20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีรายงานว่า ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ นายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้แถลงถึงความพร้อมในการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิชชั่น ปี 2555 ว่า ปีนี้มีผู้สมัครแอดมิชชั่นกว่า 122,169 คน ผ่านการคัดเลือก 82,102 คน และมีอีกกว่า 40,067 คน ที่พลาดหวัง 

          ทั้งนี้มีจำนวนเปิดรับทั้งนักศึกษาทั้งสิ้นกว่า 140,828 ที่นั่ง แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล จำนวน 76,778 ที่นั่ง แต่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 64,248 ที่นั่ง ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏ - ราชมงคล รับนักศึกษาทั้งสิ้นกว่า 25,321 ที่นั่ง มีผู้ผ่านการคัดเลือกกว่า 13,913 คน และสถาบันการศึกษาเอกชน รับได้ 38,573 ที่นั่ง แต่มีผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพียง 3,785 คน

          ส่วนอันดับและสาขาที่มีคนคัดเลือกมากที่สุด 20 อันดับเเรก มีดังนี้ 

            อันดับ 1 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับทั้งสิ้นจำนวน 56 คน จำนวนผู้สมัคร 2,850 คน อัตราการแข่งขัน 1: 51

            อันดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ รับทั้งสิ้นจำนวน 160 คน จำนวนผู้สมัคร 1,906 คน อัตราการแข่งขัน 1:12

            อันดับ 3 คณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับทั้งสิ้นจำนวน 150 คน จำนวนผู้สมัคร 1,813 คน อัตราการแข่งขัน 1:13

            อันดับ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับทั้งสิ้นจำนวน 350 คน จำนวนผู้สมัคร 1,810 คน อัตราการแข่งขัน 1:5

            อันดับ 5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับทั้งสิ้นจำนวน 60 คน จำนวนผู้สมัคร 1,784 คน อัตราการแข่งขัน 1:30

            อันดับ 6 คณะวารสารศาสาตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)  รับทั้งสิ้นจำนวน 200 คน จำนวนผู้สมัคร 1,772 คน อัตราการแข่งขัน 1:9

            อันดับ 7 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รับทั้งสิ้นจำนวน 840 คน จำนวนผู้สมัคร 1,748 คน อัตราการแข่งขัน 1:3

            อันดับ 8 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) รับทั้งสิ้นจำนวน 175 คน จำนวนผู้สมัคร 1,652 คน อัตราการแข่งขัน 1:10

            อันดับ 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับทั้งสิ้นจำนวน 300 คน จำนวนผู้สมัคร 1,611 คน อัตราการแข่งขัน 1:6

            อันดับ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับทั้งสิ้นจำนวน 50 คน จำนวนผู้สมัคร 1,310 คน อัตราการแข่งขัน 1:27

            อันดับ 11 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับทั้งสิ้นจำนวน 24 คน จำนวนผู้สมัคร 1,293 คน อัตราการแข่งขัน 1:54

            อันดับ 12 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับทั้งสิ้นจำนวน 30 คน จำนวนผู้สมัคร 1,272 คน อัตราการแข่งขัน 1:43

            อันดับ 13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับทั้งสิ้นจำนวน  100 คน จำนวนผู้สมัคร 1,228 คน อัตราการแข่งขัน 1:13

            อันดับ 14 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับทั้งสิ้นจำนวน 230 คน จำนวนผู้สมัคร 1,203 คน อัตราการแข่งขัน 1:6

            อันดับ 15 คณะเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับทั้งสิ้นจำนวน 180 คน จำนวนผู้สมัคร 1,164 คน อัตราการแข่งขัน 1:7

            อันดับ 16 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับทั้งสิ้นจำนวน 60 คน จำนวนผู้สมัคร 1,155 คน อัตราการแข่งขัน 1:20

            อันดับ 17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับทั้งสิ้นจำนวน 45 คน จำนวนผู้สมัคร 1,154 คน อัตราการแข่งขัน 1:26

