เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

          ผลแอดมิชชั่นปี 2555 นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตเกษตร คว้าคะแนนสูงสุด แอดมิชชั่นติดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ส่วนคณะพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มีผู้สมัครมากที่สุด ขณะที่ เด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตา แอดมิชชั่นติด 2 คน

           ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ "ผลแอดมิชชั่น" หรือ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง ประจำปี 2555 ในเย็นวานนี้ (7 พฤษภาคม) เมื่อเวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา ผ่านทางเว็บไซต์ สอท.www.cuas.or.th และหน่วยงานที่ร่วมประกาศผลรวม 19 แห่ง โดยสรุปผลในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 122,169 คน เปิดรับจำนวน 140,828 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือก 82,102 คน ดังนี้..

          สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด/กำกับ สกอ. 78,161 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 102,099 คน

           มหาวิทยาลัยราชภัฏ/มหาวิทยาลัยราชมงคล 13,913 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 25,321 คน

           สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น 156 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 156 คน

           สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3,785 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 38,573 คน

           ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องไปสอบสัมภาษณ์ให้ตรงกับวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ระหว่าง 14-16 พฤษภาคมนี้

           โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้กล่าวว่า จากผลแอดมิชชั่นดังกล่าวพบว่า คณะและสาขาที่ผู้สมัครเลือกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

           คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สมัคร 2,850 คน รับ 56 คน อัตราแข่งขัน 1:51

           คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัคร 1,813 คน รับ 150 คน อัตราแข่งขัน 1:13

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัคร 1,906 คน รับ 160 คน อัตราแข่งขัน 1:12

ส่วนนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุด ได้แก่

           1. นางสาวเกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คะแนนร้อยละ 90.55 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

           2. นางสาวปณชนก มาลากุล ณ อยุธยา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 87.96 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           3. นางสาวบัณฑิตา แซ่โล้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยละ 86.17 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

           4. นางสาวศศินี อรุณอาภารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ร้อยละ 85.28 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           5. นายภิมุข เทียมเศวต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร้อยละ 84.73 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          6. นางสาวศิริกาญจน์ วิโรจน์ศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ร้อยละ 83.75 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           7. นายชนภัสส์ แสงสว่าง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 83.09 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           8. นายมัคค์ วรสถิตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร้อยละ 82.93 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          9. นางสาวนันทพัชร พนมยงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา ได้คะแนนร้อยละ 82.02 สูงสุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           นอกจากนี้ ยังมีผู้พิการทางสายตาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายณัฐพนธ์ มูลมาตย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ผ่านการคัดเลือกในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนายไพโรจน์ พันธุ์ทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ผ่านการคัดเลือกในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

          โดย นายไพโรจน์ พันธ์ทอง หรือ น้องกอล์ฟ อายุ 22 ปี ผู้พิการทางสายตา สามารถสอบแอดมิชชั่นติดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ น้องกอล์ฟ กล่าวว่า เมื่อผลคะแนนออกมา ตนรู้สึกดีใจมาก ที่สอบข้อเขียนติดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ตนตั้งความหวังไว้ตั้งแต่เด็ก ๆ แต่ต้องผิดหวังเล็กน้อย เมื่อทางอาจารย์ บอกว่า ไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เนื่องจากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ คือ ร้อยละ 90 จึงหมดสิทธิ์ที่จะได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           น้องกอล์ฟ กล่าวต่อว่า แต่ตนยังได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่อนุเคราะห์คนพิการทางสายตา ให้เข้าเรียนคณะนิติศาสตร์ได้ แต่ก็ไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้เช่นกัน เพราะอาจจะไม่สะดวก ประกอบกับอยู่ไกลบ้าน จึงตัดสินใจเข้าเรียนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ที่ตนสามารถสอบติดด้วยวิธีสอบตรง ได้เช่นกันซึ่งได้ไปรายงานตัวแล้ว เพราะอยู่ใกล้บ้านเดินทางไม่ไกล

