วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

        วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าในศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2556 

  คุณสมบัติ

          1. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (บุคคลทั่วไป) ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน 28  คน (ทุนส่วนตัว) โดยเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555  หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. ปวท. และ ปวส.)

          2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

               ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

               ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ใช้ PAT 1 และ PAT 2

          3. ผู้สมัคร 

               เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 155  ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40  กก. 

               เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160  ซม. รอบอก เมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 80 ซม. เมื่อหายใจออก ไม่น้อยกว่า 77  ซม. 

          และไม่อยู่ระหว่างได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร และไม่อยู่ในระหว่างรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และสถานภาพโสด โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า16 ปีและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการศึกษา (3 มิถุนายน 2556 )

 วิธีการสมัคร

          สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ช่องทางเดียว) ทาง http:www.nursepolice.go.th และทาง http:www.nursepolice.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 20  กุมภาพันธ์ 2556  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 350  บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร

          ทั้งนี้ จะประกาศผลการสอบทุกขั้นตอน ณ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และทาง website ดังกล่าว และผลการพิจารณาจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2556 

 คุณสมบัติ

          1. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน 60 คน โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

          2. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45  ปี (ทั้งนี้ ให้นับถึงวันเปิดการศึกษา 3 มิถุนายน 2556)

          3. ผู้สมัคร 

               เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. 

               เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160  ซม. รอบอก ไม่น้อยกว่า 77 ซม. 

          และไม่อยู่ระหว่างการเป็นจำเลยในคดีอาญา ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

 การสมัคร

          จำหน่ายใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ราคาชุดละ 100  บาท (ไม่จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์) หรือดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.nursepolice.go.th โดยผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 300  บาท หรือ กรณีซื้อใบสมัครที่วิทยาลับพยาบาลตำรวจ แล้วมาสมัครด้วยตนเอง ชำระค่าสมัคร 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 - 15  มีนาคม 2556  เวลา เวลา 09.00 – 16.00 น.  โดยจะประกาศผลทุกขั้นตอนผ่าน Website ดังกล่าว
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
ก๊เคยเป็นปัญหาการมีกลิ่นตัวเหมือนกันนะแต่ดีได้มาลองใช้แป้งFICระงับกลิ่นกายที่บีซื้อมาจากใช้แล้วดีไม่มีกลิ่นตัวอีกเลยลองใช้สิ
จากคุณ น้องD เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-09 10:09:59 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
เราก็ยากเรียนพยาบาลนะแต่เรามีกลิ่นตัวอ่ะมีกลิ่นตัวแรงด้วยทำไงดีอ่ะแนะนำบีที่ดิค่ะ
จากคุณ น้องB เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-09 10:04:07 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
เรายากเรียนพยาบาลตำรวจอ่ะ
จากคุณ น้องA เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-09 10:02:14 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
ถ้าสมัครโครงการบุตรข้าราชการตำรวจแล้ว สามารถสมัครของบุคคลทั่วไปได้ไม๊ค่ะ
จากคุณ pon เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-16 20:47:56 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
เกรด2.59 สมัคได้ไหมค่ะ
จากคุณ noocattylovely เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-18 14:35:11 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
คนอ้วนจะรับหรือป่าว
จากคุณ mild เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-09 14:42:35 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
จากคุณ 555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-08 14:03:52 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
ยุที่จังหวัดไหนค่ะ
จากคุณ kannika เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-07 11:51:46 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
โตขึ้นจะเป็น พยาบาลตำรวจ ให้ได้ค่ะ อิอิ
จากคุณ พลอยใส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-06 22:40:37 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
อยากเรียน พยาบาลตำรวจ มากเลยค่ะ ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็ก
จากคุณ พลอยใส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-10 19:54:19 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
จากคุณ นางสาวพิกุลแก้ว ควรดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-09 12:40:24 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
จากคุณ เจนจิราวรรณ จันทะเสน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-05 17:01:34 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
ถ้าจบปวช. หรือ กศน. จะสามารถเรียนไดไหม
จากคุณ modtanoy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-26 14:05:09 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
จะผ่านมัยเนีย
จากคุณ pie เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-22 12:05:21 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
จากคุณ นาม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-16 18:50:21 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
อยากเรียนมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะสอบได้ใหม ช่วยเป็นกําลังใจหน่อยได้ใหมค่ะ
จากคุณ อีฟมี่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-15 20:00:46 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
จะสอบได้ใหมเนี้ย
จากคุณ อิงใจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-15 19:53:13 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
อยากเรียนๆๆๆ
จากคุณ ปรารถนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-08 14:01:48 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
จะขยันให้มากยิ่งกว่าเดิมเพราะตั้งใจ และ อยากเรียนมากค่ะ
เป้นสิ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด้กแล้วเพราะฉะนั้นจะตั้งใจทำให้สุดฝีมือ
จากคุณ สุพัตรา แดนศิริ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-29 08:30:19 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
อยากเรียน
จากคุณ Nenoismile เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-28 21:21:20 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
=v อยากเข้ามากเลยค่ะ มีคะแนนพ่อเป็นตำรวจช่วยมั้ยค่ะ
จากคุณ หนึ่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-15 09:19:04 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
แล้ว ปี 57 ละค่ะ จะเปิดรับสมัคตอนไหน
จากคุณ เกื้อ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-14 18:47:47 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
อยากเรียนจัง ชอบๆ
จากคุณ ลีน่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 11:51:39 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
อยากเรียนจรัง พยาบาลตำรวจ...
จากคุณ เมย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-08 09:34:58 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
จากคุณ 19234 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-05 11:43:11 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
การรับสมัครพยาบาลตำรวจ รอบต่อไปวันไหนค่ะ ใครทราบช่วยกันเม้นหน่อยค่ะ
จากคุณ ฟ้าใส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-25 20:52:34 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556
กำหนดการรับสมัครรอบต่อไปวันไหนค่ะ
จากคุณ Aom เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-25 16:43:32 ]