            อันดับ18 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ  รับทั้งสิ้นจำนวน 100 คน จำนวนผู้สมัคร 1,115 คน อัตรา 1:12

            อันดับ 19 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับทั้งสิ้นจำนวน 60 คน  
 
            อันดับ 20 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับทั้งสิ้นจำนวน 100 คน จำนวนผู้สมัคร 1,100 คน อัตราการแข่งขัน 1:11


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 47 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
จากคุณ วาวา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-12 14:29:13 ]
ความคิดเห็นที่ 46 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
อยากสอบติดคณะดีๆแบบนี้จัง
จากคุณ เบญจวรรณ กรินทร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-27 14:19:12 ]
ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
ดีใจจังที่คณะที่เราอยากจะเข้าไม่ติด1ใน20เพราะถ้าเป็นแบบนั้นเราคงไม่กล้าสมัครเพราะอัตรากการแข่งขันสูงเหลือเกิน
จากคุณ ก้อย เบาเบา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-26 12:44:49 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
เบื่อพวกที่ชอบเม้นว่า นายจ้างลูกจ้าง
ไม่มีทั้งคู่ก็อยู่ไม่ได้ มีนายจ้างทั้งประเทศ มันเป็นไปได้มั้ย
จากคุณ มีความรู้อ่ะคิดมั่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-19 17:31:14 ]
ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
เออว่ะไม่คิดเรียนการเกษตรกันมั่งเรอะ มาพลิกผืนดินไทยให้เป็นผืนดินทอง ที่อุดมสมบรูณ์อย่างเก่าก่อน รึว่าขายที่ขายทางแลกกะตังค์แลกไอพอดไอแพดแลกรถคันหรูกันไปหมดแร้นต่างชาติรวยๆๆๆก็อย่าไปว่าเขาน่า.. กุ้มใจจิ๊งๆคนไทยไสตล์ลูกจ้างชั้นบรรดาศักดิ์ แต่ไม่คิดหวงแผ่นดิน ขำๆ
จากคุณ บ่นไปเรื่อยๆเนอะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-12 17:06:14 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
อยากให้มีมหาวิทยาลัยประจำจังหวัด แล้วแข่งกับกรุงเทพได้ เพื่อที่ว่ากรุงเทพจะได้จบความเป็นศูนย์กลางการศึกษาซักที
จากคุณ YTRHL เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-12 16:59:21 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
คุณจะเรียนจบเพื่อออกมาเป็นลูกจ้าง หรือ
คุณจะเรียนจบเพื่อออกมาเป็นนายจ้าง

จากคุณ lkit เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-12 14:37:14 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
พยาบาลเหล่าทัพต่างๆ ใช้ความรู้ ม.6 จึงสามารถใช้คะแนนร่วมกับระบบเอดมิชชั่นได้ แต่ เตรียมทหารใข้ความรู้ ม .3 และต้องทดสอบร่างกายด้วย ส่วนนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงแยกสอบเอง จากคนสมัคร ์7-8 พันคน รับแค่ 60 คน น่าจะเป็นอัตราส่วนที่โหดสุด
จากคุณ ผู้ปกครอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-12 13:06:35 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
มสธ.ดีกว่า มี 12 คณะ อันดับที่ 29 มหาลัยไทย
จากคุณ okนน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-12 07:45:09 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
วิดวะ เกษตร ไม่มีเหรอ แปลก -*-
จากคุณ เหมียว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-12 02:39:16 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
คณะที่คนเคยถูกเลือกมากที่สุดรู้มั้ย เกษตรงัย ปัจจุบันล่ะ
นิสิตที่เรียนและจบออกมาน้อยมาก เรากำลังลืมอาชีพหลักของบรรพบุรุษ ขาดการสนับสนุนพัฒนาระบบการเกษตรที่ยั่งยืน
ไม่นานต้องนำเข้าข้าวจากลาวกับเขมรแน่ๆ 5555
จากคุณ ททท เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-11 23:06:00 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
เลือกคณะที่ใช่และที่เราชอบ เมื่อจบออกไปต้องทำงานกับสิ่งที่เราเรียนมา ตัดสินใจให้ดี
จากคุณ แฟนแฟน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-11 13:46:42 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
ผมว่าเลือกเรียนอย่างที่เราชอบ ในสาขาวิชานั้นๆจะดีกว่ามาก ถึงจะติดหรือไม่ก็ตาม เพราะเราจะทำอาชีพที่เราเรียนมาตลอดไป เชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขมากกว่าที่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบ งงง
จากคุณ kong เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-11 11:22:36 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
คห 26
ชอบออกทะเลจัง

