รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการสอบแอดมิชชั่น 56 สำหรับน้อง ๆ ที่สอบติดแอดมิชชั่น 56 กระปุกดอทคอมก็ขอยินดีด้วยนะคะ แต่น้อง ๆ คนไหนที่พลาดหวังก็อย่าเสียใจไปค่ะ เพราะตอนนี้ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรงหลัง admission 56 อยู่ค่ะ

          และเพื่อไม่ให้น้อง ๆ ต้องพลาดโอกาสดี ๆ ไป ทีมงานกระปุกดอทคอม จึงได้รวบรวมลิงก์มหาวิทยาลัยที่ยังเปิดรับตรงหลัง admission 56 มาให้น้อง ๆ ได้ลองเลือกดูกัน

คณะ/มหาวิทยาลัย                  วันรับสมัคร             
รายละเอียด       
 คณะวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์ ม.ราชมงคลกรุงเทพ
 วันนี้ - 17 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.ราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครนักศึกษาทุกสาขา (วิทยาลัยนานาชาติ)
 วันนี้ - 21 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ม.ราชมงคลกรุงเทพ
 วันนี้ - 14 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร  วันนี้ - 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชมงคลธัญบุรี     
 วันนี้ - 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ  วันนี้ - 14 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์
 วันนี้ - 22 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
 เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ
 วันนี้ - 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.ราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา 5 คณะ
 วันนี้ - 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา 6 คณะ 32 สาขาวิชา  วันนี้ - 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา 4 คณะ
 60 สาขาวิชา
 วันนี้ - 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.กรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษา 45 หลักสูตร
 วันนี้ - 5 มิ.ย.56 คลิกที่นี่
 ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษา 8 คณะ
 วันนี้ - 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษา 9 คณะ
 วันนี้ - 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา 13 คณะ 39 สาขาวิชา  วันนี้ - 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา 27 คณะ
 วันนี้ - 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ  วันนี้ - 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.เทคโนโลยีมหานคร เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ
 วันนี้ - 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ  วันนี้ - 13 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดรับสมัครนักศึกษา 3 คณะ
 วันนี้ - 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลศรีวิชัย  วันนี้ - 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชมงคลศรีวิชัย  วันนี้ - 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วันนี้ - 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะบริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วันนี้ - 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วันนี้ - 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์
 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 วันนี้ - 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วันนี้ - 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะนิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วันนี้ - 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา  วันนี้ - 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ  วันนี้ - 20 มิ.ย.56 คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  วันนี้ - 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.นครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ  วันนี้ - 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะบริหารธุรกิจ/การตลาด ม.อุบลราชธานี  วันนี้ - 15 พ.ค.56
คลิกที่นี่
 คณะบัญชี/การจัดการ/เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.อุบลราชธานี
 วิทยาเขตมุกดาหาร
 วันนี้ - 19 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.ขอนแก่น  วันนี้ - 13 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะจิตวิทยา (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์  วันนี้ - 12 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) ม.ธรรมศาสตร์  วันนี้ - 12 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล  วันนี้ - 13 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์
 วิทยาเขตกำแพงแสน
 วันนี้ - 14 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.บูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ)
 วันนี้ - 14 พ.ค.56  คลิกที่นี่ 
 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ (โครงการสมทบพิเศษ)
