ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

            เราเรียนภาษาไทยกันมาตั้งแต่จำความได้ แต่จนบัดนี้ก็ยังมีอยู่หลายจุดที่เรายังคงใช้ผิดกันอยู่เสมอ อย่างในเรื่องของ “ลักษณนาม” ที่ผิดกันตั้งแต่การเขียนเลย เพราะหลายคนมักจะเขียนเป็น “ลักษณะนาม” นอกจากนี้ การใช้ลักษณนามในโอกาสต่าง ๆ ก็ใช้ผิดกันอยู่บ่อยครั้งจนเกิดความสับสน อย่างนั้นลองมาดูหลักการใช้ที่ถูกกันดีกว่า

            ลักษณนาม คืออะไร

            ลักษณนาม คือ คำนามบอกลักษณะของคำนามข้างหน้า หรือใช้เพื่อแสดงรูปลักษณะและชนิดของสิ่งต่าง ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น มักเขียนอยู่หลังจำนวนนับ อย่างเช่น จดหมาย 1 ฉบับ, แจกัน 1 ใบ, ช้อน 1 คัน หรือนำไปใช้อีกรูปแบบดังนี้ “จดหมายฉบับนี้เป็นของใคร”, “แจกันใบนี้สีสวยมาก” โดยเราสามารถจำแนกตามหมวดการใช้ได้ตามนี้

          ลักษณนามบอกชนิด

                        พระพุทธเจ้า พระราชา เทวดาที่เป็นใหญ่ เจ้านายชั้นสูง ผู้ที่นับถืออย่างสูง  ใช้ลักษณนามว่า  พระองค์

                       ภิกษุ สามเณร นักพรต ชีปะขาว ชี   ใช้ลักษณนามว่า   รูป

                      พระพุทธรูป   ใช้ลักษณนามว่า   องค์

                      ยักษ์ ภูต ผี ปีศาจ ฤาษี   ใช้ลักษณนามว่า   ตน

                      คนหรือมนุษย์ทั่วไป   ใช้ลักษณนามว่า   คน

                      สัตว์เดียรัจฉาน หรือสิ่งของบางอย่าง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตะปู ว่าว ตุ๊กตา   ใช้ลักษณนามว่า   ตัว

