สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี วทส.


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี วทส.

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

          วิกฤตการณ์ด้านพลังงานของประเทศ ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนซึ่งทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ นับวันจะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนมากขึ้น

          และปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกกำลังพยายามทุกวิถีทางในการแสวงหาพลังงานทดแทน และวิธีการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานที่เหลืออยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือการอนุรักษ์พลังงาน ทำให้บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาพลังงาน จึงเป็นที่ต้องการเป็นอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้นี้

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี วทส.


  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  


          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญทางสาขาวิศวกรรมพลังงานเพื่อรองรับกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรฐกิจและสังคมของประเทศในยุคพลังงานราคาแพง มีให้ใช้อย่างจำกัดและการค้นคว้าหาแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ ๆ

          การพัฒนาเทคโนโลยีในด้านพลังงานของประเทศ เป็นการสร้างศักยภาพให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และนวัตกรรมด้านพลังงาน รวมถึงสามารถประยุกต์หรือบูรณาการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมพลังงาน ได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

          โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานนี้ สามารถสร้างวิศวกรพลังงานหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่มีคุณภาพ เป็นการยกระดับการศึกษาของชาติ เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากร นักวิชาการอย่างมีคุณภาพได้เอง และยังช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มีความเข้มแข็งด้านการพัฒนางานวิจัยและวิชาการ ตามมาตรฐานสากล สามารถชี้นำและกำหนดทิศทางความก้าวหน้า ทางด้านวิศวกรรมพลังงานในระดับประเทศ และสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


คุณสมบัติของผู้สมัคร

           สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

           ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

           คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือ กระทรวงศึกษาธิการ


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี
          วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
          เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
          เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

          เบอร์โทรศัพท์ :  02-878-5000 
          เบอร์โทรสาร :  02-878-5007

          เว็บไซต์  :  www.siamtechenergy.com


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากแอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี วทส.
เป็นคณะวิชาที่น่าสนใจนะครับ ว่าแต่ผมทำงานสายงานด้านพลังด้วย จันทร์ - เสาร์ แล้วทางคณะหรือมหาวิทยาลัย ไม่มีเปิดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนวันอาทิตย์วันเดียวบ่างหรือไม่ครับ
จากคุณ ผู้สนใจด้านการศึกษา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-16 10:09:20 ]