 วันนี้ - 15 พ.ค.56
 คลิกที่นี่ 
 คณะวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันนี้ - 15 พ.ค.56
 คลิกที่นี่ 
 คณะวิทยาศาสตร์ เคมีประยุกต์ (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันนี้ - 15 พ.ค.56
 คลิกที่นี่ 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วันนี้ - 15 พ.ค.56
 คลิกที่นี่ 
 คณนิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วันนี้ - 16 พ.ค.56
 คลิกที่นี่ 
 คณะคณิตศาสตร์การจัดการ (ตรีควบโท) ม.ธรรมศาสตร์  วันนี้ - 16 พ.ค.56
 คลิกที่นี่ 
 คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์  วันนี้ - 17 พ.ค.56
 คลิกที่นี่ 
 คณะมนุษยศาสตร์ ม.มหาสารคาม
 วันนี้ - 17 พ.ค.56
 คลิกที่นี่ 
 คณะวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์  วันนี้ - 17 พ.ค.56  คลิกที่นี่ 
 คณะสารสนเทศ-การจัดการ-บัญชี ม.อุบลราชธานี
 วันนี้ - 19 พ.ค.56  คลิกที่นี่ 
 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ (ภาคพิเศษ)
 วันนี้ - 20 มิ.ย.56
 คลิกที่นี่ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ม.เกษตรศาสตร์  
 วันนี้ - 22 พ.ค.56
 คลิกที่นี่ 
 สาขาวิชาอินเดียศึกษา (นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์  วันนี้ - 31 พ.ค.56  คลิกที่นี่ 
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาเคมี
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 วันนี้ - 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 วันนี้ - 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่ 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา
 วันนี้ - 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่ 
 ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ
 วันนี้ - 31 พค.56  
คลิกที่นี่ 
 ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา 5 สำนักวิชา  วันนี้ - 20 พค.56  
คลิกที่นี่


แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชานาฏศิลป์ ลงทะเบียนเรียนวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.fineartsita.com
จากคุณ birdsurin เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-13 02:16:41 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
ไม่ติดก็ไม่เป็นไรน่ะค่ะน้องๆ เรียนอะไรก็เป็นคนดีของสังคม และช่วยพัฒนาประเทศได้ สู้ๆ แค่เอ็นไม่ติด ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต ชีวิตเรายังมีโอกาสอีกเยอะที่ต้องเราจะได้ใช้ความสามารถ
จากคุณ mild เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-12 10:23:16 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
คนที่เข้าไม่ได้อย่าท้อ มหาลัยอื่นมีถมไป ตัวผมเรียนราม3ปีครึ่งจบ เพื่อนมันลงบัญชีจบ3ปี แถมเกรด3. ขึ้นเราแค่ไปเรียนทุกวัน ตามมหาลัยปกติเขา นั้งแถวหน้า ไม่เข้าใจก็ถามได้ ไม่ใช่นั่งเงืยบ รับน้องก็วันเดียวจบ ไม่มีบังคับทำกิจกรรมด้วย บัญชีรามแน่แค่ไหน ในวงการใครก็รู้ เรียนหลากหลาย แต่การมาเรียนที่นี่อย่าหลงระเริง ก็แล้วกัน
จากคุณ 555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-11 18:15:10 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
น้องๆๆอย่าไปตามกระแสมหาลัยดังเลยเรียนที่ไหนก็มีงานทำหมดขอแค่เราตั้งใจขยันก็พอพี่ไม่เห็นจำเป็นต้องเรียนมหาลัยดังๆๆก็ก็งานทำที่ดีๆๆเหมือนกันเงินก็ดี
จากคุณ 0-0 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-11 09:57:16 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
สนใจงานท้าทายและหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ ได้ไปหลายๆที่ในโลกที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้ไป ลองเลือกเรียนเดินเรือนะคับ ปัจจบันผมเปนกัปตันเรือแล้ว อยากแนะนำน้องๆที่อยากสร้างตัวเร็วๆ ปัจจุบันมีหลายสถาบันครับ ลองหากันดู แต่สำหรับผมจบศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ของกรมเจ้าท่าครับ ลองดูนะคับ...จบมาเปนคนดี ไม่มีทางตกงานคับ
จากคุณ Marine Cadet เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-10 23:55:28 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
เราเรียน เอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียนแล้วถึงรู้ว่าโลจิสติกส์นี่มันมากกว่าการขนส่ง ตอนนี้เหลือเทอมเดียว มีบริษัทมารอรับละดีใจมากเลยค่ะ
จากคุณ เด็กโลจิสติกส์เทคโนอุต มบส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-10 22:59:30 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
ผมถามลูกๆๆผมว่ารู้ไหม พ่อต้องการอะไรจากลูกทุกคน ลูกตอบว่าเรียนสูงๆๆ ทำงานดีๆๆเงินเดือนมากๆๆผมตอบลูกว่านั้นเป็นอันดับรอง แต่จุดที่ต้องการมากที่สุดคือเป็นคนดีมีศีลธรรม อาชีพที่ไม่ต้องการให้เป็นคือ ทนายความ เพราะบางครั้งบาปตั้งแต่รับงานแล้ว รู้ว่าเขาผิดยังพยายามหลักฐานบิดเบียนทำให้เป็นถูก ผมจบช่างเทคนิคด้านเครื่องทำความเย็นทุกวันนี้ใช้วิชาชีพที่เรียนมาทำให้คนอยู่เย็น และมีความสุขไม่ร้อน 5555555555