           อย่างไรก็ตาม ศ.ดร.สมคิด กล่าวทิ้งทายไว้ว่า ตนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน ส่วนผู้ที่พลาดหวังยังมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐ และเอกชนอีกหลายแห่งที่เปิดรับเพิ่มเติม ซึ่งตนไม่อยากให้นักเรียนท้อแท้ เพราะผลแอดมิชชั่นไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของชีวิต และคนที่ผ่านการคัดเลือกก็ไม่ได้หมายความว่า จะเรียนจบภายใน 4 ปี อีกทั้งบางคนที่ประสบความสำเร็จ บ้างก็แอดมิชชั่นหลายครั้ง บ้างก็แอดมิชชั่นไม่ผ่าน ตนจึงอยากให้กำลังใจเด็กทุกคน และไม่อยากให้ผู้ปกครองกล่าวโทษเด็ก ทั้งนี้ หลังจากนี้ไปอยากให้นักเรียนได้ติดตามข่าวสารว่าที่มีสถาบันใดเปิดรับเพิ่มเติมบ้าง เพื่อให้โอกาสตัวเองอีกครั้งอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
   [7 พฤษภาคม] ประกาศผลแอดมิชชั่นแล้ว
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


          สอท. พร้อมประกาศผลแอดมิชชั่นวันนี้ เวลา 18.00 น. จากเดิมที่จะประกาศวันที่ 9 พฤษภาคม ขณะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคะแนนสูงสุด มี 9 ราย

          จากกรณีที่่อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เตรียมประกาศผลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์  ปีการศึกษา 2555 ในวันที่่ 9 พฤษภาคม แต่ได้เลื่อนมาประกาศวันนี้ (7 พฤษภาคม) ในเวลา 14.00 น. นั้น

          ล่าสุด นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ สอท. เปิดเผยว่า  สอท.  พร้อมประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันนี้ (7 พฤษภาคม) พร้อมกันทั่วประเทศ

          ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ของ สอท. www.cuas.or.th และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมประกาศผล รวม 19 แห่ง โดยการประกาศข้อมูล ชื่อและนามสกุล เลขที่สมัคร และรหัสคณะที่ผ่านการคัดเลือก แต่จะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สอบสัมภาษณ์ วันและเวลาการสอบทางเว็บไซต์ของ สอท. และขอให้ไปสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคมนี้

          ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2555 ที่ได้คะแนนสูงสุด 9 ราย ผู้พิการทางสายตาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 คน ส่วนสาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

          - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับจำนวน 56 คน จากผู้สมัคร 2,850 คน

          - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับจำนวน 160 คน จาก 1,906 คน

          - คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับจำนวน 150 คน จากผู้สมัคร 1,813 คน
 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 136 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ผมเป็นคนหนึงคับ เรียนไม่เก่ง จบ ป.ตรี ราชภัฎ ธรรมดาตอนเรียนก็มีคนที่เก่งกว่าผมเยอะนะคับ ปัจจุบันผมเรียนจบมาแล้ว 6 ปิ อายุ 28 ผมทำงานให้กับบริษัท ญี่ปุน เงินเดื่อน + โอที ไม่ต่ำกว่า 45000 บาทต่อเดื่อนคับ ซื้อบ้านแล้ว 2 หลัง ซื้อรถมือสองจ่ายสด เดียวจะดาวป้ายแดง avanza เร็ว ๆ นี้ แล้วตอนนี้ผม เก็บทองคำแท่งเต็มที่บ้าน สรูป ผมได้เงินเดื่อนและชีวิตที่ดีกว่า ทุกคนในห้องผม สมัยเรียน ง่าย ๆ ก็คือ เรียนเก่งไม่เก่ง สถาบันไหน ก็ไม่สำคัญคับ ทุกอย่างอยู่ที Skill เท่านั่น การเอาตัวรอดในสังคม และความหัวไว เชื่อผมเหอะ จริง ๆ
จากคุณ อืมคับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-09 12:41:15 ]
ความคิดเห็นที่ 135 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
แล้วงัย ชีวิตยังอีกไกล สนามชีวิตไม่ได้วัดกันแค่นี้
จากคุณ กิก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-09 09:43:34 ]
ความคิดเห็นที่ 134 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
เรียนเก่งแล้วงัย ประเทศชาติเจริญด้วยคนเก่งมัย ไม่ใช่ ประเทศชาติถูกปกครองโดยพวกที่โลภ มีเงินก็ฟาดหัดพวกเรียนเก่ง เรียนดี ไปทำอะไรที่ไม่ชอบ อย่างทุกวันนี้ คนเรียนเก่ง แต่จิตสำนึก จริยธรรม
ไม่มี ก็เท่านั้น
จากคุณ klfghbnm เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-09 08:23:01 ]
ความคิดเห็นที่ 132 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ถ้ามหาวิทยาลัยไม่ดีจริง ทำไมคนถึงยังแย่งกันเข้าอยู่ การที่บอกว่า ม.ไม่ดัวนั้นเป็นคำแก้ตัวของคนที่ผิดหวังและเคยผิดหวังครับ ซึ่งผมก็เคยคิดอย่างนั้น
จากคุณ บาซูก้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-09 07:47:47 ]
ความคิดเห็นที่ 131 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
15000 รออยู่ สู้ๆ
จากคุณ เมฆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-09 06:24:44 ]
ความคิดเห็นที่ 130 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ความจริงเวลาทำงานยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเผชิญ เช่นการชิงดีชิงเด่นกัน หัวหน้าเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ลูกน้อง อะไรเหล่านี้เป็นต้น โลกมันไม่ได้สวยตามทฤษฏีเปะๆหรอก
จากคุณ 1234 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-09 00:57:22 ]
ความคิดเห็นที่ 129 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ความรู้ในมหาลัยจำเป็นแต่ไม่ใช่ที่สุด ไปทำงานจริง เอาตัวเองเข้าไปเผชิญกับปัญหาจริง ที่เรียนมาแทบจะเอามาใช้ได้เฉพาะพื้นฐานเท่านั้น ขั้นประยุกต์แทบจะเรียกได้ว่าต้องมาเริ่มเรียนรู้ใหม่ด้วยตัวเองหมด แต่พอแก่พรรษาในการทำงาน ผ่านการแก้ปัญหาอะไรยากๆมาเยอะ ก็จะเริ่มมีองค์ความรู้ของตัวเองในการแก้ปัญหา
จากคุณ 1234 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-09 00:48:28 ]
ความคิดเห็นที่ 128 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ยินดีกับน้องๆทุกคนที่สอบผ่าน อยากบอกว่าพวกน้องมาทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากและขอให้เรียนจบไปด้วยดี และอย่าลืมว่าเมื่อเรียนจบหน้าที่ของน้องๆก็จะเปลี่ยนไปโดยโลกของการแข่งขั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอ่านแค่หนังสืออีกต่อไป แต่ความตั้งใจจะยังเป็นสิ่งที่สำคัญให้พวกน้องๆได้ก้าวหน้าต่อไป เป็นกำลังใจให้กับทุกคนจากใจจริงครับ
จากคุณ Joko London เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-08 23:47:25 ]
ความคิดเห็นที่ 127 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
เฮ..ลูกผมแอดได้ราม ต้องเลี้ยงฉลองหน่อย.ไม่เสียแรงที่ส่งเสียมันมา ไอ้หมาของพ่อ...
จากคุณ พ่อไอ้เบิ้ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-08 23:23:57 ]
ความคิดเห็นที่ 126 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
เก่งมากค่ะ ดูน้องเกวลิน ออกรายการช่อง 5 เมื่อเช้า ไม่แปลกใจว่าสอบได้ที่หนึ่งครั้งนี้ เก่ง คล่องตัว ฉะฉาน มั่นใจ และที่แปลกใจและขนลุกมาก ตอนน้องตอบคำถาม ดร.วิช เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งสำเนียง ประโยค ความหมาย เหมือนฝรั่งพูดเองเลย เห็นน้องบอกว่า โรงเรียนสาธิตที่น้องเรียนอยู่ สอนให้เด็กกล้าแสดงออก กันทุกคน