ถ้าชอบจับผิด
ลองไปทำงานกับ Microsoft Word ดูนะ
พวกจับคำผิด แล้วขีดใต้เส้นแดงอะ

แทนที่จะไปจ้องจับผิด
ทำไมไม่ลองเขียนโปรแกรม แก้คำผิดให้ละค้าบ
จากคุณ บ่น เตือน แต่ไม่ลงมือทำ กู งง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-11 09:40:40 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
ความคิดเห็นที่ 28 ผมก็ว่าอย่างนั้น
จากคุณ sssss เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-11 07:39:22 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
อันดับ 7 มทส อืม เข้าท่า
จากคุณ อำWV เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 23:15:54 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
เพราะคะแนนอยู่ในระดับนี้ไงถึงต้องเลือก
ถ้าคะแนนสูงกว่าก็ไปเลือกอย่างอื่นแล้ว

จากคุณ mod เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 21:12:33 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
16 ประเทศเจริญแน่ครับ แต่เจริญแบบภาษาไทยวิบัตินะ เพราะยังมีคนที่ใช้ภาษาไทยผิดๆ อยู่เยอะมาก อย่างเช่นคุณ
"ท่า" ตัวนี้ใช้กับ ท่าเรือ, ท่ารถ, นายท่า
"ถ้า" ตัวนี้ใช้กับเหตุการณ์สมมุติ เช่น ถ้าไป, ถ้าแอดไม่ติด, ถ้าเด็กจบต่างประเทศ, ถ้าพัฒนา
ภาษาไทยภาษาประจำชาติใช้ให้ถูกด้วยครับ แล้วประเทศจะเจริญ
จากคุณ ภาษาไทยภาษาประจำชาติใช้ให้ถูกด้วยครับ แล้วประเทศจะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 20:59:01 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
ไม่ว่าการศึกษาของไทยจะเป็นไปในทิศทางไหน ก็อยากเห็นคนไทย ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องนะจ๊ะ
จากคุณ เด็กไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 19:18:09 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
อันดับ18 มหาวิทยาลัยอะไรเอ่ยยยยยยยยยยยยย
ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่นะครับ(หวังดีครับ)
จากคุณ พิสูจน์อักษร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 18:22:48 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
ดีใจครับที่คณะบัญชี สารคามติด นิสิตเข้ามาแล้วสู้ๆนะครับเพราะว่ามันยาก
จากคุณ เด็กมมส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 17:33:11 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
รู้สึกภูมิใจมากและขนลุกไปพร้อมๆๆกัน ที่สาขาเรา คณะเรา ม.เรา ติดดับที่ 8 มมส. สู้ๆๆ
จากคุณ เอ็ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 17:19:58 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
มาเรียน วิดวะ มทส. ด้วยกันเด้อ แล้วคุณจะได้รู้ถึงรสชาติหลักสูตรอันสุดโหด สุดหิน สุดสยดสยอง เพื่อปั้นดินให้เป็นดาวของที่นี่
จากคุณ เอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 16:18:26 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
เห็นด้วยกับความเห็น 3

ไม่ได้บอกว่าคณะไหนดีเป็นที่นิยมที่สุด แต่บอกว่าคณะไหนที่เด็กนิยมเลือกมากที่สุดเพื่อให้มีที่เรียนในระดับคะแนนนั้นๆ คณะที่นิยมดูเป็นคณะที่เป็นวิชาชีพเลย ดีครับจะได้จบมามีการมีงานทำ พยาบาลเป็นอาชีพที่น่าเห็นใจต้องทนแบกรับทุกอย่างยิ่งกว่าแพทย์อีก ปัญหาไรที่แพทย์ไม่อยากเจอก็ให้พยาบาลรับแทน ขอให้ที่เข้าไปเรียนมีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นพยาบาลที่ดีครับ