จากคุณ พบผมแล้วจะหนาวเพราะผมคือช่างแอร์ 5555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-10 20:40:08 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
อย่าเรียนวิศวะน่ะ จบมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ กว. ต้องไปสอบเองทีหลังที่สภาวิศวกร อยากโครต ถ้าไม่มีใบกว. ก็ทำงานลำบาก
จากคุณ ผ่านมาแล้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-10 20:12:39 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
SIIT สถาบันสิรินธร อย่าได้ไปเชียว ถ้าไม่เก่งจริง เรียนมหาหิน และโหดค่าเทอมแพง ถ้าเก่งไปโลดจบมา ยอมรับว่าดี แต่ถ้าเคยเรียนแล้วจะรู้ ขึ้นปีสอง ลาออกกันระเนระนาด ต่อให้ออพชั่นดีแค่ไหนอย่าได้ไปเชียว ขอคอนเฟิร์ม ไปหาที่ๆเป็นคณะของมหาลัยนั้นจริงๆจะดีกว่า เพราะที่นี้อยู่ใน ธรรมศาสตร์ แต่ไม่ไช่ธรรมศาสตร์ นะเออ อย่าาหลงเชื่อคำโฆษณา
จากคุณ คนเคยเรียนมา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-10 19:35:06 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
ทำประเมินบ้านของแบงค์ ดีกว่า มีหลายบริษัท จบ ปวช/ม.6 7000 ปวส 9000 ป.ตรี 13000 ค่าเคทต่างหากอีกตัวละ 500 ค่าเบี้ยขนันอีกตกเดือนละ 5000 แล้วค่อยหาเรียน เสารื/อาทิตย์
จากคุณ ลองหาดู เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-10 18:38:01 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
ดีใจจัง หลานสาวคนเก่งติด ม.ธรรมศาสตร์ด้วย
จากคุณ รักในหลวง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-10 16:49:42 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
มาเรียนสายคอมพิวเตอร์บ้างนะครับ
เลือก ม.ไหนก็ได้
จบมาเป็น โปรแกรมเมอร์ , SA , เทสเตอร์
หางานง่าย และเงินเดือน 15,000 up นะครับ ^^
จากคุณ สู้ๆนะครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-10 16:36:41 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
คนที่สอบไม่ติดอย่าเสียใจ อย่าคิดสั้น ให้พ่อกับแม่ต้องใจสลาย ขอให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ตลอดไป เพราะลูกคือแก้วตาดวงใจคือเลือดเนื้อของพ่อกับแม่ เรียนให้พอรู้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว การไปประกอบอาชีพนั้นแหล่ะคือชีวิตจริง คิดให้ไกล อย่าคิดสั้น ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคน ที่สอบได้ และสอบไม่ผ่าน โชคดีทุกๆคนครับ
จากคุณ คนเดียวกับ คห 8 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-10 16:30:22 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
เรียนไปทำไม เสียเวลาทำมาหากิน ปริญญาซื้อเอาก็ได้ คนซื้อก็นั่งโพส นอนโพสอะไรไม่รู้ ไรสาระ
จากคุณ คนบนเขา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-10 16:29:51 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
ผมมีลูกสองคน ความตั้งใจของผมขอแค่ให้ลูกอ่านออกเขียนได้ ตามสติปัญญาของเขาจะทำได้ ไม่ต้องเก่งเหมือนคนอื่น ผมไม่เคยให้ลูกๆเรียนพิเศษเพื่ม เพราะกลัวเขาจะเป็นบ้า เพราะสมองทำงานหนัก เรียนได้แค่ไหนก็แค่นั้น ไม่ต้องตามคนอื่น ลูกคนโตเพิ่งจบตรี วิชาประมง จาก ม.แม่โจ้ ส่วนลูกคนที่สองได้ทุนจากมหาลัยหนึ่งของอเมริกา กำลังเตรียมตัวเพื่อไปเรียนตรี ในเดือนตุลาคมนี้ ผมบอกลูกๆเสมอว่า ถึงจะเรียนเก่งหรือไม่เก่งเจ้าทั้งสองก็คือลูกของพ่อ และพ่อก็จะรักเจ้าทั้งสองตลอดไป
จากคุณ พ่อรักลูกเสมอถึงจะเรียนไม่เก่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-10 16:20:32 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
อีกที่คือ วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซา ดูข้อมูลได้ที่
YOUTUBE : superatikom
จากคุณ อาจารย์เอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-10 16:06:25 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้การรับรองจากเนติ
บัณฑิตยสภาและสภาทนายแล้ว ค่าศึกษาประมาณเทอม 5000 -6000 บาท
จากคุณ วีระชัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-10 15:32:50 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
น่าสนใจทุกที่เลย ทำไมสมัยเราไม่มีอย่างนี้
จากคุณ คนแก่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-10 14:57:03 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา กำลังรับสมัครอยู่ครับ น้องๆคนไหนชอบทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ยินดีต้อนรับครับ
จากคุณ AJC เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-10 14:47:22 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคพิเศษ รับถึง 16 พ.ค. 56 นี้ครับ
จากคุณ Eak เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-10 14:36:45 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!
เพิ่มเติมมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับอยู่ด้วยนะครับเผื่อใครสนใจครับ
จากคุณ อาจารย์ลาเรียน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-10 14:14:38 ]