เก่งมากค่ะ หากเยาวชนไทย ได้อย่างน้องครึ่งนึง ประเทศไทยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน แล้วหล่ะค่ะ สบายมาก

โดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเชียน ดีใจค่ะ แทนครอบครัวของน้องน่าภาคภูมิใจแทนจริงๆ

จากคุณ คุณครูบ้านนอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-08 23:00:13 ]
ความคิดเห็นที่ 125 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
เพือนเราในห้องได้เกรด c c+ d
เก่งกว่าคนที่ได้ B B+ A เสียอีก
เนื่องจากคนพวกนี้เก่งแต่ขี้เกียจ อิอิ
แต่พอออกไปข้างนอก ก็ได้งานดีๆๆๆ
ไม่เหมือนพวกที่ได้เกรดดีๆๆๆ ออกไปเอาตัวไม่รอด เนื่องจาก ชอบลอกแต่เขา อิอิ
จากคุณ 555+ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-08 23:00:09 ]
ความคิดเห็นที่ 124 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
พ่อแม่ผม จบแค่ ป.4 กันทั้งสองคนครับไม่ได้เรียนสูง อะไรเลย ท่านทั้งสองต่ิสู้ดิ้นรน มาจนถึงวันนี้คับ ผมมีพี่น้อง สามคนครับ พ่อแม่ผมก็ส่ง ทุกคนจบปริญญาหมด
พ่อผม ท่านจะหาเงินเก่งมากๆ ถึงแม้จบแค่ป.4
ก็ สามารถหาเงินได้กำไร เดือนละ เป็นแสน อยากฝากบอก น้องๆ ว่า การเรียนไม่ใช่ สิ่งสุดท้ายของชีวิตครับ
ดู อย่าง ไอน์สไตน์ สตีฟ จอบ แล้วก้ เถ้าแก่น้อยสิ
ถ้าเรา ขวนขวาย วิชาอาชีพ ใส่ตนเองเสมอๆ คุณ ไม่มีทาง ชีวิตตันหรอกครับ
จากคุณ มือปืนระดับพระกาฬ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-08 22:48:55 ]
ความคิดเห็นที่ 123 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
120ผมว่า เค้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะ
จากคุณ ้เชื่อดิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-08 22:32:39 ]
ความคิดเห็นที่ 122 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ขอให้เป็นอนาคตที่ดีของชาติ
จากคุณ นะจร้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-08 22:30:08 ]
ความคิดเห็นที่ 121 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
การเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิต น้องๆที่ไม่ติดก็อย่าเสียใจนะคับ