แพทย์ วิศว นิติ บัญชี มหาลัยดังๆไม่มีเพราะเด็กที่เลือกจะประเมิณตัวเองแล้วว่าสามารถติดได้หรือไม่ เป็นที่นิยมเฉพาะกลุ่มเด็กที่ความสามารถสูงและมีความพยายามจะเข้าจริงๆเท่านั้น

จากคุณ ยินดีกับทุกคนที่สอบได้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 15:40:45 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่คนส่วนมากสนใจ
จากคุณ นักศึกษา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 15:22:01 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
เห่อแต่สถาบัน แล้วก็แยกสถาบัน ความสามัคคีมันก็หมดไปเพราะสถาบันนี่แหละ ในเมือพยาบาลทุกเหล่าทัพก็เข้าสู่ระบบแล้ว ทำไมเตรียมทหารไม่เข้าสู่ระบบกับเค้าบ้าง หรือว่าเอาไว้ฝากลูกฝากหลานของBigbig
จากคุณ จริงจริง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 14:32:28 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
อยากเข้าเศรษฐศาสตร์ มธ.
จากคุณ เด็ก5/7เทพศิรินทร์ นนทบุรี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 14:27:54 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
จากที่ดูแล้วผมว่าเลือกเพราะหวังติดมากกว่าน่ะ ไม่ได้บ่งบอกว่าช่วงนี้คณะไหนมาแรงหรอก - - เด็กสมัยนี้อยากเรียนอะไรท่าแอดไม่ติดก็เอกชนอยู่แล้ว เรื่องการสอนมันใกล้เคียงกันหมดแหละผม ว่าเผลอ ๆ เอกชนเครื่องมือดีกว่า เสียอย่างเดียว เวลาสมัครงานเขาจะถามจบจากที่ไหนมา คนสมัยก่อนพอบอกจบเอกชนมักมองต่างจากเด็กที่จบของรัฐมา แต่ท่าเด็กจบต่างประเทศมาก็จะมองอีกแบบ 55 มีเพื่อนเคยโดน ที่ทำงานบางที่ก็รับเฉพาะบางมหาลัย บางที่ก็ไม่เอาเด็กเอกชนเลย จนเพื่อนผมต้องไปทำงานที่ต่างประเทศ ^^ ตอนนี้ก็สบายไปแล้วมีเงินเก็บหักค่าใช้แล้วได้เดือนนึงเป็นแสน

สุดท้ายคือเด็กเลือกมหาลัยเพราะอยาได้ชื่อติดไปตอนจบมามากกว่า ต่อไปประเทศเราท่าพัฒนาแล้วจะแข่งกันที่ฝีมือมากกว่าชื่อสถาบัน วันนั้นประเทศเราจะได้เจริญ
จากคุณ เนอะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 14:11:16 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตร ที่เลือกนี่อยากเรียนกับ อ.นาวิน อ่ะป่าว
จากคุณ 12345 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 14:02:25 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
แย่งกันหาที่เรียน จบแล้ว แย่งกันหางานทำ โธ่......... ชึวิต เงินที่พ่อ แม่ ผู้ปกครองให้ใช้จ่ายกว่าจะจบ อีกมากโข
จากคุณ หางานทำอีกต่อไป เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 14:00:49 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
คนเก่งส่วนใหญ่ไปสอบตรงหมดแร้ววว
จากคุณ คนไม่เก่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 12:24:27 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
ข้อมูลมั่วแล้ววววว
จากคุณ ดดดดดดออดดอด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 12:02:43 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
จากสถิติตรงนี้ บ่งบอกได้ไหมว่าอาชีพครู เป็นที่สนใจมากขึ้น
จากคุณ ่jeeup เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 11:36:16 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
ตอบความคิดเห็นที่ 3
วิศวะ ก็มีนะครับอยู่อันดับ 7
จากคุณ gvd เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 11:33:02 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
ว้าววว