                      ภาชนะส่วนมาก ผลไม้บางชนิด ใบไม้   ใช้ลักษณนามว่า   ใบ

                      ปี่ ขลุ่ย   ใช้ลักษณนามว่า   เลา

          ลักษณนามบอกหมวดหมู่

                       ทัพ ทหาร คนทำงานรวมกัน ของที่รวมกันไว้ อิฐ ทราย   ใช้ลักษนามว่า   กอง


                       คน สัตว์ สิ่งของที่อยู่รวมกันและมีลักษณะเดียวกัน   ใช้ลักษณนามว่า   พวก, เหล่า


                       สัตว์ชนิดเดียวกันที่อยู่ด้วยกันจำนวนมาก   ใช้ลักษณนามว่า   ฝูง


                       นักบวชศาสนาเดียวกันที่แยกออกเป็นพวก ๆ    ใช้ลักษณนามว่า   นิกาย


                       คนกลุ่มหนึ่งที่ล้อมกัน เช่น เตะตะกร้อ เล่นดนตรี เล่นเพลง   ใช้ลักษณนามว่า   วง

          ลักษณะนามที่บอกสัณฐาน

                      
สิ่งของที่มีทรงกลม เช่น แหวน กำไล  ใช้ลักษณนามว่า  วง


                     สิ่งของลักษณะแบน ๆ  เช่น  กระดาษ กระดาน กระเบื้อง อิฐ  ใช้ลักษณนามว่า  แผ่น


                     สิ่งของที่มีรูปแบนกว้างใหญ่  เช่น  ผ้า เสื่อ พรม  ใช้ลักษณนามว่า ผืน


                     สิ่งของทึบหนามีรูปร่างยาว  เช่น  เหล็ก ตะกั่ว ดินสอ  ใช้ลักษณนามว่า  แท่ง


                     สิ่งของลักษณะกลมยาวมีปล้องคั่น  เช่น  ไม้ไผ่ อ้อย และเรือ  ใช้ลักษณนามว่า  ลำ


                     สิ่งของลักษณะเป็นเส้นเล็กยาว  เช่น  เชือก ด้าย ลวด  ใช้ลักษณนามว่า เส้น

          ลักษณนามบอกจำนวนและมาตรา

                  สิ่งของที่มีชุดละ 2 สิ่ง  เช่น  รองเท้า ถุงเท้า ช้อนกับส้อม เชิงเทียน   ใช้ลักษณนามว่า  คู่

                  จำนวนนับสิ่งของที่เท่ากับ  12  ใช้ลักษณนามว่า  โหล

                  ผ้าห่อหนึ่งที่รวมกัน 20 ผืน ใช้ลักษณนามว่า กุลี

                  ชื่อมาตราต่าง ๆ  เช่น  กิโลเมตร, กิโลกรัม, สกุลเงินต่าง ๆ เป็นต้น

          ลักษณนามบอกอาการ

                     ลักษณะการกรีดมาประกบซ้อนกัน เช่น การจีบพลู ใช้ลักษณนามว่า จีบ


                      สิ่งที่ม้วนมีและมีขนาดยาว เช่น บุหรี่ ใช้ลักษณนามว่า มวน


                      สิ่งที่ถูกรัดรวมเป็นกลุ่ม เช่น ฟืน ใช้ลักษณนามว่า มัด

    

        ตัวอย่างคำลักษณนามที่มักใช้ผิด

         ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างลักษณนามที่ควรทราบ หรือลักษณนามที่มีการใช้ไม่ถูกต้องเป็นประจำ มีคำไหนที่เราเคยใช้ผิดกันบ้างหรือเปล่า ลองมาดูกัน

    

