เปิดรับตรงสวนสุนันทา56 พร้อมกัน 5 โครงการ


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


เปิดรับตรงสวนสุนันทา56 พร้อมกัน 5 โครงการ

          เปิดแล้ว กำหนดการรับตรงปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยในปีนี้ยังคงเปิดรับตรง 2 รอบเหมือนเดิม สำหรับรายละเอียดของคณะที่เปิดรับตรง ตลอดจนรายละเอียดการรับสมัคร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


  คณะที่รับสมัคร และจำนวนรับ  

           เปิดรับทั้งสิ้น 4,275 คน โดยแยกตามคณะดังนี้

          คณะครุศาสตร์   รับ 510 คน

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รับ 675 คน

          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   รับ 550 คน

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   รับ 1,150 คน

          คณะศิลปกรรมศาสตร์   รับ 325 คน

          คณะวิทยาการจัดการ   รับ 1,050 คน

          วิทยาลัยนานาชาติ   รับ 290 คน

          วิทยาลันนวัตกรรมและการจัดการ   รับ 650 คน

          วิทยาลัยพยายาลและสุขภาพ   รับ 120 คน

          วิทยาลัยสหเวชศาสตร์   รับ 190 คน

          วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่   รับ 80 คน

          ศูนย์ให้การศึกษาด้านสุขภาพการท่องเที่ยว จ.ระนอง   รับ 60 คน


  กำหนดการรับสมัคร

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเปิดรับตรงทั้งหมด 5 โครงการ ดังต่อไปนี้

             โครงการรับตรง รอบที่ 1

                    เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  :  วันที่ 11 มกราคม 2556

                    สอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์/สอบสัมภาษณ์  :  วันที่ 17 -20 มกราคม 2556

                    สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง (ถ้ามี)  :  วันที่ 17 มกราคม 2556

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  :  วันที่ 28 มกราคม 2556

                    ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th ภายในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2556

                    รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา  :  วันที่ 30 - 31 มกราคม 2556             โครงการรับตรง รอบที่ 2 

                    เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2556 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  :  วันที่ 1 เมษายน 2556

                    สอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์/สอบสัมภาษณ์  :  วันที่ 8 - 10 เมษายน 2556

                    สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง (ถ้ามี)  :  วันที่ 8 เมษายน 2556

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  :  วันที่ 20 เมษายน 2556

                    ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th ภายในวันที่ 22 - 28 เมษายน 2556

                    รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา  :  วันที่ 29 - 30 เมษายน 2556


             โครงการโควตาความสามารถพิเศษ 

                    เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2555 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  :  วันที่ 27 ธันวาคม 2555

                    สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง  :  วันที่ 8 มกราคม 2556

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  :  วันที่ 22 มกราคม 2556

                    ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th ภายในวันที่ 22 - 30 มกราคม 2556

                    รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา  :  วันที่ 30 - 31 มกราคม 2556


 คลิกอ่านรายละเอียดการรับสมัคร โครงการโควตาความสามารถพิเศษ ได้ที่นี่  


             โครงการโควตาความสามารถทางวิชาการ 

                    เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2555 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  :  วันที่ 27 ธันวาคม 2555

                    สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง (ถ้ามี)  :  วันที่ 14 มกราคม 2556

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ :  วันที่ 22 มกราคม 2556

                    ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th  ภายในวันที่ 22 - 30 มกราคม 2556

                    รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา  :  วันที่ 30 - 31 มกราคม 2556
             โครงการทุนเพชรสุนันทา 

                    เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2555

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  :  วันที่ 27 ธันวาคม 2555

                    สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง  :  วันที่ 14 มกราคม 2556

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  :  วันที่ 22 มกราคม 2556

                    ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th  ภายในวันที่ 22 - 30 มกราคม 2556

                    รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา  :  วันที่ 30 - 31 มกราคม 2556
             โครงการรับตรง ภาคพิเศษ 

                    เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  :  วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

                    สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง  :  วันที่ 25 พฤษภาคม 2556

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  :  วันที่ 28 พฤษภาคม 2556

                    ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th ภายในวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2556

                    รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา  :  วันที่ 31 พฤษภาคม 2556ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว เปิดรับตรงสวนสุนันทา56 พร้อมกัน 5 โครงการ
เสียไจมากหมดสิทะสมัคสะแล้วค่ะ
จากคุณ ฝน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-28 09:28:30 ]