557 รับบุคคลภายนอก 5,000 อัตรา จริงหรือเปล่าครับ สายปราบปราม ช่วยลงรายละเอียดให้น้องๆ ผู้ยากสอบให้ทราบอีกสักครั้งเถอะครับ จะได้เตรียมตัวให้พร้อม
จากคุณ น้องๆ ที่รอสมัครสอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-29 13:13:00 ]