              กลอง  -  ใบ, ลูก

              กีตาร์  -  ตัว

              กรีซ  -  เล่ม

              กระถาง  -  ใบ, ลูก

              กระบอกน้ำ  -  ใบ              กระดิ่ง  -  ใบ, ลูก

              กันชน  -  อัน

              ขวาน  -  เล่ม

              เข็ม  -  เล่ม

              เข็มขัด   -  เส้น สาย
              เขื่อน  -  เขื่อน

              ค้อน     -  เต้า, อัน

              เคียว     -  เล่ม

              คลินิก     -  แห่ง

              คอมพิวเตอร์ – เครื่อง


 
              แคน   -  เต้า

              คลอง  -  คลอง, สาย

              คราด      -  อัน

              ครอบครัว   -   ครอบครัว
 
              ฆ้อง   -  ใบ,  ลูก              เจดีย์  -  องค์

              จักรเย็บผ้า – คัน, หลัง

              ใจ   -   ดวง

              แจกับ    -  ใบ

              จดหมาย  -  ฉบับ              จอบ      -  เล่ม

              ฉัตร      -  คัน

              ฉิ่ง    -    คู่

  
            โฉนด    -  ฉบับ

  
            เช็ค      -  ใบ, ฉบับ              ชฎา   -  ศีรษะ, หัว

              ช้อน     -  คัน

              ช้อนส้อม  -  คู่

              ชิงช้า   -  อัน

              ซอ      -  คัน              ซึง     -  คัน

 
             ไซ    -  ลูก

  
           โซ่      -  เส้น, สาย

  
            ซิป    -  อัน, เส้น, สาย

              ดาบ   -   เล่ม              ดาว   -   ดวง

              ดาบส   -   องค์

              ดอกไม้จันทน์  - ช่อ

              ตรายาง   -  อัน

              ตำหนัก   -  หลัง              ตะเกียง   -  ดวง

  
            เต็นท์   -  หลัง

  
            ตาลปัตร   -  เล่ม

 
             ตะกร้า   -  ใบ, ลูก

 
             ถนน   -  เส้น, สาย             โถส้วม   -   โถ

             เทียน    -   เล่ม

             ทะเลทราย   -   แห่ง

             เทียนพรรษา   -  ต้น

             ทางม้าลาย   -   แห่ง             ทางด่วน  -   สาย

             ทะเลสาบ   -   แห่ง

             ทองหยิบ   -   ดอก, หยิบ

             ธง   -   ผืน

             ธง(กระดาษ)    -   ธง


             ธรรมจักร   -   วง

             ธนาคาร   -   ธนาคาร

             นรก     -    ขุม

             นกหวีด   -   ตัว

             นามบัตร    -    แผ่น             เนกไท     -   เส้น

             บัตรประจำตัว     -    ฉบับ

             บังกะโล    -    หลัง

             ปฏิทิน    -    แผ่น, ฉบับ

             เปลญวน    -   ปาก
             ปริญญาบัตร    -    ฉบับ
   
             ปั๊มน้ำมัน    -    ปั๊ม

             ปั๊มน้ำ     -    ตัว

             ปรอท   -   อัน

             ผ้าป่า   -    ต้น


 
             แผ่นภาพ    -    แผ่น

             ผ้าไตร     -    ไตร
 
             ไพ่    -   ใบ

             พิณ     -    ต้น

             พู่กัน    -   ด้าม, เล่ม
             พัด    -    เล่ม

             ฟัน     -    ซี่

             ฟาร์ม    -    ฟาร์ม

             ฟองอากาศ     -    ฟอง

             ฟาง     -     เส้น, กอง             ไฟฉาย    -  กระบอก

             ไฟแช็ก   -    อัน

             ภิกษุ  -  รูป, องค์

             ภูเขา  -  ลูก

             ภัตตาคาร  -  แห่ง             ภาพ  -  ภาพ

             ไม้เท้า   -   อัน

             มรสุม    -   ลูก

             แม่แรง    -   ตัว

             มุ้ง    -    หลัง            ไม้พาย   -    เล่ม

            แม่น้ำ    -    สาย

            มณฑป     -   หลัง

            เมรุ     -    เมรุ

            ไม้ยมก   -    ตัว
            ยมบาล   -    ตน

            ยุ้ง   -   หลัง

            ยางลบ   -    ก้อน

            ย่าม    -   ใบ, ลูก

            ยางรถ  -   เส้น            ยอ   -   คัน, ปาก
 
            รถ    -    คัน

            รถไฟ   -   ตู้, ขบวน

            ร่ม   -   คัน

            เรือ   -   ลำ
            ระฆัง     -     ใบ, ลูก
 
            เรือน     -   หลัง

            รายงาน    -   เรื่อง, ฉบับ
 
            ลำโพง   -   ตัว

            เลื่อย – ปื้น            เลื่อยฉลุ    -    คัน

            โลง(มีศพ)   -   โลง

            โลง(ไม่มีศพ)  -  ใบ ลูก
 
            เลื่อยไฟฟ้า   -    ตัว, เครื่อง

            วิหาร    -   หลัง
            วุฒิบัตร    -    ฉบับ

            วัด    -    วัด

            วิทยุ     -   เครื่อง

            วรรณยุกต์     -    ตัว

            วิมาน    -    องค์            ว่าว    -    ตัว

            วงดนตรี    -    วง

            ศาลา     -      หลัง

            ศาสดา    -    ท่าน, องค์

            ศิลาฤกษ์     -    แผ่น
           ศาลพระภูมิ    -     ศาล, หลัง

           สมอเรือ     -    ตัว

           เสาอากาศ    -    ต้น

           เสียม    -     เล่ม

           สมอเรือ   -    ตัว           สูตรคุณ    -    แม่

           สัปทน    -    คัน

           สวนสัตว์    -   แห่ง

           สวิง     -     ปาก

           ไห    -    ใบ, ลูก
           โหล  -   ใบ

           หมอน   -   ใบ, ลูก

           หวี    -   เล่ม

           หอก   -   เล่ม

           หอสมุด   -    แห่ง           เหยือก   -    ใบ

           หอประชุม    -   หลัง

           หางเสือเรือ   -    อัน

           ห้อง     -   ห้อง

           อาคารชุด   -  หน่วย           อนุสาวรีย์   -    แห่ง

           โอ่ง   -   ใบ, ลูก

           อ่าง   -    อ่าง

           อุโมงค์    -    อุโมงค์