คนที่เรียนไม่เก่งเป็นคนดีก็เยอะไป

บางครั้งอาจรวยกว่าพวกเรียนเก่งๆก็ได้คับ
จากคุณ 1111111 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-08 22:15:06 ]
ความคิดเห็นที่ 118 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
งานเอกชน กับ งานราชการ(บรรจุเป็นข้าราชการ) อันไหนมีความก้าวหน้ากว่ากันค่ะ อยากรู้จะได้เรียนไปทางนั้นส่วนตัวชอบงานราชการนะ แต่อ่านดูแต่ละเม้นท์พูดถึงแต่งานเอกชนทั้งนั้นให้โบนัสเงินเดือนสูงจริงรึป่าวค่ะ
จากคุณ ยุ้ย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-08 21:40:58 ]
ความคิดเห็นที่ 113 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
เด็กที่ติดรอบแรกตรง ก็เป็นเด็กเก่ง ๆ ทุกคนนะคะ อยากให้เปลี่ยนระบบสอบเข้าอุดมศึกษาใหม่จะได้เป็นตัววัดว่าเด็กคนไหนเก่งที่สุดจริง ๆ สอบพร้อมกันทีเดียวทั่วประเทศ และจะได้วัดร.ร.ทั่วประเทศจริง ๆ ถ้าร.ร.ไหนเด็กสอบติดน้อยจะได้ไปพัฒนากันใหม่ อาจารย์ก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยว่าต้องสอนเด็กแนวไหนถึงจะสู้คนอื่นได้ ไม่ใช่ให้เด็กไปไขว่คว้าเอง
จากคุณ ปนัดดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-08 21:36:32 ]
ความคิดเห็นที่ 110 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ลำพูน ฝนหยุดตกแล้วครับ
จากคุณ เด็กลำพูน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-08 18:59:41 ]
ความคิดเห็นที่ 108 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
แจ้งข่าวหน่อยค่ะ หนูนางสาวสมมุติ ค่ะ ตอนนี้หนูเรียนราชภัฎศรีสะเกษค่ะ เวลาไปเรียนที่นี่ หรือกลับจาก ม. หนูก็เจอวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งแถวนั้น มันมาดักเรียกเงินทุกวันเลย และอีกหลาย ๆคน ที่โดนถ้าไม่ให้มันขู่ บางทีก็ทุบตีที่หัวบ้าง ไหล่บ้าง บางทีตามมาถึงบ้านเลยค่ะ ช่วยวตำรวจวางแผนดูเหตุการณ์ด้วยหรือปลอมแปลงไปดูหน่อยค่ะ ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะ
จากคุณ สมมุติ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-08 18:33:15 ]
ความคิดเห็นที่ 107 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ความสามารถของเขาที่เข้ามหาลัยชั้นนำได้ เขามีความพยายาม ตั้งใจ อ่าหนังสือ จนประสบความสำเร็จป.ตรี
มันไม่แปลกหรอกครับที่บริษัทดีๆอยากได้ไปทำงาน ไม่งั้นคนเรียนดีกับคนเรียนไม่ดีได้เข้าบริษัทระดับเดียวกัน แล้วคนเขาจะเรียนเก่งไปเพื่อนอะไรล่ะครับ
จากคุณ 555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-08 18:32:03 ]
ความคิดเห็นที่ 106 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ผมเชื่อว่าการที่ทำได้อย่างนี้มาจากความเพียรและความพยายามในการอ่านหนังสืออย่างหนัก จึงส่งผลให้ได้คะแนนดี ๆ แต่นี่ยังเป็นเพียงแค่ก้าวแรกของความสำเร็จ ขอให้ตั้งใจต่อไป
จากคุณ -,- เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-08 18:01:22 ]
ความคิดเห็นที่ 105 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ยินดีกับน้องๆด้วยครับ แต่แปลกใจเล็กน้อยที่ปีนี้คณะที่คะแนนสูงๆ ไม่มีแพทย์หรือวิศวะติดอันดับเลย แสดงว่าเด็กๆให้ความสนใจการเมืองกันมากขึ้น (เพราะรายได้ดีกว่ารึเปล่าหว่า 555)
จากคุณ พลกฤต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-08 17:58:31 ]
ความคิดเห็นที่ 104 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
คห.78
อยากรู้จริง ๆ จบที่ไหน ทำงานอะไร ถึงคิดได้แบบนี้ ผมจะได้ไม่ส่งลูกไปเรียน

ผมจบ ม.เอกชน ทำงานบริษัท โบนัส 8 เดือน

จบที่ไหนก็เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับคนมากกว่า
จากคุณ Tonkla เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-08 17:53:34 ]
ความคิดเห็นที่ 103 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
คห.98อิจฉาเค้าก็ว่ามาเถอะค่ะถ้าเรียนเก่งชีวิตข้างหน้ามันก็ดีอยู่เเล้ว
จากคุณ ฺบีี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-08 17:27:45 ]
ความคิดเห็นที่ 101 หัวข้อข่าว เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ดีใจด้วยนะครับ แต่ต้องเก่งใช้ชีวิตด้วยนะไม่ใช่เก่งแต่เรียน
จากคุณ 5555555555555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-08 16:55:37 ]