สอบ กพ 2556 สมัครสอบ กพ 56 วันที่ 8-30 พ.ค.นี้


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

         สมัครสอบ กพ 56 เปิด สมัครสอบ กพ 2556 วันที่ 8-30 พ.ค.นี้ พร้อมรายละเอียด  สมัครสอบ กพ 2556 วิธีการ สมัครสอบ กพ 2556

         สำนักงาน ก.พ. ก็ได้ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 แล้ว ระหว่างวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556 นี้ ส่วรายละเอียดของการรับสมัครสอบ ก.พ. และขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. มีอะไรบ้างนั้น ไปดูรายละเอียดกันเลย

สมัครสอบ กพ 56 พร้อม รายละเอียด สอบ กพ 56


 ระดับที่รับสมัครสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ ดังนี้

          1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
          2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
          3. ระดับปริญญาตรี
          4. ระดับปริญญาโท

 การดำเนินการสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน 2 ครั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 สำหรับสอบเฉพาะระดับปริญญาตรี และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ในการสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาตรีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลังจำนวนที่นั่งที่กำหนดไว้ในแต่ละศูนย์สอบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ครบจำนวนแล้ว 

          โดยแต่ละครั้งดำเนินการพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 12 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ. กำหนด

 กำหนดการรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2556

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน  วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556 โดย ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/

           ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ วันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2556 เคาน์เตอร์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

           ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"


          ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัว ข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ กพ 2556


          ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

          - ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ

          ความสามารถด้านเหตุผล


          -  ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความเข้าใจภาษา
        
          - ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

          การใช้ภาษา


          - ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
          - ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ


       

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว สอบ กพ 2556 สมัครสอบ กพ 56 วันที่ 8-30 พ.ค.นี้
ไทยดเีะฟ
จากคุณ สหฤทธิ์ ศรีมุกดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-28 16:13:11 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว สอบ กพ 2556 สมัครสอบ กพ 56 วันที่ 8-30 พ.ค.นี้
จากคุณ นงอร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-30 05:33:35 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว สอบ กพ 2556 สมัครสอบ กพ 56 วันที่ 8-30 พ.ค.นี้
ไม่ได้ฝนข้อสอบข้างหลังอ่ะ ที่เป็นประวัติเราอ่ะค่ะ ไม่รู้ว่ามีผลต่อการพิจารณาคะแนนรึเปล่าค่ะ
จากคุณ จิราภรณ์ มงคล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-29 12:42:49 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว สอบ กพ 2556 สมัครสอบ กพ 56 วันที่ 8-30 พ.ค.นี้
อยากรู้จังเรยว่าตกลง คนที่สมัครวุฒิปวช. เค้าสอบวันไหนกันอ่ะ ซีเรียส มั๊กมาก
จากคุณ ใบเฟิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-26 19:52:37 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว สอบ กพ 2556 สมัครสอบ กพ 56 วันที่ 8-30 พ.ค.นี้
เราก็สอบกพ. ร.ร.สารวิทยาเหมือนกัน แต่โชคดีหน่ออยที่ใกล้บ้าน แต่อยากจะเตือนคนบ้านไกลหน่อยว่าวันที่ 28 ก.ค.56 เป็นช่วงที่ม.เกษตรมีซ้อมใหญ่รับปริญญาด้วย รถคงติดทวคุณขึ้นอีกยังไงก็วางแผนการเดินทางกันด้วยนะ
จากคุณ ฟงหวิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-24 12:49:41 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว สอบ กพ 2556 สมัครสอบ กพ 56 วันที่ 8-30 พ.ค.นี้
อยากสอบก.พ.จังเลย
จากคุณ จุฑาทิพย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-15 22:39:15 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว สอบ กพ 2556 สมัครสอบ กพ 56 วันที่ 8-30 พ.ค.นี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
จากคุณ สิริรัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 11:50:46 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว สอบ กพ 2556 สมัครสอบ กพ 56 วันที่ 8-30 พ.ค.นี้
ฝากทาง สำนักงาน ก.พ แก้ไขในส่วนนี้ด้วย เพื่อไม่ให้ผู้สมัครเสียสิทธิในการสอบ
จากคุณ แววดาว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 22:20:52 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว สอบ กพ 2556 สมัครสอบ กพ 56 วันที่ 8-30 พ.ค.นี้
ไม่ทราบว่าทาง ก.พ จัดให้สอบยังไง
ไกล มาก ๆ บางบ่อสมุทรปราการ ให้ไปสอบถึง ร.ร สารวิทยา บางเขนใกล้กับ ม.เกษตรศาตร์
ไปตีห้าไม่ทราบว่าจะทันสอบหรือเปล่า
อุตส่าห์ไปสมัครวันแรกที่เปิดสอบ เซ็ง สุด ๆ
จากคุณ แววดาว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 22:15:03 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว สอบ กพ 2556 สมัครสอบ กพ 56 วันที่ 8-30 พ.ค.นี้
พิษณุโลกสอบที่ไหนครับ
จากคุณ ยุรนันท์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-06 10:52:31 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว สอบ กพ 2556 สมัครสอบ กพ 56 วันที่ 8-30 พ.ค.นี้
สมัครแล้วแต่ลืมชำระเงิน ยังต้องชำระอยู่มั้ยหรือชำระไม่ทันแล้วคะ
จากคุณ ภัทราภรณ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-28 10:55:18 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว สอบ กพ 2556 สมัครสอบ กพ 56 วันที่ 8-30 พ.ค.นี้
หางานทําครับผม
จากคุณ สุบิน อินทภูมิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-25 17:46:04 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว สอบ กพ 2556 สมัครสอบ กพ 56 วันที่ 8-30 พ.ค.นี้
อยากสมัคร กพ.แต่สมัครไม่ได้ยังสัครได้อยู่มั้ย
จากคุณ รัตนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-24 14:13:35 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว สอบ กพ 2556 สมัครสอบ กพ 56 วันที่ 8-30 พ.ค.นี้
รออ่านหนังสือสอบ
จากคุณ nicha jung เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-15 16:42:03 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว สอบ กพ 2556 สมัครสอบ กพ 56 วันที่ 8-30 พ.ค.นี้
จากคุณ ศรินรัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-31 09:20:02 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว สอบ กพ 2556 สมัครสอบ กพ 56 วันที่ 8-30 พ.ค.นี้

ใครพอจะมีวิธีแก้เช็งบ้างค่ะ
จากคุณ lovely เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-23 14:20:16 ]