            เป็นเอกลักษณ์และความยากด้านภาษาของไทยอีกแล้ว ดังนั้นในฐานะเจ้าของภาษา เราต้องระวังเรื่องวิธีการใช้และความแตกต่างของ ลักษณนาม กันให้ดี ๆ นะ  อย่าตกหลุมพรางภาษาไทยที่ใช้อยู่ทุกวันเชียวล่ะ

    

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
sahavicha.com , learners.in.thแอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
จากคุณ ไม่บอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-05-27 20:07:31 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
ขอบคุณครัช
จากคุณ omam เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-02-17 09:53:26 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
จากคุณ omam เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-02-17 09:49:43 ]
ความคิดเห็นที่ 38 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
น่าเบื่อมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
จากคุณ facebook เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-12-29 13:54:29 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
เอาซะงงเลยคับ
จากคุณ สมหญิง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-12-29 13:37:33 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
ไม่เห็นมีดีเลย
จากคุณ Another tick on the to-do list! เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-18 17:48:34 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด

จากคุณ Tee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-03 18:07:41 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
ก้งั้นแหละไม่มีความรู้เท่าไร
จากคุณ ไอร่โมโม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-06-22 09:38:21 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
มีความรู้มากๆคะ แต่ไม่มีลักษณะนาม คำว่า เลา
จากคุณ มิ้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-06-09 19:11:14 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
จากคุณ โมเม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-06-08 10:07:35 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
จากคุณ พลอย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-06-02 21:51:52 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
ผมชื่อแก่
จากคุณ แก่เอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-05-22 10:01:48 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
จากคุณ เฟส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-05-20 18:48:53 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
ให้ความรู้มากๆเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ


จากคุณ น้องนุ่น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-05-19 22:27:21 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
จากคุณ ปราง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-11 15:09:17 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
ขอบคุณค่ะ
จากคุณ ไม่สญญา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-30 19:46:13 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
จากคุณ ัเด็กดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-14 21:01:49 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
จากคุณ แตงโม อิอิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-26 17:00:47 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
เอิ๊ก
จากคุณ เอิ๊ก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-19 18:38:16 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
ดีมาก::
จากคุณ ไอซ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-19 18:32:19 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
จากคุณ cream เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-09 06:46:39 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
จากคุณ YIM เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-04 17:31:09 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
จากคุณ า่ร่สาม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-16 18:05:25 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
จากคุณ อ้อน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-05 21:16:45 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
จากคุณ อ้อน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-05 21:14:35 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
ดีากๆ
จากคุณ kanyarat เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-02 09:05:01 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
บทความนี้มีที่ผิดพลาดหลายจุดนะครับ น่าจะเกิดจากการพิมพ์ผิดหรือลอกมาผิด อย่างเช่น กรีซ ต้องเป็น กริช และ พิณ - คัน ไม่ใช่ต้น

น่าจะตรวจทานให้ดีก่อนโพสต์นะครับ ยิ่งเป็นการสอนการใช้ภาษาให้ถูกต้องยิ่งไม่ควรมีที่ผิด เกรงว่าใครที่ไม่ทราบแวะเข้ามาอ่านแล้วจะจำไปใช้ผิดๆ น่ะครับ
จากคุณ Tatsuya เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-09 17:32:06 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
ลักษณนามของ "ชี" คือ "คน" ไม่ใช่ "รูป" ครับ
(ลักษณนาม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)
จากคุณ Tatsuya เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-07 17:56:10 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
ทำไมมันเยอะจัง ทำไมไม่ทำให้พูดง่ายๆ ทำไม...
จากคุณ ดูดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-06 22:22:09 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด
กระปุกก็มีสาระ นะสิบอกให่
จากคุณ แม้จะนานๆที เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-06 14:40:28 ]