ตำรวจเรา มีคนสนใจเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับ
จากคุณ เด็กๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 11:02:53 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
ที่อยากเรียน เสี่ยงเยอะ ไม่ชอบแต่มีโอกาสได้มาก เอาชัวร์ๆๆ ไว้ก่อน เดี่ยวไม่มีที่เรียน
จากคุณ โง่ไง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 10:31:58 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
เลือกคณะที่ชอบ ถ้าไม่ติดก็หาที่อื่นเข้าก็ได้ครับ

เพราะนี่แค่จุดเริ่มต้นของชีวิตเฉยๆ จบมหาลัยดังๆใช่ ว่าออกมาแล้วจะได้งาน ดีๆ ตอนผมก่อนเข้ามหาลัยผมก็สอบไม่ติด วันๆเล่นอย่างเดียวตอนเด็กๆ พอตอนเรียนมหาลัยก็ได้เข้าเอกชน สรุป จบมาก็ไม่ต่างกับคนจบรัฐบาล เลย ตอนนี้เงินเดือน 50000 + ไปแล้ว อยากจะบอกน้องๆครับ สอบไม่ได้ไม่ต้องเสียใจ ไม่ต้องไปฆ่าตัวตายไปอะไรมันไม่เท่ห์หรอก ไม่ติด ก็หาที่เรียนที่เรียนมีอีกเยอะ แต่ขอให้จบออกมา แล้วขยัน แล้วใฝ่รู้ตลอดเวลา แค่นี้ก็ไม่อดตายแล้วครับ ประเทศเราเน้นประสบการณ์มากกว่า กระดาษแค่ใบสองใบครับ ใบเบิกทางก็เป็นแค่ใบๆนึง คนจบ 4.00 มีอีกเยอะที่ทำงานไม่ได้เรื่อง และก็มีคน ได้เกรด 1.5 อีกเยอะที่ทำงานได้เรื่อง แต่ไงก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับ
จากคุณ คนเคยผ่านมาแล้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 09:54:53 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
ขอแก้ข่าวที่ว่า วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้าร่วม admission เป็นปีแรกจึงไม่มีคะแนนไว้เปรียบเทียบ ทำให้มีคนเลือกมากที่สุดนั้น แท้จริงแล้วเราเข้าร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัยมามากกว่า 10 ปีแน่นอน เพราะ ผ่านมา 13 ปี เข้าเรียนโดยระบบ entrance เหมือนกัน
จากคุณ เม็ดทราย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 09:44:10 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
สื่อให้เห็นว่า คะแนนสอบปีนี้เสี่ยงต่อการได้มหาวิทยาลัยดังๆ
จากคุณ 555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 09:41:39 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
คณะเรา ม.เราติดที่ 8 วุ้ยเจ๋งจริง ๆ
จากคุณ มมส คธ8 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 08:55:32 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
ไม่ใช่เพราะชอบ แต่ดูแล้วเลือกเพราะ น่าจะมีโอกาสสอบได้มากกว่า...
เพราะเด็กกลัวว่าจะไม่มีที่เรียน...
ไม่มีแพทย์ วิศวะ อักษร คณะฮิต..เพราะมันยากไง เลยเลือกคณะที่คิดว่า
ตัวเองมีโอกาส ว่าจะสอบได้
จากคุณ น่าสงสาร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 08:38:04 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
น่าสงสัยว่า อันดับ 1 ชอบคนในเครื่องแบบหรือชอบที่ได้บรรจุ?!?
จากคุณ ppl เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 08:31:18 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555
คณะที่คนเลือกไม่ได้บ่งบอกอะไรเลย

คนเราเลือกคณะตามคะแนนใกล้เคียงตัวเองอยู่แล้ว

หลายๆคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองชอบคณะอะไร จบไปทำอะไร แค่คะแนนถึงก็เลือกๆไป
จากคุณ เหอะๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 08:20:32 ]