รับตรง 56 ม.ธรรมศาสตร์ มาแล้ว


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


รับตรง 56 ม.ธรรมศาสตร์ มาแล้ว

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดโครงการรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเริ่มสมัครวันที่ 11 กันยายน – 1 ตุลาคม  2555 นี้ที่ http://www.reg.tu.ac.th  สำหรับกำหนดการรับตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น มีการกำหนดคะแนนที่ใช้เป็นองค์ประกอบด้วย 

  คณะที่รับสมัคร และจำนวนรับ  

           เปิดรับทั้งสิ้น 1,774 คน โดยแยกตามคณะดังนี้

          คณะนิติศาสตร์ 300 คน

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 295 คน

          คณะรัฐศาสตร์ 135 คน

          คณะเศรษฐศาสตร์ 150 คน

          คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 120 คน

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 200 คน

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ 72 คน

          คณะสหเวชศาสตร์ 40 คน

          คณะทันตแพทยศาสตร์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ) 25 คน

          คณะพยาบาลศาสตร์ 50 คน

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ 50 คน

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 157 คน

          คณะสาธารณสุขศาสตร์ 60 คน


          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ)

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 70 คน

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 คน

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 30 คน

          หมายเหตุ 

          ดูรายละเอียดหลักสูตร และ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ http://www.reg.tu.ac.th/


  เกณฑ์การคัดเลือกเรียนต่อ รับตรงธรรมศาสตร์ 56

        กลุ่มที่ 1 คณะใช้คะแนน GAT PAT 1/56 เป็นองค์ประกอบ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ (PAT1 , PAT3)
          คณะทันตแพทยศาสตร์ (GAT , PAT1 , PAT2)
          คณะพยาบาลศาสตร์ (GAT , PAT2)

        ลุ่มที่ 2 คณะที่ใช้คะแนน 7 วิชาสามัญเป็นองค์ประกอบ

          คณะสหเวชศาสตร์ (ใช้ 6 วิชา ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และ ฟิสิกส์) และคะแนน GAT , PAT ประกอบการสัมภาษณ์

        กลุ่มที่ 3 คณะที่จัดสอบเอง และใช้คะแนน GAT PAT 1/56
            
          คณะนิติศาสตร์ (GAT)
          คณะศิลปกรรมศาสตร์ (GAT กับ PAT6)

        กลุ่มที่ 4 คณะที่จัดสอบเอง (ใช้ข้อสอบของคณะ)

          คณะรัฐศาสตร์
          คณะเศรษฐศาสตร์
          คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
          คณะวิทยาศาสตร์แะเทคโนโลยี
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง
          คณะสาธารณสุขศาสตร์
          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (นานาชาติ)

        กลุ่มที่ 5 คณะที่ใช้คะแนน Smart - 1

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

           หมายเหตุ

           การนำคะแนน GAT PAT และวิชาสามัญ มาใช้ในการคัดเลือก ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายในเวลาที่ สทศ. กำหนด ดูรายละเอียดการสมัครและวันเวลา สถานที่สอบได้ที่ http://www.niets.or.th/ 

           ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ของเดือนตุลาคม 2555 (เป็นการทดสอบครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555) เท่านั้น

           ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาการคัดเลือก 


  การรับสมัคร 

        รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ http://www.reg.tu.ac.th/  วันที่ 11 กันยายน - 1 ตุลาคม 2555

          เปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น.
          ปิดระบบรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 24.00 น.

         ชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 11 กันยายน - 2 ตุลาคม 2555  ตามเวลาทำการของธนาคาร

          มหาวิทยาลัยมีการประกาศจำนวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา 1 วันทำการ ภายหลังจากที่เปิดรับสมัครวันแรกได้ที่ http://www.reg.tu.ac.th/ 


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ 

          มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ทาง INTERNET ที่ http://www.reg.tu.ac.th/ เท่านั้น

          ยกเว้น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่มีการสอบข้อเขียน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบปฏิบัติได้ตามวันที่ที่กำหนดในปฏิทินคัดเลือก

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา 0-2564-4440-79 ต่อ 1603-1606 หรือคลิกอ่านรายละเอียดการรับสมัคร รับตรงธรรมศาสตร์ 56 ได้ที่นี่


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว รับตรง 56 ม.ธรรมศาสตร์ มาแล้ว
จากคุณ อนุชิต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-14 15:46:18 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว รับตรง 56 ม.ธรรมศาสตร์ มาแล้ว

อยากเรียนสหเวชค้า
จากคุณ ฟาง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-11 20:16:36 ]